Hem » Svenskt pansar » Fordon » Stridsfordon

Stridsfordon 90

Fordonsfamiljen Stridsfordon 90 utvecklades utifrån ett behov av att splitterskydda och öka mekaniseringen av skytteförband främst i Norrland. Initialt i utvecklingen fanns även lättare beväpnad version med 25 mm automatkanon under utveckling och test. I och med att arméns numerär krympte så fanns möjligheten att även förband i andra delar av landet än Norrland kunde förses med stridsfordon 90.

Stridsfordon 90 och de olika varianterna i familjen utgör numera stommen av fordon för svenska mekaniserade förband. Förutom stor användning i Sverige så har den även använts vid missioner i Liberia och Afghanistan. Olika varianter har även exporterats till flertalet länder.

SPHF har tagit fram en utförlig fotobok om stridsfordon 90-familjen. >> Den tillsammans med ritning på strf 90 finns här.

BAE Systems Hägglunds film om olika Strf 90-versioner samt lansering av CV90MkIV

Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
>> Pansarbil (kommer snart)
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn (kommer snart)
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige

Strf 9040B, Foto: Måns Thuresson
Strf 9040B, Foto: Måns Thuresson

Stridsfordon 9040

Basfakta
Besättning pers:3+7
Vikt ton
strf 9040A:
strf 9040B:
strf 9040C:

23,1
23,1
28,5
Längd m
strf 9040A:
strf 9040B:
strf 9040C:

6,55
6,55
7,00
Bredd m
strf 9040A:
strf 9040B:
strf 9040C:

3,17
3,17
3,38
Höjd m:2,71
Pansar mm:
Motor:Scania DSI14
Motoreffekt hk:550
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:70
Huvudbeväpning:
strf 9040A:
strf 9040B:
strf 9040C

1 st akan 40mm L/70Ba
1 st akan 40mm L/70Bc
1 st akan 40mm L/70Bc
Sekundärbeväpning:
strf 9040A:
strf 9040B:
strf 9040C:

1 st 7,62 mm ksp m/39C
1 st 7,62 mm ksp m/39C
1 st 7,62 mm ksp 58
Rökkastare: 6 st Galix rökkastare

I tjänst: 1994 -

Levererade:
209 st strf 9040A, 1994 - 1998
146 st strf 9040B, 1998 - 2002

Ombyggda och renoverade:
42 st strf 9040B till strf 9040C, 2002 - 2003
13 st strf 9040B till strf 9040B1, 2005
1 st strf 9040A till störpbv 90A, 2003
? st strf 9040A och B till strf 9040 DSG, 200?

172 st (?) strf 9040B/B1 planeras att renoveras till strf 9040D2, 2018 - 2023

.>> Fotobok Strf 90/CV 90 samt ritning strf 90 finns att beställa här

Strf 9040A, Foto: Måns Thuresson

Strf 9040A, Foto: Måns Thuresson

Strf 9040B, Foto: Måns Thuresson

Strf 9040B, Foto: Måns Thuresson

Strf 9040B1 i Liberia, Foto: Therese Holmberg/Försvarsmakten

Strf 9040B1, Foto: Therese Holmberg/FM

Strf 9040C, Foto: Måns Thuresson

Strf 9040C, Foto: Måns Thuresson

Strf 9040C, Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten

Strf 9040C, Foto: Daniel Klintholm/FM

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Stridsledningspbv 90 (stripbv 90)

Basfakta (avser lvkv 90A)
Besättning pers:7
Vikt ton:24
Längd m: 6,55
Bredd m:3,17
Höjd m:3,45
Pansar mm:
Motor:Scania DSI 14 V8 14 liter Turbo
Motoreffekt hk:550
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:70
Huvudbeväpning: 1 st akan 40mm L/70Bb
Sekundärbeväpning: 1 st 7,62 mm ksp m/39C strv
Rökkastare: 6 st Galix rökkastare
Övrigt: Värmesikte, dagsikte (8x), laseravstånds-
mätare med ballistikkalkylator, GPS- positions-
bestämnings-
system NAV90, kompass

I tjänst: 1996 -

Levererade:
56 st stripbv 90, 1996

Ombyggda och renoverade:
2 st stripbv 90 till stripbv 90C, 2002

4 st stripbv 90 är anpassade till TS9000

40 st stripbv 90 renoveras, 2018 - 2023

.>> Fotobok Strf 90/CV 90 samt ritning strf 90 finns att beställa här

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Stripbv 90, Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Stripbv 90, Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Epbv 90, Foto: Måns Thuresson

Eldledningspbv 90 (epbv 90)

Basfakta (avser epbv 90A)
Besättning pers:3+6
Vikt ton:22,4
Längd m: 6,53
Bredd m:3,17
Höjd m:2,7
Pansar mm:
Motor:Scania DSI 14
Motoreffekt hk:550
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:73
Huvudbeväpning: 1 st 7,62 mm ksp m/39C strv
Rökkastare: 6 st Galix rökkastare
Ledningssystem: 1 radio Ra 195,
4 radio Ra 421/480,
LUFOR,
Snabbsändare,
DART380 datarapporterings-
terminal,
Navigeringssystem (NAV 90),
Trådanslutning TS 9000,
ATN etc

I tjänst: 1996 -

Levererade:
42 st epbv 90, 1996

Ombyggda och renoverade:
8 st epbv 90 till epbv 90C, 2002

22 st epbv 90 renoveras, 2018 - 2023

.>> Fotobok Strf 90/CV 90 samt ritning strf 90 finns att beställa här

Epbv 90, Foto: Måns Thuresson

Epbv 90, Foto: Måns Thuresson

Epbv 90C, Foto: Kjell Svensson

Epbv 90C, Foto: Kjell Svensson

Bgbv 90, Foto: Kjell Svensson

Bärgningsbandvagn 90 (bgbv 90)

Basfakta (avser strf 9040A DSG)
Besättning pers:3+teknisk chef + 3-4 mekaniker
Vikt ton:23,1
Längd m: 6,55
Bredd m:3,17
Höjd m:3,45
Pansar mm:
Motor:Scania DSI 14 V8 14 liter Turbo
Motoreffekt hk:550
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:70
Huvudbeväpning: 1 st akan 40mm 70Bb
Sekundärbeväpning: 1 st 7,62 mm ksp m/39C strv
Rökkastare: 6 st Galix rökkastare
Övrigt: Utrustning för reparation och lagning i fält.

I tjänst: 1996 -

Levererade:
26 st bgbv 90, 1996 - 1999

Ombyggda och renoverade:
3 st bgbv 90 till bgbv 90C, 2002
2 st bgbv 90 till bgbv 90A1, 2005

12 st bgbv 90 renoveras, 2018 - 2023

.>> Fotobok Strf 90/CV 90 samt ritning strf 90 finns att beställa här

Bgbv 90, Foto: Kjell Svensson

Bgbv 90, Foto: Kjell Svensson

Foto: Therese Holmberg/Försvarsmakten

Bgbv 90C, Foto: Therese Holmberg/FM

Foto: Viktor Svemark

Bgbv 90C, Foto: Viktor Svemark

Lvkv 90, Foto: Kjell Svensson

Luftvärnskanonvagn 90 (lvkv 90)

Basfakta (avser lvkv 90A)
Besättning pers:7
Vikt ton:24
Längd m: 6,55
Bredd m:3,17
Höjd m:3,45
Pansar mm:
Motor:Scania DSI 14 V8 14 liter Turbo
Motoreffekt hk:550
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:70
Huvudbeväpning: 1 st akan 40mm L/70Bb
Sekundärbeväpning: 1 st 7,62 mm ksp m/39C strv
Rökkastare: 6 st Galix rökkastare
Övrigt: Värmesikte, dagsikte (8x), laseravstånds-
mätare med ballistikkalkylator, GPS- positions-
bestämnings-
system NAV90, kompass

I tjänst: 1998 -

Levererade:
30 st lvkv 90, 1998 - 1999

Ombyggda och renoverade:
3 st lvkv 90 till lvkv 90C, 2002

16 st lvkv 90 renoveras, 2018 - 2023

.>> Fotobok Strf 90/CV 90 samt ritning strf 90 finns att beställa här

Lvkv 90, Foto: Kjell Svensson

Lvkv 90, Foto: Kjell Svensson

Lvkv 90, Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Lvkv 90, Foto: Niklas Englund/FM

Lvkv 90C, Foto: Christer Olausson

Lvkv 90C, Foto: Christer Olausson

Foto: Sebastian Sundmark

Strf 9040A DSG, Foto: Sebastian Sundmark

Strf 9040 DriftStödsGrupp (Strf 9040 DSG)

Basfakta (avser strf 9040A DSG)
Besättning pers:3+teknisk chef + 3-4 mekaniker
Vikt ton:23,1
Längd m: 6,55
Bredd m:3,17
Höjd m:3,45
Pansar mm:
Motor:Scania DSI 14 V8 14 liter Turbo
Motoreffekt hk:550
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:70
Huvudbeväpning: 1 st akan 40mm 70Bb
Sekundärbeväpning: 1 st 7,62 mm ksp m/39C strv
Rökkastare: 6 st Galix rökkastare
Övrigt: Utrustning för reparation och lagning i fält.

I tjänst: 2005 -

Levererade:
? st strf 90DSG, 2005 - 20??

.>> Fotobok Strf 90/CV 90 samt ritning strf 90 finns att beställa här

Strf 9040A DSG, Foto: Sebastian Sundmark

Strf 9040A DSG, Foto: Sebastian Sundmark

Strf 9040A DSG

Strf 9040A DSG

Strf 9040A DSG

Strf 9040A DSG

Andra länder med Stridsfordon 90 

Andra länder med Stridsfordon 90 

CV9030N, Foto: Torbjørn Kjosvold/Norske Forsvaret

CV9030N, Foto: Torbjørn Kjosvold/Norske Forsvaret

Norge
Stormpanservogner

1996 -

Totalt 142 st (CV9030 Mk I och Mk III)
74 st stridsfordon
21 st spaningsfordon
15 st ledningsfordon
16 st ingenjörsfordon
16 st ”multi roll”

CV9030CH, Foto: Stefan Karlsson

CV9030CH, Foto: Stefan Karlsson    _________   _________  _________

Schweiz
Schützenpanzer 2000

2002 -

Totalt 186 st (CV9030 Mk II)
154 st stridsfordon
32 st ledningsfordon

CV9030FIN, Foto: Esa Muikku

CV9030FIN, Foto: Esa Muikku    _________   _________  _________

Finland
2002 -

Totalt 102 st (CV9030 Mk II)
stridsfordon
ledningsfordon

CV9035NL, Foto: Jan-Willem de Boer

CV9035NL, Foto: Jan-Willem de Boer    _________   _________  _________

Nederländerna
2007 -

Totalt 192 st (CV9035 Mk III)
150 st stridsfordon
34 st ledningsfordon
8 st körutbildningsfordon

44 st sålda 2014 till Estland

CV9035DK, Foto: Michael Rener

CV9035DK, Foto: Michael Rener    _________   _________  _________

Danmark
Infanterikampkøretøj

2007 -

Totalt 45 st (CV9035DK, Mk III IKK)
45 st stridsfordon

CV9030EE, Foto: Siim Verner Teder/Eesti Kaitsevägi

CV9030EE, Foto: Siim Verner Teder/Eesti Kaitsevägi

Estland
2016 -

Totalt 44 st (CV9035EE MkIII) + 35 st chassi (CV9030 MkI)
Begagnade vagnar från Nederländerna.
Övertaliga chassi från Norge.

Stöd arbetet med svensk pansarhistoria,

läs vårt nyhetsbrev!

Tack för ditt stöd!

Send this to a friend