.

Hem » Om SPHF » Pansarträff 2023

Pansarträff 2023 – årets pansarhändelse!

Vi följer upp förra årets succé med vårt ambitiösaste program hitentills.

En pansardag med föreläsningar av de kunnigaste inom sina områden, den 18 november 2023 på Armémuseum i Stockholm.

Välkommen till Pansarträff 2023!

Armémueum, Stockholm

Sista anmälningsdag var:
fredagen den 3 november.

Vi hälsar anmälda deltagare välkomna!

Program lördag 18 november

09:00–09:30
Registrering

09:30–09:50
Välkomna

09:55–10:45
Mina erfarenheter som pansarbrigadchef

Karlis Neretnieks, generalmajor, tidigare chef för Försvarshögskolan, operationsledare MiloMitt, brigadchef mm. Ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Att leda en pansarbrigad, eller i mitt fall MekB 18 på Gotland, var för mig lika mycket en fråga om hur öka brigadens krigsduglighet som att fundera på hur den bör ledas i krig.  I föredraget kommer jag därför ta upp tre aspekter: några funderingar kring hur att utveckla brigaden i fred, var jag personligen rimligt förberedd för att leda brigaden i strid och mina tankar kring  MekB 18 uppgifter och uppträdande i krig.

Pansar i dagens armé

10:50–11:20
Centurion 70 år i Sverige

Tommy Nilsson, pansarofficer, arkivansvarig och tidigare ordförande i SPHF.

Centurion – en stridsvagnsanskaffning som gjordes utan att genomföra försök. Vi ser närmare på varför Centurion anskaffades och under vilka förutsättningar. Anskaffningen förde med sig olika behov av kompletteringar för att vagnen skulle fungera: specialutrustning, markundersökningar samt utvidgning av övnings- och skjrutfält.

Hur vagnen har förändrats över tiden belyses samt i vilken organisation och vid vilka förband den funnits.

11:25–11:45
Centurion på nära håll

Stefan Karlsson, pansarofficer, museichef på Arsenalen

Stridsvagnar upplevs bäst på riktigt. På Arsenalen, Sveriges försvars­fordons­museum, finns möjligheterna att ta del av en unik samling stridsfordon. Vi får höra vilka möjligheter det finns att bekanta sig med Centurion på Arsenalen.

11:45–12:40 Lunch

12:40–13:40
Pansarstrider 2023 i Ukraina

Christer Holm, överstelöjtnant, pansar- och underrättelseofficer. Tjänstgjort med strv 74, strv 102 och strv 103. F d Försvarsattaché i Ukraina. Författare till serie om striderna i Ukraina i Pansar.

Ett år efter invasionen med erfarenheter på bägge sidor och med delvis ny materiel har striderna under sommaren och förhösten blossat upp med full styrka. Ett Ryssland som fått se alla målsättningar grusade under 2022 men som fortfarande har en enorm styrka och beslutsamhet har mött ett Ukraina som nu med kraft försöker kasta ut motståndaren med hjälp av ny materiel från väst. Vilka taktiska och tekniska erfarenheter finns det? Är stridsvagnen fortfarande den avgörande faktorn på slagfältet? Hur ser det ut inför 2024 och vad påverkar krigets utveckling. Vilka slutsatser kan man dra för det svenska försvarets utveckling?

13:50–14:35
Brigadförmåga i divisions ram

Rickard Johansson, brigadgeneral, pansarofficer med omfattande utlandstjänstgöring och studier vid bl a US War College, chef MSS och 1. Divisionen.

Inom ramen för nuvarande försvarsbeslut ska armén återta förmågan att slåss med brigader i divisions ram.

Det kommer att få stor påverkan på hela arméns fortsatta utveckling och påverka övriga försvarsgrenar. Med den tidigare tyngdpunkten till internationella insatser, vilken nu omformats till nationellt försvar, behöver vi återta ett antal förmågor. Utvecklingsresan vi ansatt kräver kunskapsinhämtning, insikt, förståelse och medvetenhet med en en omfattande förändringsledning.

Divisionsförmågeutvecklingen med ”brigadförmåga i divisions ram” utgör ett grundfundament för arméns fortsatta utveckling och relevans för framtiden.

14:35–15:05 Eftermiddagsfika

15:05–15:50
Stridsfordonsutveckling

Oskar Björk, försvarsingenjör, FMV.

Vi får en inblick i arbetet med stridsfordonsutveckling på FMV.

Forskning, teknikutveckling och trender inom stridsfordonsområdet både nationellt och internationellt.

15:55–16:40
Stridsfordon 90 – utveckling och framtid

Per Samuelsson, överstelöjtnant, Sverigeansvarig BAE Systems Hägglunds AB.

Per delar med sig av sin erfarenhet från utvecklingen av Stridsfordon 90-familjen. Ger en inblick i dagens Strf 90 RENO (RENOvering) och vad som skulle kunna ingå i en omfattande REMO (REnovering och MOdifiering).

Vilka de drivande teknologierna i pågående stridsfordons­upphandlingar är samt en framtidsutblick med trender och teknologi samt hur dessa påverkar ett stridsfordon.

 

16:45–16:55
Summering och avslutning
Dagen summeras och avrundas.

Program lördag 18 november

09:00–09:30
Registrering

09:30–09:50
Välkomna

Pansar i dagens armé

09:55–10:45
Mina erfarenheter som pansarbrigadchef

Karlis Neretnieks, generalmajor, tidigare chef för Försvarshögskolan, operationsledare MiloMitt, brigadchef mm. Ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Att leda en pansarbrigad, eller i mitt fall MekB 18 på Gotland, var för mig lika mycket en fråga om hur öka brigadens krigsduglighet som att fundera på hur den bör ledas i krig.  I föredraget kommer jag därför ta upp tre aspekter: några funderingar kring hur att utveckla brigaden i fred, var jag personligen rimligt förberedd för att leda brigaden i strid och mina tankar kring  MekB 18 uppgifter och uppträdande i krig.

10:50–11:20
Centurion 70 år i Sverige

Tommy Nilsson, pansarofficer, arkivansvarig och tidigare ordförande i SPHF.

Centurion – en stridsvagnsanskaffning som gjordes utan att genomföra försök. Vi ser närmare på varför Centurion anskaffades och under vilka förutsättningar. Anskaffningen förde med sig olika behov av kompletteringar för att vagnen skulle fungera: specialutrustning, markundersökningar samt utvidgning av övnings- och skjrutfält.

Hur vagnen har förändrats över tiden belyses samt i vilken organisation och vid vilka förband den funnits.

11:25–11:45
Centurion på nära håll

Stefan Karlsson, pansarofficer, museichef på Arsenalen

Stridsvagnar upplevs bäst på riktigt. På Arsenalen, Sveriges försvars­fordons­museum, finns möjligheterna att ta del av en unik samling stridsfordon. Vi får höra vilka möjligheter det finns att bekanta sig med Centurion på Arsenalen.

11:45–12:40 Lunch

12:40–13:40
Pansarstrider 2023 i Ukraina

Christer Holm, överstelöjtnant, pansar- och underrättelseofficer. Tjänstgjort med strv 74, strv 102 och strv 103. F d Försvarsattaché i Ukraina. Författare till serie om striderna i Ukraina i Pansar.

Ett år efter invasionen med erfarenheter på bägge sidor och med delvis ny materiel har striderna under sommaren och förhösten blossat upp med full styrka. Ett Ryssland som fått se alla målsättningar grusade under 2022 men som fortfarande har en enorm styrka och beslutsamhet har mött ett Ukraina som nu med kraft försöker kasta ut motståndaren med hjälp av ny materiel från väst. Vilka taktiska och tekniska erfarenheter finns det? Är stridsvagnen fortfarande den avgörande faktorn på slagfältet? Hur ser det ut inför 2024 och vad påverkar krigets utveckling. Vilka slutsatser kan man dra för det svenska försvarets utveckling?

13:50–14:35
Brigadförmåga i divisions ram

Rickard Johansson, brigadgeneral, pansarofficer med omfattande utlandstjänstgöring och studier vid bl a US War College, chef MSS och 1. Divisionen.

Inom ramen för nuvarande försvarsbeslut ska armén återta förmågan att slåss med brigader i divisions ram.

Det kommer att få stor påverkan på hela arméns fortsatta utveckling och påverka övriga försvarsgrenar. Med den tidigare tyngdpunkten till internationella insatser, vilken nu omformats till nationellt försvar, behöver vi återta ett antal förmågor. Utvecklingsresan vi ansatt kräver kunskapsinhämtning, insikt, förståelse och medvetenhet med en en omfattande förändringsledning.

Divisionsförmågeutvecklingen med ”brigadförmåga i divisions ram” utgör ett grundfundament för arméns fortsatta utveckling och relevans för framtiden.

14:35–15:05 Eftermiddagsfika

15:05–15:50
Stridsfordonsutveckling

Oskar Björk, försvarsingenjör, FMV.

Vi får en inblick i arbetet med stridsfordonsutveckling på FMV.

Forskning, teknikutveckling och trender inom stridsfordonsområdet både nationellt och internationellt.

15:55–16:40
Stridsfordon 90 – utveckling och framtid

Per Samuelsson, överstelöjtnant, Sverigeansvarig BAE Systems Hägglunds AB.

Per delar med sig av sin erfarenhet från utvecklingen av Stridsfordon 90-familjen. Ger en inblick i dagens Strf 90 RENO (RENOvering) och vad som skulle kunna ingå i en omfattande REMO (REnovering och MOdifiering).

Vilka de drivande teknologierna i pågående stridsfordons­upphandlingar är samt en framtidsutblick med trender och teknologi samt hur dessa påverkar ett stridsfordon.

 

16:45–16:55
Summering och avslutning
Dagen summeras och avrundas.

Platserna är begränsade.

Sista anmälningsdag var:
fredag 3 november.

Vi hälsar alla anmälda deltagare välkomna!

Alla deltagare på Pansarträff 2023 får ett eget exemplar av årets unika mugg!

Pansarträff 2023 genomförs med stöd av: