SPHF:s Nyhetsbrev

Vi kommunicerar nyheter och annat av värde till alla i SPHF via e-post i form av ett nyhetsbrev. Det kommer inte ut regelbundet utan endast då det finns något spännande att berätta.

När du lämnar din e-postadress här så ger du SPHF samtidigt rätt att samla in och hantera uppgifter för att kunna kommunicera med dig elektroniskt. Vi kommer inte att sälja eller låta någon annan ta del av din e-postadress och du kan när som helst säga till att vi inte längre ska skicka meddelande till dig.