Pansarregementen

Officiellt börjar inte truppslaget pansartrupperna sin historia förrän 1/10 1942, då görs fyra gamla regementen om till pansarregementen. Dessa fyra var, det 1939 nedlagda Göta livgarde I 2 i Stockholm, återuppstår nu i Enköping som P 1, Skånska kavalleriregementet K 2 i Helsingborg blev P 2, Södermanlands regemente i Strängnäs blev P 3 och slutligen gjordes Skaraborgs regemente I 9 i Skövde om till P 4.

 

P 1

1944 – 1980

P 2

1942 – 2000

P 3

1942 – 2005

P 4

1942 – 

Allt efter att åren går kan vårt svenska försvar utökas med hjälp av att samhällsekonomin utvecklas bra på 50- och 60-talet. Dessa utökade försvarsekonomiska möjligheter att köpa och tillverka mer materiel så ökas också antalet regementen. De nya som tillkommer är P 5 Pansarbataljon som bildas 1957. Norra skånska infanteriregementet I 6 blir P 6, södra skånska infanteriregementet i Revinge blir P 7 och I 18 i Visby blev P 18. Detta sker 1963.

P 5/I 19

1957 – 2001
I 19/P 5, 2001 – 

P 6

1963 – 1994

P 7

1963 – 

P 18

1963 – 2005