Boken i sin rätta miljö – snart i din bokhylla?

Hem » Svenskt pansar » Boken Pionjärtiden, 1918–1936

Boken Pionjärtiden, 1918–1936

Pionjärtiden, 1918–1936 – en epok av svensk pansarhistoria då Sverige gick från ingen erfarenhet eller tillgång till stridsvagnar, till ett stridsvagnsvapen. Teknisk kunskap, stridsteknisk insikt och handhavande byggdes upp av en mindre krets officerare och manskap. De kämpade mot högre chefers okunskap, ointresse och misstro mot det nya vapnet.

Vi guidas i en detaljerad, aldrig tidigare samlad del av industri- och militärhistoria. Den avfärdar felaktiga myter, och dokumenterar ny kunskap med tidigare hemliga dokument. Mångårig forskning ger en detaljerad beskrivning, väl illustrerad med omfattande och noga utvalt bildmaterial. Inte tidigare publicerade fotografier och kolorerade bilder skapar en närhet till det dagliga livet i Sveriges första stridsvagnsförband. Tydlig fordonsfakta, personporträtt och uniformsillustrationer ger förståelse för en svunnen tid.

Vi får följa avgörande beslut, dagligt slit och otaliga försök. Från utvärdering av ny materiel, via fram- och motgångar på övningar, till nära kontakt med tyska officerare ger en känsla för tiden – som om man var på plats. Man känner bensinångor, hör bandgnissel och marken vibrerar när man vänder sidor i boken.

Den första boken av en författargrupp med lång erfarenhet inom militärhistorisk forskning, pansarofficerare, redaktörer för tidskriften Pansar, samt författare av otaliga artiklar, häften och böcker i ämnet. Som läsare guidas vi av en kunnig grupp kännare av svensk pansarhistoria.

Boken bygger på resultatet av många års forskning med stöd av SPHF och Arsenalen.

Boken ges ut av förlaget Milipress och beställs via deras hemsida.

Medlemmar i SPHF får rabatt: använda koden: sv4paxvm när du beställer.

Använd gärna denna länk vid beställning så erhåller SPHF en liten provision utan att det blir dyrare för dig som kund.

Pionjärtiden, 1918–1936. Femton fullmatade kapitel om den första epoken av svensk pansarhistoria.