Bli medlem!

Svensk PansarHistorisk Förening är en ideell förening vars syfte är att främja intresset för svenska pansarfordon och andra militärfordon.

Föreningen är öppen för alla som har intresse för i första hand svenska pansarfordon, nya eller gamla, små eller stora.

Medlemskapet löper kalenderårsvis. Blir du medlem under innevarande år får du de i år tidigare utgivna numren av PANSAR och får sedan förnya ditt medlemskap vid kommande årsskifte.

Medlem blir man genom att Swisha in till 123 668 86 18 eller,
genom att betala till Plusgiro 895711-0
eller via PayPal till payment@sphf.se

Medlemskap kostar 250:-.
För medlemmar under 18 år 75:-.
Utanför norden 350 SEK

Välkommen som medlem!

Sign up today!

Swedish Armoured Historical Society is a nonprofit organisation with the purpose to promote interest in Swedish armoured and other military vehicles.

The association is open to all who are interested in primarily Swedish armoured vehicles, new or old, small or large.

Membership runs per a calendar year. Do you sign up during the current year, you get that year’s previously released numbers of PANSAR and can then renew your membership at the beginning of next year.

Become a member by Swish to 123 668 86 18 or,
by paying to the giro 895711-0
or by PayPal to payment@sphf.se

Membership costs 250 SEK within Sweden.
For members under 18 years 75 SEK within Sweden.
Outside the Nordic region 350 SEK.

Welcome as a member!

Har du frågor kring ett medlemskap, så hjälper vi dig. Kontaktformulär hittar du här.

Let us help you with any questions about a membership. You find our contact form here.

Medlemskap – välj det som passar dig.

Ungdom

”under 18 år”
75/SEK
  • Kalenderår
  • Medlemskap för alla under 18 år i Sverige
Ja, jag vill bli medlem!

Internationellt

”utanför Norden”
350/SEK
  • Kalenderår
  • Medlemskap för alla utanför Norden
Ja, jag vill bli medlem!

Swisha in till 123 668 86 18,
betala till Plusgiro 895711-0
eller PayPal payment@sphf.se,
så blir du medlem, välkommen!

Stöd arbetet med svensk pansarhistoria,

läs vårt nyhetsbrev!

Tack för ditt stöd!

Send this to friend