Hem » Svenskt pansar » Pbv 302-uppropet! » Pbv 302-uppropet!

Pbv 302-uppropet – en artikelserie

Under åren 2017 till 2019 genomförde vi en storsatsning på Pbv 302 kallad Pbv 302-uppropet. Många bidrog med sina erfarenheter, bilder och upplevelser av detta populära pansarfordon, vilket vi vill ta tillfället i akt att tacka för.

Ifall du har erfarenheter, bilder och upplevelser av Pbv 302 som du vill dela med dig av så är du naturligtvis fortfarande välkommen. Använd gärna formuläre nedan. Vi samlar allt material vi får in i föreningens arkiv för kommande publiceringar.

Även om Pbv 302-uppropet nu får anses avslutat så finns artiklarna som publicerades i Pansar att läsa nedan.

1. Försvarsmaktens krav

Jämförelse med utländska vagnar enl KATF (nuvarande FMV). Prototyp. Jämförelse med M113.

Första artikeln i serien finns att läsa här.

2. Serievagnar

Andra artikeln i serien handlar om de första vagnarna som tillverkades och i vilka versioner. Vi stiftar närmare bekantskap med de första Pbv 302, Strilpbv 3021, Epbv 3022 och Blpbv3023. Stort fokus på inredningsdetaljer och var de som arbetade i vagnarna satt.

Andra artikeln i serien finns att läsa här.

3. Stommen i Pansarbrigad 63

Tredje artikeln beskriver när pbv 302 kom in i organisation Pansarbrigad 63 och vad det innebar.. En detaljerad genomgång av vilka vagnar som finns var och vem som använder dem till vilka uppgifter. Detta kompletteras med strids- och eldledningsexempel.

Tredje artikeln i serien finns att läsa här.

4. UDES 08, REMO

Fjärde artikeln gör en ordentlig djupdykning i försöken och utvecklingen kring UDES 08 samt samma verksamhet inför REMO av Pbv 302. Många spännande detaljer kommer fram och vi får en inblick i tankarna bakom och arbetet med att hålla Pbv 302 uppdaterad under sin livstid.

Fjärde artikeln i serien finns att läsa här.

5. UDES 08 forts

Femte artikeln fortsätter djupdykningen i försöken och utvecklingen kring UDES 08 samt samma verksamhet inför REMO av Pbv 302. Stort fokus får framkomlighet och på vilket sätt dessa studier inte bara kom Pbv 302 till nytta utan även bidrog till Strf 90-utvecklingen. Även möjliga ombeväpningar för Pbv 302 beskrivs som delar av studier inför REMO.

Femte artikeln finns att läsa här.

6. Specialversioner

Sjätte artikeln går igenom och beskriver specialversioner av Pbv 302, nämligen; Rlpbv 3024, Pjrekpbv 3025 och Sjtppbv 3026. Även B- och C-versionerna av Pbv 302 beskrivs i detalj med de förändringar som gjordes.

Sjätte artikeln finns att läsa här.

7. Försök och varianter

Sjunde artikeln går igenom några ytterligare varianter av Pbv 302, några projekt baserade på Pbv 302 samt en del olika försök gjorda med Pbv 302 som bas.

Sjunde artikeln finns att läsa här.

8. Utbildning av besättning

Åttonde artikeln går igenom en del av utbildningen som besättningar på Pbv 302 genomförde.

Åttonde artikeln finns att läsa här.

9. Simning

Nionde artikeln går igenom det spännande momentet att simma med Pbv 302.

Nionde artikeln finns att läsa här.

10. Renovering av UDES 08

Tionde artikeln belyser historiken bakom samt renoveringsarbetet av Pbv 302H/ UDES 08.

Tionde artikeln finns att läsa här.

 

11. Utsortering och skrotning

Elfte artikeln går igenom det sista steget för många Pbv 302, utsorterinng och skrotning. Artikeln  visar även exempel på några  varianter av märkning på Pbv 302.

Elfte artikeln finns att läsa här.