Måns Thuresson presenterar SPHF:s verksamhet. Foto:Thorleif Olsson

.

Hem » Om SPHF » Årsmöte 2023

Årsmöte 2023 blir online den 25 oktober

Kallelse
Medlemmar i SPHF kallas till ordinarie årsmöte 2023.

Tid: Onsdag 2023-10-25 kl. 19.00 – 20.00

Plats: Onlinemöte via videokonferens enligt särskild instruktion till anmälda medlemmar.

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande och sekreterare
§3 Val av justeringsmän, rösträknare
§4 Frågan om mötets behöriga utlysande
§5 Godkännande av dagordning
§6 Godkännande av verksamhetsberättelse
§7 Förvaltningsberättelse
§8 Revisionsberättelse
§9 Ansvarsfrihet
§10 Budget 2024
§11 Inkomna motioner
§12 Val av styrelse
§13 Val av valberedning
§14 Val av revisor och revisorssuppleant
§15 Övriga frågor
§16 Mötets avslutande

OBS: Att föranmälan krävs för att kunna skicka länk och underlag till mötet. För att kunna hantera de tekniska förutsättningarna och skicka kallelse till videomötet ska din anmälan ske i god tid via separat anmälningsformulär.

Påminnelse samt instruktioner för mötet skickas ca en vecka innan mötet.

Anmälan
Anmäl dig senast 2023-10-18 via detta formulär.

För att få mer tid till spännande föredrag på Pansarträff 2023 så genomförs Årsmöte 2023 online.

Onsdagen den 25 oktober kl 19-20 är du som medlem välkommen att delta.

Föranmälan med sista anmälningsdatum
den 18 oktober.

Anmälan via formuläret nedan,
välkommen!

Anmälan till årsmöte 2023