Måns Thuresson presenterar SPHF:s verksamhet. Foto:Thorleif Olsson

.

Hem » Om SPHF » Årsmöte 2020

Årsmöte 2020 blir online den 2 november

Kallelse
Medlemmar i SPHF kallas till ordinarie årsmöte 2020. Årsmötet blir p g a omständigheterna genomfört helt på distans.

Tid: Måndag 2020-11-02 kl. 19.00 – 20.00

Plats: Onlinemöte via videokonferens enligt särskild instruktion till anmälda medlemmar.

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande och sekreterare
§3 Val av justeringsmän, rösträknare
§4 Frågan om mötets behöriga utlysande
§5 Godkännande av dagordning
§6 Godkännande av verksamhetsberättelse
§7 Förvaltningsberättelse
§8 Revisionsberättelse
§9 Ansvarsfrihet
§10 Budget 2021
§11 Inkomna motioner
§12 Val av styrelse
§13 Val av valberedning
§14 Val av revisor och revisorssuppleant
§15 Övriga frågor
§16 Mötets avslutande

OBS: Att föranmälan krävs för att kunna skicka länk och underlag till mötet. För att kunna hantera de tekniska förutsättningarna och skicka kallelse till videomötet ska din anmälan ske i god tid via separat anmälningsformulär.

Påminnelse samt instruktioner för mötet skickas ca en vecka innan mötet.

Anmälan
Anmälan dig senast 2020-10-24 via detta formulär.

På grund av pågående Coronaviruspandemi så skjuter vi fram Pansarträff 2020 till 2021, men ett formellt årsmöte genomförs online.

Måndagen den 2 november kl 19-20 är du som medlem välkommen att delta.

Föranmälan med sista anmälningsdatum den 24 oktober.

Anmälan via formuläret nedan,
välkommen!

Till anmälan…

Intresserad av pansar? Då är SPHF:s Nyhetsbrev för dig!

   Nyheter om svenskt pansar och pansarhistoria via e-post - välkommen!
   Med anmälan godkänner jag SPHF:s användarpolicy