Pansarbil

Sverige stod under 1920-talet inför stora utmaningar. Nedrustningstider rådde, samtidigt var motoriseringen på intåg, likaså ny modern teknik och nya vapen. Kavalleriet stod i centrum när en första svensk officer studerade pansarbilvapnet och dess verkan vid en kommendering i Frankrike 1923. Erfarenheterna innebar försök att importera pansarbilar härifrån under 1924. Detta gick inte så blicken vändes åt en inhemsk konstruktion under 1925. Tidaholms Bruks AB, med hjälp av den nu sakkunniga svenska officeren, tog fram ett lämpligt chassi, och Kungliga Arméförvaltningens Konstruktionsavdelning tog fram överbyggnaden. Två försöksbilar, med vanlig järnplåt, levererades sommaren 1925 och användes för att utröna om pansarbilförband lämpade sig för svensk terräng och för att hitta en lämplig typ.

Pansarbilförsöken fortsatte under ledning av tappra eldsjälar. En ny svensk pansarbil, Pansarbil fm/29 togs fram, vilken blev för dyr. Under hela 1930-talet övade man med en improviserad vagn av öppen typ, Pansarbil m/31. Denna tillverkades i flera omgångar under lång tid, med första leverans 1931 och sista leverans 1943.

Det var först i samband med Andra Världskrigets utbrott som de första fullt moderna pansarbilarna anskaffades, genom beslag av Landsverk Lynx, tillverkade för dansk räkning, och som levererades till svenska armén som Pansarbil m/39. Dessutom licensbyggdes Volvo Lynx vid Penta i Skövde, med leverans 1941. Under beredskapsåren tillkom sedermera ytterligare fordon i form av Pansarbil m/41 samt Stabspansarbilar m/31 F.

Pansarbilens styrkor var dess verkan som spaningsorgan med eldkraft, skydd och observation. De skulle användas som hjälpvapen i samverkan med andra trupper, och var ett välkommet tillskott i kraft. Framkomligheten var god, men man var vägbundna. Under beredskapsåren överfördes utbildningen till pansartrupperna, och organisationen ändrades. Efter Andra Världskriget överfördes en stor del av materielen till pansarinfanteriet.

Under 1950-talet användes även pansarbilar inom polisen. De sista pansarbilarna kasserades 1956. Merparten skrotades, medan ett antal vagnar såldes till Dominikanska Republiken.

Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
     >> Pbv 301 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 302 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 501 (fordonsfamilj)
>> Pansarbil
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
     >> Fastkörning och bärgning
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25 (Pb m/25)

Två vagnar konstruerades i Sverige under våren 1925, den första levererades i juli och den andra i augusti 1925. Användes i försök av kavalleriet i syfte att utröna om det var möjligt att tillverka pansarbilar i Sverige, vilka kunde uppträda i svensk terräng med ett svårt och dåligt utbyggt vägnät.

Under 1926 byggdes en vagn om för försök med Postverkets bandaggregat för körning i snö vintertid. Erfarenheterna av dessa tidiga försök lade grunden till konstruktionen av en tredje försöksvagn, pansarbil m/26. Dessa tre användes flitigt för att utveckla en framtida taktik och organisation. Huvudsaklig förläggningsort, K 3 i Skövde. Våren 1934 överförs en vagn till K 2 i Helsingborg, och den andra till K 4 i Umeå.

Den 12 juli 1935 beslöts att dessa vagnar skulle skrotas lokalt.

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Basfakta Pansarbil m/25
Besättning pers: 4 man
vagnchef (befälhavare),
framåtförare,
bakåtförare,
en eller ibland två skyttar
Vikt ton: 4,1
Längd m: 5,4
Bredd m: 1,68
Höjd m: 2,53
Pansar mm: 5 mm vanlig järnplåt
Motor: 4-cyl
Motoreffekt hk: 36
Drivmedel: Bensin
Maxfart km/h: 60
Huvudbeväpning: 1 st Kulspruta
Hotchkiss ksp m/00

I tjänst:
1925 – 1935

Levererade:
2 st 1925

Ombyggda och renoverade:
1 st med Postverkets bandaggregat för försök vintertid, 1926

Tillverkare:
Tidaholms Bruks AB (chassi)
Kungliga Arméförvaltningens Artilleridepartemente, Konstruktionsavdelning (överbyggnad).
De sattes ihop vid Stockholms Tygstation.

Ursprungsland:
Sverige

Övrigt:
Vid leveransen får de arménummer 602 och 603.
Senare får de benämningen Pb 1 och Pb 2.
Ingen vagn finns bevarad idag.

Läs mer:
>> Ritning på Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Pansarbil m/26

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbil fm/29

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbil m/31

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbil m/31F

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbil m/39

Vagnen utvecklades av AB Landsverk i Landskrona för den danska arméns räkning. Det var en mycket modern konstruktion för sin tid. Tre vagnar hade levererats till Danmark när Andra Världskriget bröt ut i september 1939. Sverige hade stor brist på pansarbilar och lade en beställning på 30 pansarbilar. Landsverk hade fullt upp med tidigare beställningar och lade ut tillverkningen på licens hos Volvo. Danmark inkom med ytterligare två beställning av totalt 15 stycken pansarbilar Lynx. Efter den tyska ockupation av Danmark kom vagnarna att beslagtas av svenska staten och de levererades istället till den svenska armén mellan september 1940 och juni 1941. Vagnen tjänstgjorde vid kavalleriförbanden i Stockholm, Helsingborg, Skövde och Umeå. Snart omfördelades pansarbilarna och pb m/39 koncentrerades till K 2 i Helsingborg och I 7 i Ystad.

1943 överfördes män och materiel från kavalleriet till pansartrupperna. Merparten av pb m/39 blev kvar i Helsingborg, resten i Ystad och i Strängnäs. I början av 50-talet gjorde ändringar i krigsorganisationen att pb m/39 även fanns vid I 6 i Kristianstad och I 15 i Borås.

1955 utgår pansarbil m/39 ur krigsorganisationen och bjuds snart ut till försäljning. Två år senare köper militärdiktaturen i Dominikanska Republiken elva pansarbilar via firma Henry Wallenberg & Co. I Västindien används vagnarna i inbördeskriget 1965, och de sista pansarbilarna tas ur tjänst först 2001-2002 (!).

Pansarbil m/39

Basfakta Pb m/39
Besättning pers: 1 vagnchef,
1 framåtförare,
1 bakåtförare,
3 skyttar
Vikt ton: 7,8 (Fullt utrustad
utan besättning)
Längd m: 5,12
Bredd m: 2,25
Höjd m: 2,15
Pansar mm: 4-13
Motor: 6-cyl Scania-Vabis
Motoreffekt hk: 135
Drivmedel Bensin eller bentyl
Maxfart km/h: 70-80
Beväpning: 1 st 20 mm Bofors
3 st 8 mm ksp m/39

I tjänst: 1940–1955

Levererade:
15 st 1940–1941

Tillverkare:
AB Landsverk

Ursprungsland:
Sverige

Övrigt:
Vid leveransen har de endast chassinummer: 227-235, 303-308.
Mot slutet av 1941 tilldelas de militära regnr; 900-914

Ingen vagn finns bevarad i Sverige, men flera finns kvar i Västindien.

Svårt att skilja på pb m/39 och pb m/40? Läs vår guide här.

Pansarbil m/39

Pansarbil m/39

Pansarbil m/40

30 st pansarbilar Lynx tillverkades på licens av Volvo Penta i Skövde. Den första vagnen levererades i slutet av 1940, och slutleverans skedde i april 1941. De var ett viktigt tillskott till pansarbilvapnet och tjänstgjorde vid kavalleriförbanden i Stockholm, Helsingborg, Skövde och Umeå.

1943 överfördes män och materiel från kavalleriet till pansartrupperna. Nu utbildade man på pansarbil m/40 i Helsingborg, Strängnäs, Skövde och Enköping. På 1950-talet ingick pansarbilar i infanteriförbanden och fordonen var fördelade på många håll i vårt avlånga land.

1955 utgår pansarbil m/40 ur krigsorganisation, men några få vagnar kvarstod ytterligare en tid vid högkvarterets stabskompani (I 1) och poliskommandot i Stockholm (Fo 44).

Pansarbil m/40

Basfakat Pb m/40
Besättning pers: 1 vagnchef,
1 framåtförare,
1 bakåtförare,
3 skyttar
Vikt ton: 8,2 (Fullt utrustad
utan besättning)
Längd m: 5,12
Bredd m: 2,25
Höjd m: 2,15
Pansar mm: 4-13
Motor: 6-cyl Volvo FBL
Motoreffekt hk: 135
Drivmedel Bentyl
Maxfart km/h: 70
Beväpning: 1 st 20 mm Bofors
3 st 8 mm ksp m/39

I tjänst: 1940–1956

Levererade:
30 st 1940–1941

Tillverkare:
Volvo Pentaverken

Ursprungsland:
Sverige

Övrigt:
Vid leveransen har de endast chassinummer: 1-30.
Mot slutet av 1941 tilldelas de militära regnr: 916-945.

Mycket lite är känt kring när och hur pb m/40 skrotas. Vi vill gärna ha in ytterligare upplysningar om detta!

En vagn, nr 943, är sparad och är utställd på Arsenalen i Strängnäs.

Svårt att skilja på pb m/39 och pb m/40? Läs vår guide här.

Se videon om pb m/40 på Arsenalen

Pansarbil m/41

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.