Pansarbil

Sverige stod under 1920-talet inför stora utmaningar. Nedrustningstider rådde, samtidigt var motoriseringen på intåg, likaså ny modern teknik och nya vapen. Kavalleriet stod i centrum när en första svensk officer studerade pansarbilvapnet och dess verkan vid en kommendering i Frankrike 1923. Erfarenheterna innebar försök att importera pansarbilar härifrån under 1924. Detta gick inte så blicken vändes åt en inhemsk konstruktion under 1925. Tidaholms Bruks AB, med hjälp av den nu sakkunniga svenska officeren, tog fram ett lämpligt chassi, och Kungliga Arméförvaltningens Konstruktionsavdelning tog fram överbyggnaden. Två försöksbilar, med vanlig järnplåt, levererades sommaren 1925 och användes för att utröna om pansarbilförband lämpade sig för svensk terräng och för att hitta en lämplig typ.

Pansarbilförsöken fortsatte under ledning av tappra eldsjälar. En ny svensk pansarbil, Pansarbil fm/29 togs fram, vilken blev för dyr. Under hela 1930-talet övade man med en improviserad vagn av öppen typ, Pansarbil m/31. Denna tillverkades i flera omgångar under lång tid, med första leverans 1931 och sista leverans 1943.

Det var först i samband med Andra Världskrigets utbrott som de första fullt moderna pansarbilarna anskaffades, genom beslag av Landsverk Lynx, tillverkade för dansk räkning, och som levererades till svenska armén som Pansarbil m/39. Dessutom licensbyggdes Volvo Lynx vid Penta i Skövde, med leverans 1941. Under beredskapsåren tillkom sedermera ytterligare fordon i form av Pansarbil m/41 samt Stabspansarbilar m/31 F.

Pansarbilens styrkor var dess verkan som spaningsorgan med eldkraft, skydd och observation. De skulle användas som hjälpvapen i samverkan med andra trupper, och var ett välkommet tillskott i kraft. Framkomligheten var god, men man var vägbundna. Under beredskapsåren överfördes utbildningen till pansartrupperna, och organisationen ändrades. Efter Andra Världskriget överfördes en stor del av materielen till pansarinfanteriet.

Under 1950-talet användes även pansarbilar inom polisen. De sista pansarbilarna kasserades 1956. Merparten skrotades, medan ett antal vagnar såldes till Dominikanska Republiken.

Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
     >> Pbv 301 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 302 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 501 (fordonsfamilj)
>> Pansarbil
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
     >> Fastkörning och bärgning
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25 (Pb m/25)

Två vagnar konstruerades i Sverige under våren 1925, den första levererades i juli och den andra i augusti 1925. Användes i försök av kavalleriet i syfte att utröna om det var möjligt att tillverka pansarbilar i Sverige, vilka kunde uppträda i svensk terräng med ett svårt och dåligt utbyggt vägnät.

Under 1926 byggdes en vagn om för försök med Postverkets bandaggregat för körning i snö vintertid. Erfarenheterna av dessa tidiga försök lade grunden till konstruktionen av en tredje försöksvagn, pansarbil m/26. Dessa tre användes flitigt för att utveckla en framtida taktik och organisation. Huvudsaklig förläggningsort, K 3 i Skövde. Våren 1934 överförs en vagn till K 2 i Helsingborg, och den andra till K 4 i Umeå.

Den 12 juli 1935 beslöts att dessa vagnar skulle skrotas lokalt.

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Basfakta Pansarbil m/25
Besättning pers: 4 man
vagnchef (befälhavare),
framåtförare,
bakåtförare,
en eller ibland två skyttar
Vikt ton: 4,1
Längd m: 5,4
Bredd m: 1,68
Höjd m: 2,53
Pansar mm: 5 mm vanlig järnplåt
Motor: 4-cyl
Motoreffekt hk: 36
Drivmedel: Bensin
Maxfart km/h: 60
Huvudbeväpning: 1 st Kulspruta
Hotchkiss ksp m/00

I tjänst:
1925 – 1935

Levererade:
2 st 1925

Ombyggda och renoverade:
1 st med Postverkets bandaggregat för försök vintertid, 1926

Tillverkare:
Tidaholms Bruks AB (chassi)
Kungliga Arméförvaltningens Artilleridepartemente, Konstruktionsavdelning (överbyggnad).
De sattes ihop vid Stockholms Tygstation.

Ursprungsland:
Sverige

Övrigt:
Vid leveransen får de arménummer 602 och 603.
Senare får de benämningen Pb 1 och Pb 2.
Ingen vagn finns bevarad idag.

Läs mer:
>> Ritning på Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Pansarbil m/25

Pansarbil m/26

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbil fm/29

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbil m/31

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbil m/31F

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbil m/39

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbil m/40

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbil m/41

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Intresserad av pansar? Då är SPHF:s Nyhetsbrev för dig!

   Nyheter om svenskt pansar och pansarhistoria via e-post - välkommen!
   Med anmälan godkänner jag SPHF:s användarpolicy