Svensk PansarHistorisk Förening


En ideell förening öppen för alla, med huvudsakligt syfte att främja intresset för pansarfordon och övriga militärfordon genom forskning, publicering av medlemstidning och böcker samt studiebesök och sammankomster.

Svensk PansarHistorisk Förening

En ideell förening öppen för alla, med huvudsakligt syfte att främja intresset för pansarfordon och övriga militärfordon genom forskning, publicering av medlemstidning och böcker samt studiebesök och sammankomster.

Pbv 302-uppropet!

Nu gör vi en storsatsning på Pbv 302 och vi behöver din hjälp! Dina minnen, erfarenheter och foton kommer att göra en stor skillnad.

Bygg strv 121 i modell

Modellbygge Bygg om Italeri Leopard II-byggsatsen till en svensk strv 121. En steg för steg beskrivning.

Så här började det...

Historia En superspännande artikel om hur det svenska pansarvapnets vagga kom till. En insiktsfull dokumentation full med dokument från Krigsarkivet…

Nyheter!

Pansarjul 2016 – gör någon glad!

[Kampanjen avslutad] Den perfekta julklappen är ett medlemskap i SPHF och fyra fullmatade nummer av PANSAR!! Visst känner du någon som är pansarintresserad och behöver en julklapp? Gör någon glad i jul och ge bort en julklapp som varar hela 2017. Vi skickar ett mail... läs mer

Föreslagna stadgejusteringar vid årsmöte 2016

Vid kommande årsmöte den 22 oktober kommer styrelsen att föreslå nedanstående stadgejusteringar i syftet att göra dem mer tidsenliga men även en skärpning av kraven för att föreningen ska upphöra. Följande förändringar kommer att föreslås: Tillägg till §1 Målsättning:... läs mer

SPHF i korthet

PANSAR

Tidskriften PANSAR kommer ut fyra gånger om året till föreningens medlemmar. Innehållet är relaterat till pansar, men med stor variation.

Forskning

Inom föreningen är det många som forskar kring just sina nischer inom pansar. Ofta publiceras resultatet i PANSAR. Mycket material och källor finns i arkivet.

Arkivet

En outsinlig källa till kunskap och bakgrundsmaterial är föreningens arkiv. Nu mer lättåtkomligt efter flytten sommaren 2016.

Nyhetsbrev

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad av vad som händer i föreningen och kring pansar. Ett enkelt sätt att inte missa något viktigt.

Böcker & ritningar

Föreningen ger ut böcker tar fram ritningar och planscher. Dessa kan snart beställas online. Nya böcker projekteras, men inga nya titlar är bestämda ännu.

Pansarträff

Varje år håller vi en pansaträff i samband med en intressant händelse eller pansarrelaterad plats. Vi håller föreningsens årsmöte samtidigt, varmt välkommen!

Välkommen till SPHF – Svensk PansarHistorisk Förening

Bli medlem idag!

© Copyright 2016, Svensk PansarHistorisk Förening.
Allt innehåll tillhör SPHF och får inte kopieras eller utnyttjas utan medgivande.

© Copyright 2016, Svensk PansarHistorisk Förening.
Allt innehåll tillhör SPHF och får inte kopieras eller utnyttjas utan medgivande.

Send this to friend