Stridsvagn KRV

KRV är beteckning för Kranvagn, som i sin tur är ett täcknamn för denna strv, även kallad EMIL. Svenska strv konstruerade under VK 2 var långt efter segrarmakternas och det besegrade Tyskland i fråga om både skydd och vapenverkan. Det beslutades omkring 1950 att ta fram en betydligt större och effektivare strv än vad som funnits tidigare.

Modellfotot på vagnen visar tänkt utseende
med ammunition baktill i tornet typ AMX 13

Data nedan för konstruktionen från sept. 1951.   
Beväpningen som diskuterades skulle vara antingen:
10,5 cm räfflad, relativ längd L 67 (strv 103 har L 62 och 101-102 har L 51) med utgångshastighet Vo på 1080 m/sek. Underkalibrig am projekterades senare tillföras.
12cm räfflad L 40 med RSV (riktad sprängverkan), rotationsstyrd med icke roterande sprängkon. Underkalibrig am projekterades ev senare tillföras.
15 cm slätborrad L 40 kanon, som sköt RSV (riktad sprängverkan) med Vo 900 m/sek.

Till alla typer förutsågs även spränggranater och automatladdning. Två revolvermagasin med pansarbrytande ammunition i det ena och spränggranater i det andra, varierande på när man ser på förslagen mellan 8-12 skott i varje. Eldhastighet upp till 40 sk/min. I chassiet skulle ytterligare ammunition medföras för att fylla på magasinen. Sekundärbeväpning 2 st 8 mm ksp och för lv en 12,7 mm d:o. Det första konstruktionsförslagets stridsvikt blev ca 28 ton, lågt chassi med plogformad front, som ger mycket gott skydd mot beskjutning. Breda band och motor på 550 hkr (varav 100 går åt till kylfläktar) skulle ge en hastighet på 55 km/t. Beroende på ökad vikt och krav på samma förhållandet på motorstyrka byttes motorn till 900 hkr (200 till fläktar).

Med 200 lit 75 oktans bensin (standard på den tiden) i invändiga tankar och 350 lit i utvändiga kastbara tankar beräknades en körsträcka som landsväg uppgick till 16 mil. Torn och beväpning kom aldrig till utförande men däremot byggdes två st chassier som hade barlast på tornets plats. Projektet inställdes i och med inköpen av strv 81 Centurion. Det ena chassiet användes till utveckling av strv 103, därav bortmonterade bärhjul på pos 1 och 6 för att motsvara dess bandaggregat om 4 bärhjul på museets vagn.
Den andra prototypen användes till utvecklingen av akv 151 som stod till vänster om KRV i museet.
Framtill på vagnen finns en falsk svetsskarv ca 10 cm in på fronten för att lura "spioner" och andra, den rätta skarven är nedslipad och spacklad och visar på ca 25 cm tjockt frontpansar.