Hem » Svenskt pansar » Fordon » Brobandvagn

Brobandvagn

Så länge pansarförband funnits så har större diken och vattendrag antingen behövts passeras via befintliga broar och vadställen alternativt kringgås vid framryckning. Fördelen med att snabbt kunna lägga en bro för att överkomma naturliga terränghinder är uppenbar. Att hitta lämpligt sätt och materiel för detta har man inom Försvarsmakten arbetat med sedan mitten på 40-talet. Försöken med att använda stridsvagn som broläggningsvagn har varit flertaliga med stridsvagn m/42 och stridsvagn 81 som några exempel. Det skulle dock dröja fram till början av 70-talet innan ett fordon dedikerat för transport, utläggning och upptagning av bro tillfördes, nämligen  brobandvagn 941.

Brobandvagn 941 följdes av brobandvagn 971 på sent 90-tal för att nu 2017/18 följas av brobv 120.

Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
     >> Pbv 301 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 302 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 501 (fordonsfamilj)
>> Pansarbil
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
     >> Fastkörning och bärgning
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige

Brobv 941A, Foto: Tommy Nilsson
Brobv 941A
Brobv 941A

Brobandvagn 941 (brobv 941)

Basfakta
Besättning:2
Vikt: ton62,3 – 64,5
Längd inkl bro: m 14,48 med 26 m bro resp 15,12 med 14 m bro
Bredd: m3,74
Bredd inkl bro: m4,20 (26 m bro) resp 4,05 (14 m bro)
Höjd inkl bro: m4 (26 m bro) resp 3,97 (14 m bro)
Pansar: mm
Motor:MTU 12 cylinder MB 873-Ka 501, med dubbla avgasturbo
Motoreffekt: hk1500, max vid 2600 varv/min
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:68
Beväpning:
Rökkastare:2 x 5 st 66 mm rökkastare
Bro:LEGUAN, 1 st 26 m alternativt 2 st 14 m per vagn
Läggningstid:7 minuter
Övrigt:Vagnen är försedd med ett siktessystem med dagkamera, mörkerkamera och laseravståndsmätare.
Chassi från Strv 121.

I tjänst: 1973 - 1994

Levererade:
17 st brobv 941A, 1972 - 1973

Ombyggda:
17 st brobv 941A, 1984
Transportstöd bak för bro.
Bandbyte till Diehlband.

Om Krigsbro 4 (kb 4):
Krigsbro 4 (8 balkar)
Brolängd: 15,2 m
Brobredd: 4,0 m
Spännvidd: 15 m (max med fast underlag)
Bärförmåga: 50 ton

Brobv 941A, Foto: Tommy Nilsson

Brobv 941A, Foto: Tommy Nilsson

Brobv 941A

Brobv 941A

Brobv 941A

Brobv 941A

Brobv 941A

Brobv 941A

Brobv 971A
Brobv 971A
Brobv 971A, Foto: Tommy Nilsson
Brobv 971A, Foto: Tommy Nilsson
Fr v. Brobv 971A, Brobv 9719 brolutb, brobv 9717 körutb, Foto: TN

Brobandvagn 971 (brobv 971)

Basfakta
Besättning:2
Vikt: ton62,3 – 64,5
Längd inkl bro: m 14,48 med 26 m bro resp 15,12 med 14 m bro
Bredd: m3,74
Bredd inkl bro: m4,20 (26 m bro) resp 4,05 (14 m bro)
Höjd inkl bro: m4 (26 m bro) resp 3,97 (14 m bro)
Pansar: mm
Motor:MTU 12 cylinder MB 873-Ka 501, med dubbla avgasturbo
Motoreffekt: hk1500, max vid 2600 varv/min
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:68
Beväpning:
Rökkastare:2 x 5 st 66 mm rökkastare
Bro:LEGUAN, 1 st 26 m alternativt 2 st 14 m per vagn
Läggningstid:7 minuter
Övrigt:Vagnen är försedd med ett siktessystem med dagkamera, mörkerkamera och laseravståndsmätare.
Chassi från Strv 121.

Brobv-system:
Brobandvagn 971 var ett helt system som förutom brobv 971A bestod även av körträningsvagn brobv 9717 körutb samt träningsvagn för broläggning brobv 9719 brolutb.

I tjänst: 1997 - 2011

Levererade:
32 st brobv 971A, 1997 - 1999
1 st brobv 9717 körutb  (för körträning)
2 st brobv 9719 brolutb (för träning av broläggning)
Extra brobv 9719 inköpt som reservdelar.

Om Krigsbro 7 (kb 7):
Längd utsträckt läge: 20,0 m
Längd i transportläge: 10,4 m
Avstånd mellan brobanor: 0,97 m
Spännvidd: 18,0 m
Bärförmåga: 50 ton (initialt 65 ton)

 

Brobv 971A, Foto: ?

Brobv 971A

Brobv 971A, Foto: ?

Brobv 971A

Brobv 971A, Foto: ?

Brobv 971A, Foto: Tommy Nilsson

Brobv 971A, Foto: ?

Brobv 971A, Foto: Tommy Nilsson

Från vänster Brobv 971A, brobv 9719 brolutb samt brobv 9717 körutb vid invigning av broläggningscentrum vid P 2. Foto: Tommy Nilsson

Från vänster Brobv 971A, brobv 9719 brolutb samt brobv 9717 körutb vid invigning av Broläggningscentrum vid P 2. Foto: Tommy Nilsson

Brobv 120, Foto: Kjell Svensson
Brobv 120, Foto: Mattias Lagerqvist
Brobv 120, Foto: Kjell Svensson

Brobandvagn 120 (brobv 120)

Basfakta
Besättning:2
Vikt: ton62,3 – 64,5
Längd inkl bro: m 14,48 med 26 m bro resp 15,12 med 14 m bro
Bredd: m3,74
Bredd inkl bro: m4,20 (26 m bro) resp 4,05 (14 m bro)
Höjd inkl bro: m4 (26 m bro) resp 3,97 (14 m bro)
Pansar: mm
Motor:MTU 12 cylinder MB 873-Ka 501, med dubbla avgasturbo
Motoreffekt: hk1500, max vid 2600 varv/min
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:68
Beväpning:
Rökkastare:2 x 5 st 66 mm rökkastare
Bro:LEGUAN, 1 st 26 m alternativt 2 st 14 m per vagn
Läggningstid:7 minuter
Övrigt:Vagnen är försedd med ett siktessystem med dagkamera, mörkerkamera och laseravståndsmätare.
Chassi från Strv 121.

I tjänst: 2018 -

Levereras:
6 st brobv 120, 2017 - 2019

Om Krigsbro 8 (KB 8):
KB 8 26 m
Längd utsträckt läge: 26,0 m
Bärförmåga: 80 ton (Broklass MLC 80)

KB 8 14 m
Längd utsträckt läge: 14,0 m
Bärförmåga: 80 ton (Broklass MLC 80)

Tysk LEGUAN inför brobv 120, Foto: Torbjörn Persson/Försvarsmakten

Tysk LEGUAN inför brobv 120
Foto: Torbjörn Persson/FM

Brobv 120, Foto: Mattias Lagerqvist

Brobv 120, Foto: Mattias Lagerqvist

Broläggning med brobv 120, Video: FMV

Brobv 120, Foto: Kjell Svensson

Brobv 120, Foto: Kjell Svensson

Brobv 120 med KB 8, Foto: Kjell Svensson

Brobv 120 med KB 8, Foto: Kjell Svensson

Stöd arbetet med svensk pansarhistoria,

läs vårt nyhetsbrev!

Tack för ditt stöd!

Send this to a friend