Stridsvagn m/41 S II

Stridsvagn m/41 S II chassi 80125 med S II torn 80069.   

Denna vagn är en hybrid, byggdes ursprungligen som strv m/41 S II men ändrades redan på fabriken till sav m/43 och har tjänstgjort som sådan under sin aktiva tid. Den har sen konverterats till strv m/41, eftersom alla dessa var ombyggda till pbv 301 och det var mindre besvär och billigare för verkstaden att göra på detta sätt.

Eftersom de flesta tornen var upptagna som värntorn blev ett S I torn monterat på museivagnen, i samband med skrotningen av värntorn erhöll museet ett torn av rätt typ och det beslöts att vagnen skulle ändras.

Bilden ovan vagnen på väg till verkstad för ommålning och tornbyte. Det gamla tornet finns nu som värntorn på museet.

Det var stor brist på stridsvagnar i Sverige i början av 2. världskriget. Vår egen produktion räckte inte till och strv TNH Sv beställdes från CKD i Prag år 1939 till ett antal av 90 st. Dessa beslagtogs före leverans till Sverige av Tyskland, som använde dem i bl a invasionen av Ryssland 1941 som PzKpfw 38(t) Ausf S (för Schweden - Sverige). Vagnarna var beställda utan vapen, 37 mm pvkan skulle monteras i Sverige, så tyskarna beställde 90 st 37 mm kanoner av Skoda för inmontering i dessa vagnar. (Tjeckoslovakien var ockuperat av Tyskland)

Sverige fick ritningsunderlag och licens till vagnen och den fastställdes som strv m/41. Planer fanns på att slopa nitningen av vagnen och i stället göra den helsvetsad som Landsverks vagnar, men det beräknades att det skulle ta nästan ett år att rita om den och den tiden fanns inte.

Det byggdes 116 st av version S I och 104 st S II på Scania-Vabis i Södertälje. S II har tjockare pansar och därmed högre vikt och är därför försedd med en starkare motor. Den måste då förlängas ca 10 cm för att få plats med den starkare motorn. Det var egentligen beställt 122 S II men 18 av dessa byggdes om till sav m/43 innan de var levererade till försvaret.

Senare byggdes ytterligare 18 st sav direkt utan att vara konverterade stridsvagnar.

Strv m/41 S I från P 3 i Strängnäs. S I skiljer sig utseendemässigt från S II vid den lilla plåten i tornfronten och avståndet mellan de båda mellersta bärhjulen. Endast på P 3 maskeringsmålades bärhjulen, de övriga följde bestämmelserna att bandaggregatet skulle vara grått!

Pvkv II

Försök att få en kraftigare beväpnad vagn gjordes i början på 50-talet när man insett att 37 mm pvkanonen inte hade någon verkan mot moderna stridsvagnar. Det skedde försök med pvkv II försedd med 7,5 cm lvkan m/37, samma som sen kom att användas i strv 74. På försöksvagnen pvkv III monterades en 57 mm pvkan m/43. Endast S II chassit användes, starkare motor, eftersom det nya tornet blev betydligt tyngre än det gamla.

Pvkv III

 

Data: strv m/41 SI resp SII

Vikt: 10.500kg
Besättning: 4 man
Pansar: 8 - 25mm
Motor: Scania-Vabis 603, 162 hk
Maxfart: 48 km/h
Beväpning: 1 x 37mm Bofors, 2 x ksp m/39 strv
Byggår: 1941-43
Antal: 116 S I+104 S II

 

TILLBAKA