Museet i Axvall var troligen Europas 4.e, och 5.e i bland världens pansarmuseer i storlek, räknat i antal pansarfordon.

Stridsfordonssamlingen växte under åren från 27 vid invigningen den 25:e augusti 1969 till nära 100 st 2009.

Sedan slutet av 1920-talet, under andra världskriget, under hela efterkrigstiden fram till 1990-talet har vi konstruerat och producerat våra stridsvagnar och övriga pansarfordon inom landet med ett fåtal undantag. Vi har haft en helt unik pansarfordonsutveckling i Sverige, något som avspeglade sig i museets pansarfordonssamling. Därför skilde samlingen sig radikalt från andra länders  pansarmuseer, där man ofta har en blandning av ungefär samma vagnstyper. Det unika gällde även de första stridsvagnarna, som vi köpte under 1920-talet från Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Vi tillverkade dessutom på tjeckisk licens mer än 300 vagnar strax före och under andra världskriget. Även ett flertal av de stridsvagnar och stridsfordon vi anskaffade efter krigsslutet för jämförande prov var unika - då de endast finns kvar i detta utförande i ett fåtal exemplar i världen, ofta det enda existerande exemplaret.

De allra flesta fordonen var körda in på plats för egen maskin. Pansarmuseet skilde sig även på andra sätt från utländska museer. Du fick fotografera inne i utställningshallarna. På flertalet utländska pansarmuseer är fordonen låsta och ett avgränsningsrep uppsatt så man inte kommer närmare än ett par meter. Besökarna får endast betrakta fordonens yttre. Men här var luckor och dörrar på fordonen öppna och besökarna fick möjlighet att se fordonens inre. Man kunde skapa sig en bild av hur besättningen haft det, och man kunde se olika sikten, andra instrument och i flera fall ammunition i vagnarna. För att underlätta detta hade dessutom trappor och bryggor satts upp. Det var de sista åren däremot inte tillåtet att gå in i vagnarna, eftersom saker och ting skadades och i värsta fall kunde delar försvinna.

Kompletterande materiel i form av motorer, växellådor, minor, pansarvärnsrobotar samt en modellsamling fanns utställd. Pansarmuseet förtjänade egentligen en mycket större uppmärksamhet, både nationellt och internationellt, än vad som var fallet. Trots museets undanskymda geografiska position hittade nästan 10.000 besökare hit varje år. Många av dessa kom ifrån Europa och världens alla hörn, där militärintresset och militära traditioner är något att vara stolta över.

Pansarmuseet i Axvall låg mellan Skövde och Skara. Det hade sina lokaler i en trakt som är rik på historiska minnen. Axvalla Hed är en historisk militär mötes- och övningsplats som den indelta armén använde under flera århundraden. Både Skaraborgs regemente fd I 9 numera P 4 i Skövde och det 1928 nedlagda Västgöta regemente I 6 har varit förlagda på heden fram till 1913. Förläggningarna har senare utnyttjats både under VK 1 och VK 2 då mycket trupp var inkallad. Även senare i samband med renovering av kasernerna i Skövde och framför allt vid repetitionsövningar har barackerna utnyttjats ända in på 80-talets tidigare del. Livregementets Husarer, K 3, numera förlagt i Karlsborg, har haft betesmarker och avel för sina hästar här.

Några av de första flygförsöken med militära flygplan ägde rum på heden redan 1912.

 

Genvägar i historien

 

 


 

Vi firade vår 400 000 besökare sen starten i augusti 1969
onsdagen den 27 oktober 2004.

      Tårtor, svarta Princess med vår logo serverades till alla besökare under dagen.

 


 
En artikel om museet i Axvall fanns i Military Machines International, ett stort reportage på 6 helsidor och totalt 30 bilder av fordonen.

 


TKS

Det fanns tidigare en polsktillverkad TKS på museet. Den överlämnades till Polen 8.dec 2003. Den var mest att betrakta som skrot men är i dag renoverad och ser mycket bra ut.

Ovan vid överlämnandet 2003 och nedan efter renoveringen


Dockor

Några utplacerade dockor i tidstypisk klädsel, denna pansarsoldat var utrustad med det som användes från 1940-talet till omkring 1965. Att förse dockor med äkta vapen är ganska problematiskt, det enda hade nog varit någon typ av attrapper. 

Denna docka har uniform m/69P med telehjälm 2


UDES 08

Udes 08, senare även betecknad pbv 302 H, är en ändrad pbv 302, stod länge övergiven inne på P4 garageområde. En ideell grupp under ledning av Thord Wedman startade 2005 att renovera den. Ungefär så här kommer den att bli som färdig, hoppas vi.
Läs mer på www.pbv302.se hur arbetet fortskrider. Lägg märke till att det främre och bakre bärhjulet sitter på insidan av bandtungan men på länken enl ovan sitter det på utsidan. Förmodligen har det varit problem med bandkrängning.

Pbv 302 övrigt

 


TILLBAKA

 

Webdesign och ©
Per-Åke Kronbladh
All rights reserved.