Stridsfordon 90

Fordonsfamiljen Stridsfordon 90 utvecklades utifrån ett behov av att splitterskydda och öka mekaniseringen av skytteförband främst i Norrland. Initialt i utvecklingen fanns även lättare beväpnad version med 25 mm automatkanon under utveckling och test. I och med att arméns numerär krympte så fanns möjligheten att även förband i andra delar av landet än Norrland kunde förses med stridsfordon 90.

Stridsfordon 90 och de olika varianterna i familjen utgör numera stommen av fordon för svenska mekaniserade förband. Förutom stor användning i Sverige så har den även använts vid missioner i Liberia och Afghanistan. Olika varianter har även exporterats till flertalet länder.

SPHF har tagit fram en utförlig fotobok om stridsfordon 90-familjen. >> Den tillsammans med ritning på strf 90 finns här.

BAE Systems Hägglunds film om olika Strf 90-versioner samt lansering av CV90MkIV

Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
     >> Pbv 301 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 302 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 501 (fordonsfamilj)
>> Pansarbil
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
     >> Fastkörning och bärgning
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige

Strf 9040B, Foto: Måns Thuresson

Strf 9040B, Foto: Måns Thuresson

Stridsfordon 9040

Stridsfordon 9040 (A, B, C, D1 och D2) är basfordon i familjen och är avsett för pansarskytte- och mekskytteförband.

Strf 9040A, Foto: Måns Thuresson

Strf 9040A, Foto: Måns Thuresson

Basfakta
Besättning pers:3+7
Vikt ton
strf 9040A:
strf 9040B:
strf 9040C:

23,1
23,1
28,5
Längd m
strf 9040A:
strf 9040B:
strf 9040C:

6,55
6,55
7,00
Bredd m
strf 9040A:
strf 9040B:
strf 9040C:

3,17
3,17
3,38
Höjd m:2,71
Pansar mm:
Motor:Scania DSI14
Motoreffekt hk:550
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:70
Huvudbeväpning:
strf 9040A:
strf 9040B:
strf 9040C

1 st akan 40mm L/70Ba
1 st akan 40mm L/70Bc
1 st akan 40mm L/70Bc
Sekundärbeväpning:
strf 9040A:
strf 9040B:
strf 9040C:

1 st 7,62 mm ksp m/39C
1 st 7,62 mm ksp m/39C
1 st 7,62 mm ksp 58
Rökkastare: 6 st Galix rökkastare

I tjänst: 1994 –

Levererade:
209 st strf 9040A, 1994 – 1998
146 st strf 9040B, 1998 – 2002

Ombyggda och renoverade:
42 st strf 9040B till strf 9040C, 2002 – 2003
13 st strf 9040B till strf 9040B1, 2005
1 st strf 9040A till störpbv 90A, 2003
? st strf 9040A och B till strf 9040 DSG, 200?

Slutleverans till FMV i januari 2004
Strf 9040 A till Strf 9040 D1
Strf 9040 B och B1 till Strf 9040 D2

Strf 9040C skänkta till Ukraina 2023

Tillverkare:
BAE SYSTEMS Hägglund

Ursprungsland:
Sverige

.>> Fotobok Strf 90/CV 90 samt ritning strf 90 finns att beställa här

Strf 9040B, Foto: Måns Thuresson

Strf 9040B, Foto: Måns Thuresson

Strf 9040B1 i Liberia, Foto: Therese Holmberg/Försvarsmakten

Strf 9040B1, Foto: Therese Holmberg/FM

Strf 9040C, Foto: Måns Thuresson

Strf 9040C, Foto: Måns Thuresson

Strf 9040C, Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten

Strf 9040C, Foto: Daniel Klintholm/FM

Strf 9040C, Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Några av de Strf 9040C som ska ersättas. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Ersättare stridsfordon 9040C (9035 MkIIIC)

FMV har tecknat kontrakt med BAE Systems Hägglunds AB för att genomföra en förprojektering gällande ersättningsanskaffning av stridsfordon.

Kontraktet är ett första steg för att definiera konfiguration och program för de stridsfordon som ska ersätta de stridsfordon av typ 9040C som Sverige donerat till Ukraina. Målbilden är att förprojekteringen ska vara avslutad i tid för att kunna lägga en seriebeställning av så kallade CV9035 MkIIIC tidigt 2024, enligt FMV.

Strf 9040C, Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Några av de Strf 9040C som ska ersättas. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Stridsledningspbv 90 (stripbv 90)

Stridsledningspansarbandvagn 90 (A, C och D) är avsedd för olika staber.

A- och C-versionerna saknade kanon medan med D-versionen har torn från Strf 9040A monterats.

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Basfakta (avser Stripbv 90A)
Besättning pers:3+6
Vikt ton:22,4
Längd m: 6,53
Bredd m:3,17
Höjd m:2,7
Pansar mm:
Motor:Scania DSI 14
Motoreffekt hk:550
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:73
Huvudbeväpning: 1 st 7,62 mm ksp m/39C strv
Rökkastare: 6 st Galix rökkastare
Ledningssystem: 1 radio Ra 195,
4 radio Ra 421/480,
LUFOR,
Snabbsändare,
DART380 datarapporterings-
terminal,
Navigeringssystem (NAV 90),
Trådanslutning TS 9000,
ATN etc

I tjänst: 1996 –

Levererade:
56 st stripbv 90, 1996

Ombyggda och renoverade:
2 st stripbv 90 till stripbv 90C, 2002

4 st stripbv 90 är anpassade till TS9000

Stripbv 90 A till Stripbv 90 D (Stripbv 90A-chassi med Strf 9040 A-torn)

Tillverkare:
BAE SYSTEMS Hägglund

Ursprungsland:
Sverige

.>> Fotobok Strf 90/CV 90 samt ritning strf 90 finns att beställa här

Stripbv 90 med kanonattrap, Foto: Felix Sundbäck/FM

Stripbv 90 med kanonattrap, Foto: Felix Sundbäck/FM

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Stripbv 90, Foto: Måns Thuresson

Stripbv 90, Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Stripbv 90, Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Epbv 90, Foto: Måns Thuresson

Eldledningspbv 90 (epbv 90)

Basfakta (avser epbv 90A)
Besättning pers:3+6
Vikt ton:22,4
Längd m: 6,53
Bredd m:3,17
Höjd m:2,7
Pansar mm:
Motor:Scania DSI 14
Motoreffekt hk:550
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:73
Huvudbeväpning: 1 st 7,62 mm ksp m/39C strv
Rökkastare: 6 st Galix rökkastare
Ledningssystem: 1 radio Ra 195,
4 radio Ra 421/480,
LUFOR,
Snabbsändare,
DART380 datarapporterings-
terminal,
Navigeringssystem (NAV 90),
Trådanslutning TS 9000,
ATN etc

I tjänst: 1996 –

Levererade:
42 st epbv 90, 1996

Ombyggda och renoverade:
8 st epbv 90 till epbv 90C, 2002

Epbv 90 A till Epbv 90 D (Epbv 90 A-chassi med Strf 9040 A-torn)

Tillverkare:
BAE SYSTEMS Hägglund

Ursprungsland:
Sverige

.>> Fotobok Strf 90/CV 90 samt ritning strf 90 finns att beställa här

Epbv 90, Foto: Jesper Sundström/FM

Epbv 90, Foto: Jesper Sundström/FM

Epbv 90, Foto: Måns Thuresson

Epbv 90, Foto: Måns Thuresson

Epbv 90C, Foto: Kjell Svensson

Epbv 90C, Foto: Kjell Svensson

Bärgningsbandvagn 90 (Bgbv 90)

Basfakta (avser bgbv 90A)
Besättning pers: 4 (+ en extra sittplats)
Vikt ton: 23,2
Längd m: 7,90
Bredd m: 3,17
Höjd m: 2,65
Pansar mm:
Motor: Scania DSI14
Motoreffekt hk: 550
Drivmedel: Diesel
Maxfart km/h: 70
Huvudbeväpning: 1 st 7,62 mm ksp m/39C strv
Rökkastare: 6 st Galix rökkastare
Radio: 1 st Ra 421/480-enhet
Dragkraft
vinschning:
(max)
Två kapstanvinschar om 8 ton vardera:
Dubbel 1-part: 16 ton
Dubbel 2-part: 32 ton
Dubbel 3-part: 48 ton
Dubbel 4-part: 64 ton
Markförankring tryck-/lyftkraft: 80 kN / 98 kN
Lyftkran: 24,5 kN (800 kg maxlyft enkelvajer)

I tjänst: 1996 -

Levererade:
26 st bgbv 90, 1996 - 1999

Ombyggda och renoverade:
3 st bgbv 90 till bgbv 90C, 2002
2 st bgbv 90 till bgbv 90A1, 2005

Bgbv 90 A till Bgbv 90 D (med Bofors VS90)

Tillverkare:
BAE SYSTEMS Hägglund

Ursprungsland:
Sverige

.>> Fotobok Strf 90/CV 90 samt ritning strf 90 finns att beställa här

Bgbv 90, Foto: Kjell Svensson

Bgbv 90, Foto: Kjell Svensson

Foto: Therese Holmberg/Försvarsmakten

Bgbv 90C, Foto: Therese Holmberg/FM

Foto: Viktor Svemark

Bgbv 90C, Foto: Viktor Svemark

Lvkv 90, Foto: Kjell Svensson

Luftvärnskanonvagn 90 (lvkv 90)

Basfakta (avser lvkv 90A)
Besättning pers:7
Vikt ton:24
Längd m: 6,55
Bredd m:3,17
Höjd m:3,45
Pansar mm:
Motor:Scania DSI 14 V8 14 liter Turbo
Motoreffekt hk:550
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:70
Huvudbeväpning: 1 st akan 40mm L/70Bb
Sekundärbeväpning: 1 st 7,62 mm ksp m/39C strv
Rökkastare: 6 st Galix rökkastare
Övrigt: Värmesikte, dagsikte (8x), laseravstånds-
mätare med ballistikkalkylator, GPS- positions-
bestämnings-
system NAV90, kompass

I tjänst: 1998 –

Levererade:
30 st lvkv 90, 1998 – 1999

Ombyggda och renoverade:
3 st lvkv 90 till lvkv 90C, 2002

16 st lvkv 90 renoveras, 2018 – 2023

Tillverkare:
BAE SYSTEMS Hägglund

Ursprungsland:
Sverige

.>> Fotobok Strf 90/CV 90 samt ritning strf 90 finns att beställa här

Lvkv 90, Foto: Kjell Svensson

Lvkv 90, Foto: Kjell Svensson

Lvkv 90, Foto: P 4

Lvkv 90, Foto: P 4

Lvkv 90, Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Lvkv 90, Foto: Niklas Englund/FM

Lvkv 90C, Foto: Christer Olausson

Lvkv 90C, Foto: Christer Olausson

Foto: Sebastian Sundmark

Strf 9040A DSG, Foto: Sebastian Sundmark

Strf 9040 DriftStödsGrupp (Strf 9040 DSG)

Basfakta (avser strf 9040A DSG)
Besättning pers:3+teknisk chef + 3-4 mekaniker
Vikt ton:23,1
Längd m: 6,55
Bredd m:3,17
Höjd m:3,45
Pansar mm:
Motor:Scania DSI 14 V8 14 liter Turbo
Motoreffekt hk:550
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:70
Huvudbeväpning: 1 st akan 40mm 70Bb
Sekundärbeväpning: 1 st 7,62 mm ksp m/39C strv
Rökkastare: 6 st Galix rökkastare
Övrigt: Utrustning för reparation och lagning i fält.

I tjänst: 2005 –

Levererade:
? st strf 90DSG, 2005 – 20??

Tillverkare:
BAE SYSTEMS Hägglund

Ursprungsland:
Sverige

.>> Fotobok Strf 90/CV 90 samt ritning strf 90 finns att beställa här

Strf 9040A DSG, Foto: Sebastian Sundmark

Strf 9040A DSG, Foto: Sebastian Sundmark

Strf 9040A DSG

Strf 9040A DSG

Strf 9040A DSG

Strf 9040A DSG

Grkpbv 90 förserievagn. Foto: Peter Öhman

Grkpbv 90 förserievagn. Foto: Peter Öhman

Granatkastarpbv 90 (Grkpbv 90)

Grkpbv 90 föregicks av studier och viss provverksamhet under 2013 – 2014. FMV skrev kontrakt på 40 st Grkpbv 90, dagen före julafton 2016. Redan efter knappt två månader fanns en första skjutrigg framme. Fyra förseriefordon har levererats till FMV i början på 2019. Hösten 2019 ska de första serievagnarna levereras till försvarsmakten.

Grkpbv 90 kommer att ersätta grk m/41 i de mekaniserade bataljonerna, vilket innebär ett stort lyft för understödet. Att integrera granatkastarna i ett stridsfordon medför ökat skydd, ökad taktisk rörlighet, hög uthållighet och förmåga att gruppera betydligt snabbare.

Den tekniska lösningen för Grkpbv 90 bygger på ett av Hägglunds, på 90-talet framtaget koncept. Nu integrerat i de 40 st modifierade stridsfordon 9040B-chassier som ursprungligen levererades 2001-2003 för AMOS-projektet.

Vagnens låga tekniska komplexitet och robusta konstruktion gör den lätt att använda och möjligt att kunna verka även med flera delsystem utslagna.

Grkpbv 90 förserievagn. Foto: Peter Öhman

Grkpbv 90 förserievagn. Foto: Peter Öhman

Basfakta Grkpbv 90 (avser förserievagn)
Besättning pers: 4 st: Vagnchef, två laddare och förare
Vikt ton: Tjänstevikt 25,3
Max 26
Längd m: 6,55
Bredd m: 3,17
Höjd m: 2,85
Pansar mm:
Motor: Scania DSI 14
Motoreffekt hk: 550
Drivmedel: Diesel
Maxfart km/h: 70
Huvudbeväpning: 2 st 12 cm grk, med manuellt laddsystem där frontladdning sker från tornrummet.
Sekundärbeväpning: Ingen, men förberedd för ksplavett eller vapenstation
Rökkastare: Inga, men förberedd för Galix.
Övrigt: Tröghetsnavigering med POS2, samt stöttning med GPS
Radio: Två standard stationsplats, samt två övriga stationsplatser

I tjänst:
Våren 2019 förserievagnar (FMV)
Hösten 2019 serievagnar (planerat)

Levererade:
4 st levererade till FMV jan/feb 2019.

40 st chassi 9040B med större tornringsdiameter färdigställda och levererade 2001-2003, därefter förrådsställda. Chassin är i grunden precis som 9040B, men större torn gör att fack 2 hamnar längre bak och därmed gör fack 3 något kortare. Fack 9/10 är till del rundade på insidan.

Beräknas färdiglevererade utgången av 2020.

Tillverkare:
BAE Hägglunds, förutom eldrör som är tillverkade av Konstrukta

Ursprungsland:
Sverige

Övrigt:
Militärt registreringsnummer 145001 - 145040, där 145001 och 145002 är de två chassin som bar AMOS-torn så länge det projektet fanns. 145002 var sandfärgad. Provverksamhet grkpbv 90 gjordes först med 145019 och sedan med 145039. De två senare är nu en del av förserien.

Grkpbv 90 förserievagnar

Grkpbv 90 förserievagnar

Grkpbv 90 förserievagn. Foto: Kn Michael Grentzelius

Grkpbv 90 förserievagn. Foto: Kn Michael Grentzelius

Grkpbv 90. Foto: Viktoria Szakacs/FM

Grkpbv 90. Foto: Viktoria Szakacs/FM

Video från utbildning av instruktörer på förserievagnar

Videokälla: FMV (med tillstånd)

Videokälla: FMV (med tillstånd)

Foto: Sebastian Sundmark

Till vänster: Driftstödspansarbandvagn, DSpbv 90D. Till höger: Pionjärpansarbandvagn, pipbv 90D. Foto: BAE Systems

Pionjärpansarbandvagn (Pipbv 90D)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Till vänster: Driftstödspansarbandvagn, DSpbv 90D. Till höger: Pionjärpansarbandvagn, pipbv 90D. Foto: BAE Systems

Foto: Sebastian Sundmark

Till vänster: Driftstödspansarbandvagn, DSpbv 90D. Till höger: Pionjärpansarbandvagn, pipbv 90D. Foto: BAE Systems

Driftstödspansarbandvagn (DSpbv 90D)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Till vänster: Driftstödspansarbandvagn, DSpbv 90D. Till höger: Pionjärpansarbandvagn, pipbv 90D. Foto: BAE Systems

Andra länder med Stridsfordon 90 

Andra länder med Stridsfordon 90 

CV9030N, Foto: Torbjørn Kjosvold/Norske Forsvaret

CV9030N, Foto: Torbjørn Kjosvold/Norske Forsvaret

Norge
Stormpanservogner

1996 –

Totalt 142 st (CV9030 Mk I och Mk III)
74 st stridsfordon
21 st spaningsfordon
15 st ledningsfordon
16 st ingenjörsfordon
16 st ”multi roll”

CV9030CH, Foto: Stefan Karlsson

CV9030CH, Foto: Stefan Karlsson    _________   _________  _________

Schweiz
Schützenpanzer 2000

2002 –

Totalt 186 st (CV9030 Mk II)
154 st stridsfordon
32 st ledningsfordon

CV9030FIN, Foto: Esa Muikku

CV9030FIN, Foto: Esa Muikku    _________   _________  _________

Finland
2002 –

Totalt 102 st (CV9030 Mk II)
stridsfordon
ledningsfordon

CV9035NL, Foto: Jan-Willem de Boer

CV9035NL, Foto: Jan-Willem de Boer    _________   _________  _________

Nederländerna
2007 –

Totalt 192 st (CV9035 Mk III)
150 st stridsfordon
34 st ledningsfordon
8 st körutbildningsfordon

44 st sålda 2014 till Estland

CV9035DK, Foto: Michael Rener

CV9035DK, Foto: Michael Rener    _________   _________  _________

Danmark
Infanterikampkøretøj

2007 –

Totalt 45 st (CV9035DK, Mk III IKK)
45 st stridsfordon

CV9030EE, Foto: Siim Verner Teder/Eesti Kaitsevägi

CV9030EE, Foto: Siim Verner Teder/Eesti Kaitsevägi

Estland
2016 –

Totalt 44 st (CV9035EE MkIII) + 35 st chassi (CV9030 MkI)
Begagnade vagnar från Nederländerna.
Övertaliga chassi från Norge.

CV 9040C i Ukraina. Foto: Ukrainska 93 brigaden. __

CV 9040C i Ukraina. Foto: Ukrainska 93 brigaden. _________   _________  _________

Ukarian
2023 –

Totalt ca 50 st (CV9040C)
50 st stridsfordon
? st bärgningsbandvagn

Donerade av Sverige 2023.

CV9035 MkIV. Foto: BAE SYSTEMS

CV9035 MkIV. Foto: BAE SYSTEMS  _________   _________  _________

Slovakien
Anskaffningsavtal tecknat 2022

Totalt 152 st
110 st CV9035 MkIV
? st ledningsfordon
? st spaningsfordon
? st granatkastarfordon
? st ingenjörs- och bärgningsfordon

CV9035 MkIV. Foto: BAE SYSTEMS

CV9035 MkIV. Foto: BAE SYSTEMS

 

Tjeckien
Anskaffningsavtal tecknat 2023

Totalt 246 st CV9035 MkIV