Pansarbil m/39 och 40.

Pb m/40

Pbil m/39, nr 903 och 904 kom inte i tjänst hos Dominikanska republiken.

Danmark hade beställt 18 st pansarbil Lynx från Landsverk i Landskrona. Tre hann skeppas över innan tyska ockupationen av Danmark inleddes och de resterande pansarbilarna beslagtogs av svenska staten. De infördes som pansarbil m/39. Bilen var bra och man önskade ytterligare bilar av samma typ. Landsverk hade då ingen ledig kapacitet utan bilarna byggdes av Volvo, naturligtvis med Volvomotorer. De tidigare hade Scania, annars är det svårt att se skillnad på dem.
Bilen är fyrhjulsstyrd och driver på alla hjul. Trots detta är framkomligheten vid sidan av väg inte särskilt stor, det krävs bra underlag om den inte skall sjunka. Snökedjor till alla hjul ingår för att öka framkomlighet i terräng och vintertid.

m/40 framifrån.

Förare finns i båda ändar så det går att köra lika fort framåt som bakåt. Bredvid föraren finns en kspskytt och i tornet chef och skytt för 20 mm akan med parallellkopplad ksp.

Vägmätaren går bara framåt, och det sitter en i varje ända, annars hade resultatet kunnat bli att nästan 0 på vägmätaren på en utsliten bil! Strålkastarna framtill går att vända för skydd mot beskjutning, de bakre har luckor att fälla ner över dem.

m/40 bakifrån

I början var bilarna tilldelade kavalleriets spaningsskvadroner med en pluton med två st m/31 och 2 st m/39 el 40-bilar.

Fr o m 1. okt 1943 har bilarna överförts till pansartrupperna utbildningsmässigt och var där tills de utgick 1958. De ingick i spaningsförband i pansarbrigad, motorbrigad och kavalleribrigad.
Av de 15 st m/39 som fanns såldes 13 st till Dominikanska republiken 1958, nummer 900-902, 905-914. Den nye ägaren använde också dessa regnr. 903 och 904 såldes till en skrothandlare Sandberg i Nässjö och har sen försvunnit.
De dominikanska var ett tag till salu och erbjöds under 2004 för ca $ 30 000/st till hugade spekulanter. Det finns ingen sparad m/39 i Sverige, men försök att köpa hem en från USA pågår.

Parad med minst 8 st fd. m/39 i Dominikanska republiken.

m/40-bilarna var ett slag tänkt att överföras till polisen som kuppfordon, men reservdelsläget var sådant att det inte blev aktuellt. Dessutom krävs en hel del utbildning för att köra en sådan, det är inte som att byta från en personbil till en annan.

På museet fanns en m/40 sparad, nr 943 som är på bild ovan.