Hem » Svenskt pansar » Fordon » Pansarbandvagn » Pbv 301 (fordonsfamilj)

Pansarbandvagn 301 (fordonsfamilj)

I pansarbrigad organisation 58 (PB 58) användes för transport av pansarinfanteri främst cykel, även om en begränsad mängd Terrängbil m/42 KP fanns. Dock var dessa från början inte framtagna som pansarinfanterifordon. Inför strid så var även transport på stridsvagnarnas bakpansar länge ett förflyttningssätt.

I Sverige skulle det dröja fram till början av 1960-talet innan pansarinfanteriet fick ett dedikerat pansarskyddat och terränggående fordon då Pbv 301 introducerades i pansarbrigad organisation 63 (PB 63).

AB Landsverk och Hägglund & Söner AB tog 1959 fram vars en prototyp för ett splitterskyddat bandgående fordon för pansarinfanteriet. Efter inledande försök följdes dessa av en förserie om sju vagnar från Hägglunds och tre från Landsverk, vilka levererades under 1960 och 61. Alla vagnarna byggde på ett ombyggt chassi från Strv m/41. Valet av beväpning föll på en 20 mm automatkanon, vilken tidigare använts i jaktplanet J 21 från SAAB.

Serieproduktionen av Pbv 301-familjen gjordes av Hägglunds som kom att tillverka totalt 220 st i tre olika fordonsvarianter: för trupptransport, för stridsledning samt för eldledning.

Pbv 301 fick en relativt kort livslängd och var utfasad redan i början på 1970-talet till förmån för den betydligt modernare Pbv 302. Trots sin korta livslängd och begränsningar samt, relativt behovet i organisationen, ringa antal så bidrog Pbv 301 till att modernisera det gamla pansarinfanteriet till ett betydligt mera mångsidigt pansarskytte.

Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
     >> Pbv 301 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 302 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 501 (fordonsfamilj)
>> Pansarbil
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
     >> Fastkörning och bärgning
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige

Pansarbandvagn 301 (Pbv 301)

För en pansarskyttegrupp var Pbv 301 ett trångt transportmedel. Utrymmet var litet och möjligheten till vagnstrid fanns bara för fyra soldater, två på respektive sida, samt även via pistolluckorna i bakdörrarna.

Pbv 301 gav mer positiva erfarenhet kring stridsteknik och pansarskytteförbands användning än vad den upplevdes tekniskt. Förarmiljön hade sina utmaningar och banden och fjäderpaketen var kända som problematiska.

Efter urfasningen användes många fordon som skjutmål och skyddsrum på olika skjutfält och försöksplatser.

Pbv 301

Pbv 301

Basfakta Pbv 301
Besättning pers: 2 (förare och vagnchef/skytt)
+
8 (transport)
Vikt ton: 11,7
Längd m: 4,66
Bredd m: 2,23
Höjd m: 2,64 (inkl akan)
Pansar mm: 8-20
(motsv 50 mm
i front med
55° lutning)
Motor: Svensk flygmotor AB, B44
Motoreffekt hk: 150
Drivmedel: Bensin
Maxfart km/h: 45
Huvudbeväpning: 1 st 20 mm akan m/45B
Rökkastare: 6st
Radio: 1 eller 2 st Ra 105,
senare Ra 421

I tjänst: 1962–1971

Levererade:
185 st Pbv 301 i trupptransportversion, 1962–1963

Tillverkare:
Hägglund & Söner

Ursprungsland:
Sverige

Övrigt:
Byggt på modifierat chassi från strv m/41.

Initialt försågs alla vagnar med fyra radioantenner även om det bara fanns en eller två radioapparater i vagnarna för att det inte skulle gå att skilja Pbv 301 från Slpbv 3011.

Pbv 301

Pbv 301

Pbv 301

Pbv 301

Interiör Pbv 301

Interiör Pbv 301

Pbv 301

Pbv 301

Stridsledningspansarbandvagn 3011 (Slpbv 3011)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Eldledningspansarbandvagn 3012 (Epbv 3012)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.