.

Hem » Gästinbjudan Pansarträff 2022

Gästinbjudan för Pansarträff 2022 – årets pansarhändelse!

Pansarträff 2022 är ett samarrangemang mellan SPHF och Arsenalen.

SPHF är huvudarrangör för lördagen, med fokus på att det är 80 år sedan Pansartrupperna blev eget truppslag.

SPHF har nöjet att erbjuda dig, med en personlig gästinbjudan, möjlighet att delta under dagens program utan kostnad.

Deltagande kräver bekräftelse via formuläret nedan. Hoppas vi får möjlighet att träffas under Pansarträff 2022.

Välkommen!

Arsenalen, Strängnäs

Program lördag 1 oktober – Pansartrupperna 80 år

09:30–10:00
Registrering

10:00–10:10
Välkomna
Dagens konferencier, Måns Thuresson, vice ordförande SPHF, hälsar välkommen. 

Välkomna till Pansarträff 2022

10:10–11:10
Pansarstrid – vinnande uppdragstaktik
Övlt Ola Palmquist, f d lärare MSS.

Endast genom anfall kan avgörande uppnås. Strid vinns genom att utmanövrera fienden med en kombination av eldkraft och snabb rörelse som sätter fienden i en ohållbar situation. Man kan besegra fienden utan att nödvändigtvis förinta dem fysiskt.

Pansar i dagens armé

11:20–12:20
De svenska pansartruppernas utveckling
Tommy Nilsson, pansarofficer, arkivansvarig och tidigare ordförande i SPHF.

Pansartrupperna blev eget truppslag 1 oktober 1942. Vilken var bakgrunden till detta ochvad hade föranlett det. Vad som hände efter beslutet och hur har utvecklingen fram till idag sett ut. En bredare blick än enbart vilka pansarfordon som varit i drift.

12:20–14:20

Lunch och tid för rundvandring i Arsenalens utställning

14:20–15:20
Är detta stridsvagnens sista strid?
Övlt Christer Holm, pansar- och underrättelseofficer. Tjänstgjort med strv 74, strv 102 och strv 103. F d Försvarsattaché i Ukraina. 

Pansarstriderna i Ukraina. Ett hyperaktuellt ämne om striderna som utkämpas med moderna – och historiska – stridsvagnar och andra pansrade fordon. Vad vi ser i form av fordonsmateriel, stridsteknik/taktik och uppträdande på slagfältet. Vilka slutsatser vi kan dra av detta samt vilka svenska kopplingar som finns.

15:20–15:50 Eftermiddagsfika

15:50–16:50
Svenska pansarförband i morgondagens försvar
Öv Michael Carlén, Chef 2. Brigaden.

Med 80 år sedan Pansartrupperna blev eget truppslag och över 100 år sedan första stridsvagnen kom till Sverige, hur ser framtiden ut? Stridsvagnar och andra fordon, förbandsutveckling och uppträdande. Ta del av en initierad beskrivning av den kommande utvecklingen.

16:50-17:15
Summering och avslutning
Dagen summeras och avrundas.

Program lördag 1 oktober – Pansartrupperna 80 år

09:30–10:00
Registrering

Välkomna till Pansarträff 2022

10:00–10:10
Välkomna
Dagens konferencier, Måns Thuresson, vice ordförande SPHF, hälsar välkommen. 

Pansar i dagens armé

10:10–11:10
Pansarstrid – vinnande uppdragstaktik
Övlt Ola Palmquist, f d lärare MSS.

Endast genom anfall kan avgörande uppnås. Strid vinns genom att utmanövrera fienden med en kombination av eldkraft och snabb rörelse som sätter fienden i en ohållbar situation. Man kan besegra fienden utan att nödvändigtvis förinta dem fysiskt.

11:20–12:20
De svenska pansartruppernas utveckling
Tommy Nilsson, pansarofficer, arkivansvarig och tidigare ordförande i SPHF.

Pansartrupperna blev eget truppslag 1 oktober 1942. Vilken var bakgrunden till detta ochvad hade föranlett det. Vad som hände efter beslutet och hur har utvecklingen fram till idag sett ut. En bredare blick än enbart vilka pansarfordon som varit i drift.

12:20–14:20

Lunch och tid för rundvandring i Arsenalens utställning

14:20–15:20
Är detta stridsvagnens sista strid?
Övlt Christer Holm, pansar- och underrättelseofficer. Tjänstgjort med strv 74, strv 102 och strv 103. F d Försvarsattaché i Ukraina. 

Pansarstriderna i Ukraina. Ett hyperaktuellt ämne om striderna som utkämpas med moderna – och historiska – stridsvagnar och andra pansrade fordon. Vad vi ser i form av fordonsmateriel, stridsteknik/taktik och uppträdande på slagfältet. Vilka slutsatser vi kan dra av detta samt vilka svenska kopplingar som finns.

15:20–15:50 Eftermiddagsfika

15:50–16:50
Svenska pansarförband i morgondagens försvar
Öv Michael Carlén, Chef 2. Brigaden.

Med 80 år sedan Pansartrupperna blev eget truppslag och över 100 år sedan första stridsvagnen kom till Sverige, hur ser framtiden ut? Stridsvagnar och andra fordon, förbandsutveckling och uppträdande. Ta del av en initierad beskrivning av den kommande utvecklingen.

16:50-17:15
Summering och avslutning
Dagen summeras och avrundas.

Fortsatt program efter Pansarträffens första dag

17:30– ca 18:30
SPHF:s årsmöte
Ett formellt årsmöte där vi även pekar ut riktningen för det kommande året.
Årsmötet avslutas sedvanligt med ”Panther-filmen”. Platsen är fortsatt Arsenalen.

Att bara delta vid årsmötet är självfallet utan kostnad för medlemmar, men förutsätter föranmälan.

ca 19:45
Pansarmiddag på restaurang i Eskilstuna
För dem som vill fortsätta snacka pansar så äter vi middag, efter Pansarträffen och Årsmötet, tillsamman på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna.

Vill man övernatta på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna, finns ett specialpris ifall man anger Pansarträff 2022. Boende bokas separat och själv av deltagare.

Fortsatt program efter Pansarträffens första dag

17:30– ca 18:30
SPHF:s årsmöte
Ett formellt årsmöte där vi även pekar ut riktningen för det kommande året.
Årsmötet avslutas sedvanligt med ”Panther-filmen”. Platsen är fortsatt Arsenalen.

Att bara delta vid årsmötet är självfallet utan kostnad för medlemmar, men förutsätter föranmälan.

ca 19:45
Pansarmiddag på restaurang i Eskilstuna
För dem som vill fortsätta snacka pansar så äter vi middag, efter Pansarträffen och Årsmötet, tillsamman på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna.

Vill man övernatta på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna, finns ett specialpris ifall man anger Pansarträff 2022. Boende bokas separat och själv av deltagare.

Anmälan via formuläret nedan,
välkommen!

Pansarträff 2022 arrangeras i samarbete med:

Pansarträff 2022 genomförs med stöd av: