Svenska pansarfordon

Sedan 1921 har vi haft pansarfordon i Sverige. Här följer bilder på några och en lista på de flesta om än inte alla.

Stridsvagn

Strv fm/21
Strv m/21-29
Artikel: Så här började det
Strv m/31
Strv fm/31
Strv m/37
Strv m/38
Strv m/39
Strv m/40 L
Strv m/40 K
Strv m/41 S I
Strv m/41 S II
Strv m/42 TM
Strv m/42 TH
Strv m42 EH
Strv m/42 stril
Strv 81
Strv 81
Strv 74 H
Strv 74 V
Strv 742 V el H
Strv 743 V el H
Strv 101
Strv 102
Strv 103
Strv 104
Strv 121
Strv 122

Stridsfordon

Strf 9040
Strf 9040A
Strf 9040B
Strf 9040C
Epbv 90
Stri 90

Pansarbandvagn

Pbv 301
Slpbv 3011
Epbv 3012
Pbv 302
Pbv 302, artikelserie i Pansar
Stripbv 3021
Epbv 3022
Bplpbv 3023
Ralänkpbv 3024
Bplatsrekpbv 3025
Sjuktppbv 3026
Pbv 401
Pbv 4020
Stripbv 4021
Sjtppbv 4024
Pbv 501
Stripbv 5011

Pansarbil

Pansarbil m/31
Pansarbil m/31F
Pansarbil m/39
Pansarbil m/40
Pansarbil m/41
Tgbil m/42 VKP
Tgbil m/42 SKP
Tgbil m/42 D SKP
Stabstgbil m/42 A
Sjtgb 9521 A
Tgbil m/42 E SKP
Patgb 180
Patgb 202
Patgb 203
Personterrängbil 6

Brobandvagn

Brobv 940

Brobv 971

Bärgningsbandvagn

Bbv m/43
Bgbv 81 A
Bgbv 81 B
Bgbv 81 C
Bgbv 82
Bgbv 90
Bgbv 120

 

Pansrat artilleri

Sav m/43
Bkan 1

 

Övriga pansarfordon

Pvkv m/43
Lvkv fm/43
Lvkv 90
Ikv 72
Ikv 73
Ikv 102
Ikv 103
Ikv 91
Pvrbv 551
Lvrbv 701

 

Stöd arbetet med svensk pansarhistoria,

läs vårt nyhetsbrev!

Tack för ditt stöd!

Send this to friend