SPHFs Nyhetsbrev

Vi kommunicerar nyheter och annat av värde till alla i SPHF via e-post i form av ett nyhetsbrev. Det kommer inte ut regelbundet utan endast då det finns något spännande att berätta.

När du lämnar din e-postadress här så ger du SPHF samtidigt rätt att samla in och hantera uppgifter för att kunna kommunicera med dig elektroniskt. Vi kommer inte att sälja eller låta någon annan ta del av din e-postadress och du kan när som helst säga till att vi inte längre ska skicka meddelande till dig.

<!-- Begin MailChimp Signup Form --> <link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <style type="text/css"> #mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; } /* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */ </style> <div id="mc_embed_signup"> <form action="//sphf.us9.list-manage.com/subscribe/post?u=9569039c5eb010b0e63d05f6e&id=f537b65534" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank" novalidate> <div id="mc_embed_signup_scroll"> <div class="indicates-required"><span class="asterisk">*</span> indicates required</div> <div class="mc-field-group"> <label for="mce-FNAME">Förnamn <span class="asterisk">*</span> </label> <input type="text" value="" name="FNAME" class="required" id="mce-FNAME"> </div> <div class="mc-field-group"> <label for="mce-LNAME">Efternamn <span class="asterisk">*</span> </label> <input type="text" value="" name="LNAME" class="required" id="mce-LNAME"> </div> <div class="mc-field-group"> <label for="mce-EMAIL">E-postadress <span class="asterisk">*</span> </label> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL"> </div> <div class="mc-field-group input-group"> <strong>Befintlig medlem eller bara intresserad? </strong> <ul><li><input type="checkbox" value="1" name="group[18701][1]" id="mce-group[18701]-18701-0"><label for="mce-group[18701]-18701-0">Jag är medlem i SPHF.</label></li> <li><input type="checkbox" value="2" name="group[18701][2]" id="mce-group[18701]-18701-1"><label for="mce-group[18701]-18701-1">Jag är inte medlem (ännu).</label></li> </ul> </div> <div id="mce-responses" class="clear"> <div class="response" id="mce-error-response" style="display:none"></div> <div class="response" id="mce-success-response" style="display:none"></div> </div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--> <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_9569039c5eb010b0e63d05f6e_f537b65534" tabindex="-1" value=""></div> <div class="clear"><input type="submit" value="Klart jag ska prenumerera!" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div> </div> </form> </div> <!--End mc_embed_signup-->

Utskickade nyhetsbrev

<style type="text/css"> <!-- .display_archive {font-family: arial,verdana; font-size: 12px;} .campaign {line-height: 125%; margin: 5px;} //--> </style> <script language="javascript" src="//sphf.us9.list-manage.com/generate-js/?u=9569039c5eb010b0e63d05f6e&fid=16673&show=10" type="text/javascript"></script>

Några tidigare Nyhetsbrev

Fler hittar du i listan nederst på sidan.

Pionjärtiden, 1918–1936

Ny bok ( 236 sidor, 300 bilder ) med 15 fullmatade kapitel om den första epoken av svensk pansarhistoria. Rabattkod för medlemmar.