Stridsvagn

Sverige har haft stridsvagnar sedan tidigt 1920-tal. Den första större anskaffningen gjordes genom inköp av delar för tio stycken stridsvagnar från Tyskland, vilka sattes samman i Sverige och började användas för försök 1922. (Läs om anskaffningen här.) Det är nu (våren 2019) fullt belagt att Sveriges första stridsvagn var en fransk Renault FT. Den anlände till Sverige i juli 1921 (och inte 1923 som tidigare antogs). Läs mer om detta här. 

En lång rad utländska vagnar har sedan dess provats samtidigt med att mycket utveckling gjorts inom landet. Under åren har så väl köp som licenstillverkning gjorts av utländska vagnar, men också en betydande tillverkning av svenska konstruktioner. Även under sin livslängd har många stridsvagnar modifierats, förbättrats och renoverats för att kunna möta nya hot och få en längre tjänstgöringstid. Ett mönster av att bygga om äldre vagnar till nya genom ibland mycket genomgripande ombyggnader framgår tydligt.

Användningen har varierat från rena understödsfunktioner till (pansar-)infanteri till där stridsvagnen varit huvudvapnet och fått understöd av pansarskytte som pansarskyddat har kunnat följa med i terrängen. Organisatoriskt har stridsvagnar funnits i flera olika typer av förband, från fristående sådan till att bilda stommen i pansarbrigader.

Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
     >> Pbv 301 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 302 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 501 (fordonsfamilj)
>> Pansarbil
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
     >> Fastkörning och bärgning
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige

Stridsvagn Renault FT ”Putte”

Basfakta
Besättning pers:2
Vikt ton:6,7
Längd m: 4,95
Bredd m:1,73
Höjd m:2,13
Pansar mm: 6-22
Motor:4-cyl Renault
Motoreffekt hk:39
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:9
Huvudbeväpning: ksp alt 37 mm kanon Puteaux

I tjänst: 1921 (antogs tidigare vara 1923) – 1926

Levererade:
1 st stridsvagn Renault FT ”Putte”, 1921 

Smeknamnet ”Putte” kommer troligen från vagnens beväpning, en Puteaux SA 1918 37 mm.

Läs mer:
>> Sveriges första stridsvagn – fransk Renault FT ”Putte”
>> Sweden’s first tank – a French Renault FT [English version]

 

Stridsvagn fm/21 (först Pansarvagn fm/22)

Basfakta
Besättning pers:2-4
Vikt ton:9,7
Längd m: 5,70
Bredd m:2,05
Höjd m:2,52
Pansar mm: 4 - 14
Motor:Benz 1910
Motoreffekt hk:55
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:16
Huvudbeväpning: 2 st ksp m/14 alt. m/14-29

I tjänst: 1922 – 1934

Levererade:
10 st Stridsvagn fm/21, 1922 –

Ombyggda:
5 st (nr 2, 3, 4, 5 och 7) till Stridsvagn m/21-29, 1930 –

Strv fm/21 nr 10 överlämnades till ett museum i Berlin, Tyskland 1940. Försvann under kriget.

Läs mer:
>> Inköp och tillverkning av Stridsvagn fm/21
>> Purchase and manufacturing of Stridsvagn fm/21 (Swedish LK II). [English version]


Beskrivning av Strv m/21.
Rösten tillhör Rudolf Paleman som tjänstgjort på vagnen.


 

Stridsvagn fm/21, vagn nr 10

Stridsvagn fm/21, vagn nr 10

Stridsvagn m/21-29

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:9,7
Längd m: 5,70
Bredd m:2,05
Höjd m:2,52
Pansar mm: 4 - 14
Motor:Scania-Vabis 1554
Motoreffekt hk:85
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:18
Huvudbeväpning: 2 st ksp m/14-29

I tjänst: 1930 – 1939

Levererade:
5 st stridsvagn m/21-29, 1930 –
Ombyggda strv fm/21 nr 2, 3, 4, 5 och nr 7
Nr 2, 4 och 7 byggdes om av AB Nohab
Nr 3 och 5 byggdes om av AB Landsverk

Nr 3 skänktes till pansarmuseet i Munster, Tyskland.

>> Ritning på strv m/21-29 kan beställas här.

Stridsvagn fm/28 (Renault NC 27)

Basfakta
Besättning pers:2
Vikt ton:8,5
Längd m: 4,41
Bredd m:1,71
Höjd m:2,14
Pansar mm: 18-34
Motor:Renault
Motoreffekt hk:60
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:20
Huvudbeväpning: 37 mm kanon Puteaux

I tjänst: 1926 – 1936

Levererade:
1 st stridsvagn fm/28, 1926

Lätt stridsvagn m/Carden-Loyd

Basfakta
Besättning pers:2
Vikt ton:1,4
Längd m: 2,46
Bredd m:1,70
Höjd m:1,22
Pansar mm: 6 - 9
Motor:Ford T
Motoreffekt hk:22,5
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:45
Huvudbeväpning: 1 st 6.5mm ksp m/14-29

I tjänst: 1931 – 1939

Levererade:
1 st lätt stridsvagn m/Carden-Loyd, 1931

Lätt stridsvagn m/Carden-Loyd (Mk VI)

Basfakta
Besättning pers:2
Vikt ton:1,4
Längd m: 3,02
Bredd m:2,00
Höjd m:1,28
Pansar mm: 6 - 9
Motor:Ford A
Motoreffekt hk:28
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:45
Huvudbeväpning: 1 st ksp m/14-29

I tjänst: 1931 – 1939

Levererade:
1 st lätt stridsvagn m/Carden-Loyd (MkVI), 1931

Stridsvagn m/31

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:11
Längd m: 5,20
Bredd m:2,15
Höjd m:2,22
Pansar mm: 8 – 24
Motor:Maybach DSO 8 V12
Motoreffekt hk:150
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:40
Huvudbeväpning: 1 st 37mm Bofors
Sekundärbeväpning: 2 st ksp 6,5 mm m/14-29

I tjänst: 1935 – 1940

Levererade:
3 st stridsvagn m/31, 1935

Stridsvagn m/F (Strv fm/31)

Basfakta
Besättning pers:3-4
Vikt ton:11,5
Längd m: 5,20
Bredd m:2,45
Höjd m:2,5
Pansar mm: 6 – 14, torn av plåt
Motor:Maybach DSO 8 V12
Motoreffekt hk:150
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:35 (75 på hjul)
Huvudbeväpning: 1 st 37mm Bofors
Sekundärbeväpning: 2 st ksp 6,5 mm m/14-29

I tjänst: 1935 – 1940

Levererade:
1 st stridsvagn m/F, 1935

Stridsvagn m/37

Basfakta
Besättning pers:2
Vikt ton:4,5
Längd m: 3,40
Bredd m:1,85
Höjd m:1,95
Pansar mm: 6 – 15 mm
Motor:Volvo FC-CKD
Motoreffekt hk:85
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:60
Huvudbeväpning: 2 st ksp 8 mm m/36 strv

I tjänst: 1937 – 1953

Levererade:
48 st stridsvagn m/37, 1937 – 1939

>> Ritning på strv m/37 kan beställas här.

Stridsvagn m/38

Basfakta
Besättning pers:3
Vikt ton:8,52
Längd m: 4,80
Bredd m:2,08
Höjd m:2,05
Pansar mm: 6 – 15 mm
Motor:Scania-Vabis typ 1664
Motoreffekt hk:142
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:46
Huvudbeväpning: 1 st 37 mm Bofors m/38
Sekundärbeväpning:1 st ksp 8 mm m/36 strv

I tjänst: 1938 – 1957

Levererade:
16 st stridsvagn m/38, 1938 – 1939

>> Ritning på strv m/38 kan beställas här.

Stridsvagn m/39

Basfakta
Besättning pers: 3
Vikt ton: 8,69 (9,36 med tilläggsskydd)
Längd m: 4,80
Bredd m:2,08
Höjd m:2,05
Pansar mm: 6 – 15 (– 50) mm
Motor:Scania-Vabis typ 1664
Motoreffekt hk:142
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:45
Huvudbeväpning: 1 st 37 mm Bofors m/38
Sekundärbeväpning:2 st ksp 8 mm m/36 strv

I tjänst: 1941 – 1957

Levererade:
20 st stridsvagn m/39, 1940

>> Ritning på strv m/39 kan beställas här.

Strv m/39

Strv m/39

Stridsvagn m/40

Basfakta
Besättning pers: 3
Vikt ton strv m/40L: 8,93 (9,36 med tilläggsskydd)
Vikt ton strv m/40K: 10,9
Längd m strv m/40L: 4,90
Längd m strv m/40K: 4,97
Bredd m:2,08
Höjd m strv m/40L:2,05
Höjd m strv m/40K:2,12
Pansar mm: 4 – 15 mm (– 50 mm)
Motor strv m/40L:Scania-Vabis 1664
Motor strv m/40K:Scania-Vabis L 603
Motoreffekt hk strv m/40L:142
Motoreffekt hk strv m/40K:162
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:45
Huvudbeväpning: 1 st 37 mm Bofors m/38 strv
Sekundärbeväpning:2 st 8 mm ksp m/39

I tjänst:
m/40L 1941 – 1957
m/40K 1944 – 1960

Levererade:
100 st stridsvagn m/40 L, 1941 – 1942
80 st stridsvagn m/40 K, 1944 – 1945

Strv m/40L

Strv m/40K

Stridsvagn m/41

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton strv m/41 SI:10,5
Vikt ton strv m/41 SII:~11
Längd m strv m/41 SI: 4,54
Längd m strv m/41 SII: 4,60
Bredd m:2,14
Höjd m:2,35
Pansar mm: 8 – 25 mm
Motor strv m/41 SI:Scania-Vabis typ 1664
Motor strv m/41 SII:Scania-Vabis typ 603
Motoreffekt hk strv m/41 SI:145
Motoreffekt hk strv m/41 SII:160
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:48
Huvudbeväpning: 1 st 37 mm Bofors m/38 strv
Sekundbeväpning:2 st 8 mm ksp

I tjänst: 1942 –

Levererade:
116 st stridsvagn m/41 SI, 1942 – 1944
104 st stridsvagn m/41 SII, 1943 – 1944

Ombyggda:
18 st togs bort från initial beställning och byggdes istället till stormartillerivagn m/43
185 st till pansarbandvagn 301
20 st till stridsledningspansarbandvagn 3011
15 st till eldledningspansarbandvagn 3012

>> Ritning på strv m/41 Si och SII kan beställas här.

Stridsvagn m/42

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:22,5
Längd m: 6,22
Bredd m: 2,34
Höjd m: 2,58
Pansar mm: 9 – 55 mm
Motor strv m/42 TM, TH, TV: 2 st Scania-Vabis, Typ L 603/l
Motor strv m/42 EH: 1 st Volvo, Typ A8B
Motoreffekt hk strv m/42 TM, TH, TV:2 x 160
Motoreffekt hk strv m/42 EH:380
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h strv m/42 TM, TH, TV:42
Maxfart km/h strv m/42 EH:45
Huvudbeväpning: 1 st 75 mm kanon
Sekundärbeväpning:4 st 8 mm ksp

I tjänst: 1943 – 1955 ( – 1965, ikv 73)

Levrerade:
100 st stridsvagn m/42 TM, 1943 – 1945
125 st stridsvagn m/42 TH, 1944
57 st stridsvagn m/42 EH, 1944

Modifieringar:
30 st strv m/42 TM till stridsvagn m/42 TH
70 st strv m/42 TM till stridsvagn m/42 TV
26 st olika strv m/42 för stridsledning

Ombyggnad:
125 + 30st strv m/42 TH samt 70st strv m/42 TV till stridsvagn 74, 1957 – 1960
57 st strv m/42 EH till ikv 73, 1957 – 1965

>> Ritning på strv m/42 kan beställas här.

Stridsvagn 74

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:26
Längd m: 6,08
Längd [inkl eldrör] m: 7,93
Bredd m: 2,43
Höjd m: 3,3
Pansar mm: 9 – 55 mm
Motor: 2 st Scania-Vabis typ 607
Motoreffekt hk:2 x170
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:45
Huvudbeväpning: 1 st 7,5 cm kan strv 74
Sekundärbeväpning: 2 st 8 mm ksp m/39 B strv

I tjänst: 1958 – 1984

Levererade:
155 st stridsvagn 74 H, 1957 – 1958
70 st stridsvagn 74 V, 1957 – 1958

>> Ritning på strv 74 kan beställas här.

Stridsvagn 81

Efter en del förseningar kom MS Silen till Landskrona hamn med de första sex Centurion-stridsvagnarna, samt en del reservdelar mm som behövdes, strax efter midnatt den 2 maj 1953. Två vagnar lastades på järnvägsvagnar, (fanns inte fler tillgängliga som kunde transportera Centurion) till Hässleholm där de lossades den 3 maj och kördes ut till P 2 som skulle svara för vagnsutbildningen till PB  7 och PB 8. Totalt levererades fyra stridsvagnar till P 2, en stridsvagn till KAFT och en stridsvagn till FöS i Skövde. Redan den 8 maj fick en av dem körförbud eftersom där var fel i styrinrättningen.

Dessa första vagnar hade en BESA-kulspruta eftersom man inte hunnit få ordning på lagringen för ksp m/39.

Alla vagnar i 1953 års beställning var levererade i juni 1954. Ytterligare en beställning på 160 vagnar gjordes 1955 med första leverans i september 1955, vilken  slutlevererades under 1957.

Samtliga strv 81 var av typen CIII men så småningom uppgraderade till mark V status. Fram till början av 1960-talet var vagnen beväpnad med en 8,4 cm kanon och en (1) kulspruta. Vagnchefskulsprutan började inte tas i bruk förrän i början av 60-talet.

Strv 81 med A-eldrör

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:50
Längd m: 7,55
Längd [inkl eldrör] m: 9,62
Bredd m:3,37
Höjd m:2,94
Pansar mm: – 150 mm
Motor: Rolls Royce; Mk4B
Motoreffekt hk:650
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:35
Huvudbeväpning: 1 st 8,4 cm kanon,
Sekundärbeväpning:2 st 8 mm ksp

I tjänst: 1953 – 1966

Levererade:
80 st stridsvagn 81 (Centurion Mk III), 1953 – 1955
160 st stridsvagn 81 (Centurion Mk III-V), 1955 – 1957

Moderniserade:
240 st till stridsvagn 102, 1964 – 1966

Strv 81 med B-eldrör

Intressant fordonsindivid
Läs om Centurion med nummer 80342

Stridsvagn 101

I slutet av 1950-talet beställdes en förbättrad version av Centurion-stridsvagnen, Mark 10 (med 10,5 cm kanon), till tio kårstridsvagnskompanier. Den första stridsvagn 101, individ nummer 390, lossades i Göteborg för transport till Skövde i nov 1959.

Strv 101

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:52
Längd m: 7,60
Längd [inkl eldrör] m: 9,85
Bredd m:3,4
Höjd m:3
Pansar mm: – 150 mm
Motor: Rolls Royce; Mk4B
Motoreffekt hk:650
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:35
Huvudbeväpning: 1 st 10,5 cm kanon
Sekundärbeväpning:2 st 7,62 mm ksp

I tjänst: 1959 – 19?? (avregistrerad 2005)

Levererade:
110 st stridsvagn 101 (Centurion Mk 10), 1959-1960

Renoverade:
110 st till stridsvagn 101R, 1983 – 1987

Strv 101 nummer 390 lossas i Göteborgs hamn.

Strv 101 nummer 390 lossas i Göteborgs hamn.

Intressant fordonsindivid
Strv 101 nr 410. Levererades från Tank Depot Elswick Works N Tyne. Skeppades från Newcastle (Storbritanien) till Otterbäcken (Sverige) med m/s Skagern, lossades där den 5 februari 1962 för vidare transport på järnväg till P 2 i Hässleholm.

Stridsvagn 102

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:50
Längd m: 7,55
Längd [inkl eldrör] m: 9,62
Bredd m:3,37
Höjd m:2,94
Pansar mm: – 150 mm
Motor: Rolls Royce; Mk4B
Motoreffekt hk:650
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:35
Huvudbeväpning: 1 st 10,5 cm kanon
Sekundärbeväpning:2 st 7,62 mm ksp

I tjänst: 1964 – 1987 (avregistrerad 2006)

Levererade:
240 st stridsvagn 102, 1964 – 1966

Renoverade:
158 st till stridsvagn 102R, 1983 -1987

Ombyggda:
80 st till stridsvagn 104, 1983 – 1987
1st (strv 102R) till stridsvagn 105, 1994

Strv 102

Intressant fordonsindivid
Läs om Centurion med nummer 80342

Stridsvagn 103

Basfakta
Besättning pers:3
Vikt ton
strv 103A:
strv 103B:
strv 103C:

37,7
39,7
39,7
Längd m: 7,60
Längd [inkl eldrör] m: 9,00
Bredd m
strv 103A:
strv 103B:
strv 103C:

3,32
3,42
3,42 (3,63 med dunkar)
Höjd m
strv 103A:
strv 103B:
strv 103C:

2,14 (2,5 med ksp)
2,14 (2,43 med ksp)
2,14 (2,43 med ksp)
Pansar mm: x + galler
Motor
strv 103A:

strv 103B:

strv 103C:

Rolls-Royce K60 + Boeing 502 10MA
Rolls-Royce K60 + Caterpillar 553
Detroit Diesel 6V-53T + Caterpillar 553
Motoreffekt hk
strv 103A:
strv 103B:
strv 103C:

240 + 300
240 + 490
290 + 490
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:50 (103C: 55)
Huvudbeväpning: 1 st 10,5 cm kanon L/62
Sekundärbeväpning:3 st 7,62 ksp 58 strv

I tjänst: 1967 – 2001

Levererade:
70 st stridsvagn 103A, 1967 – 1971
220 + 70 st stridsvagn 103B, 1970 – 1971

Ombyggda och renoverade:
70 st strv 103A till stridsvagn 103B, 1970 – 1971
290 st strv 103B till stridsvagn 103C, 1986 – 1988

>> Ritning på strv 103B kan beställas här.

Strv 103A

Strv 103A

Strv 103B

Strv 103B

Strv 103C

Stridsvagn 104

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:54
Längd m: 7,82
Längd [inkl eldrör] m: 9,85
Bredd m:3,39
Höjd m:3,01
Pansar mm: – 150 mm + ERA
Motor:Teledyne Continental
Motoreffekt hk:750
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:48
Huvudbeväpning: 1 st 10,5 cm kanon
Sekundärbeväpning:2 st 7,62 mm ksp

I tjänst: 1984 – 200?

Levererade:
80 st stridsvagn 104, 1983 – 1987

Strv 104

Strv 104. Nr 80342

Strv 104. Nr 80342

Intressant fordonsindivid
Läs om Centurion med nummer 80342

Stridsvagn 121

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:55,2
Längd m: 7,93
Längd [inkl eldrör] m: 9,67
Bredd m: 3,75
Höjd m: 2,79
Pansar mm:
Motor: MTU 12 cylinder MB 873-Ka 501, med dubbla avgasturbo
Motoreffekt hk: 1500, max vid 2600 varv/min
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:72
Huvudbeväpning: 1 st Slätborrad 120 mm Rheinmetall L/44
Sekundärbeväpning: 1 st koax ksp 94 + 1 st ksp 94 vid laddarens lucka

I tjänst: 1994 – 2006

Levererad:
160 st stridsvagn 121, 1994

Läs mer:
>> Bygg strv 121 i modell
>> Ritning på strv 121 kan beställas här.

 

Stridsvagn 122

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton strv 122A:62,5
Vikt ton strv 122B:65,2
Längd m: 7,93
Längd [inkl eldrör] m: 9,74
Bredd m: 3,8
Höjd m: 2,99
Pansar mm:
Motor: MTU 12 cylinder MB 873-Ka 501, med dubbla avgasturbo
Motoreffekt hk: 1500, max vid 2600 varv/min
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:<72
Huvudbeväpning: 1 st Slätborrad 120 mm Rheinmetall L/44
Sekundärbeväpning: 1 st koax ksp 94 + 1 st ksp 94 vid laddarens lucka

I tjänst: 1997 –

Levererade:
120st stridsvagn 122A, 1997

Uppgraderade:
10 st strv 122A till stridsvagn 122B, 2002

10 st strv 122B + 4 st strv 122A till strv 122B Int, 2011

101 st strv 122 kommer med start 2019 att genomgå RENO som innefattar i huvudsak integrering av nytt stridsledningssystem, livstidsförlängande åtgärder samt tillkommande verktyg och reservdelar.  Krauss-Maffei Wegmann GmbH kommer att leverera 46 av dessa, resterande uppdatering sker vid Försvarsmaktens egna verkstäder.

Strv 122

Strv 122, Foto: Måns Thuresson

Strv 122, Foto: Måns Thuresson

Strv 122, Gotland 2015. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Strv 122, Foto: Jimmy Croona/FM

Strv 122, 2017. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Strv 122,  Foto: Mats Carlsson/FM

Strv 122B Int

Mer spännande läsning

Sveriges första stridsvagn

Genom dokumentation från KrigsArkivet vet vi nu att den första stridsvagnen i Sverige var en fransk Renault FT.

Inköp och tillverkning av Stridsvagn m/21

De i delar inköpta LK II från Tyskland sattes samman i Sverige med början i slutet av 1921 till Stridsvagn m/21.

Håll dig informerad

Missa inte när vi publicerar nytt material på hemsidan eller har andra nyheter att berätta - prenumerera på vårt Nyhetsbrev!