Ingenjörbandvagn

Under många år saknades dedikerade fältarbetsfordon för att kunna följa med och understödja den mekaniserade striden. Möjligheten att genomföra olika typer av fältarbeten med andra pansarfordon har funnits. Det har funnits schaktblad på Stridsvagn 103, minvält för Strv 103 och Centurion. Även ett antal andra fordon har funnits med schaktblad, exempelvis Bärgningsgsbandvagn 82 och Brobandvagn 941, och idag används exempelvis Bgbv 90 med schaktblad.

Det finns idag ytminplog för Stridsfordon 9040 samt även splitterskyddade grävmaskiner, hjullastare och bandschaktare.

Ett antal försök har gjorts genom åren, bland annat med med schaktblad på Strv 102, samt många olika typer av utrustning för minröjning, så som minplog och minvisp monterade på olika fordon. 

Nu har ingenjörförbanden fått Fältarbetsfordon 16T SP (traktorgrävare) och Ingenjörbandvagn 120. Ingbv 120 uppträder tillsammans med en Ingenjörpluton (bl a utrustad med Bv 410) vilken både understödjer med fältarbeten och närskydd. Om Brobv 120 används är schaktblad monterat på ingengörbandvagn för att säkerställa att broläget är användbart. Med tanke på tiden det tar att skifta mellan minplog och schaktblad måste noggrann spaning och noggrann taktisk avvägning göras så att rätt utrustning finns på ingenjörbandvagn när insats skall ske.

Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
     >> Pbv 301 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 302 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 501 (fordonsfamilj)
>> Pansarbil
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
     >> Fastkörning och bärgning
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige

Ingenjörbandvagn 120 (Ingbv 120)

Grunden till Ingbv 120 utgörs av tidigare Strv 121-chassier där tornet avlägsnats och sedan uppgraderats på markverkstaden i Skövde till 122B standard varefter har dessa sänts till Schweiz och byggts på med specifik utrustning. Ingbv 120 är ett samarbetsprojekt med Nederländerna och omfattade totalt 16 vagnar varav 6 köptes in till Sverige. Vagnarna är till stor del identiska med de nederländska. De svenska vagnarna har bl a förstärkt IED och minskydd samt möjlighet att enkelt kunna byta redskap på grävaggregatet.

Ingbv 120 kan utrustas med antingen schaktblad eller tung minplog. Dessa medförs på lösflak och tar några timmar att skifta emellan. Minplogen är till för att minbryta en passage genom mineringar och är även kopplad med markeringsutrustning för att tydliggöra passagen.

Ingbv 120, Foto: Måns Thuresson

Ingbv 120, Foto: Måns Thuresson

Basfakta Ingbv 120A
Besättning pers: Vagnchef + Förare + Skytt
Vikt ton: 61,2 – 63,8
(beroende på konfig.)
Längd m: 10,2 – 14,0
(beroende på konfig.)
Bredd m: 3,54 – 5,63
(beroende på konfig.)
Höjd m: 2,89 (vagn)
3,39 (vapenstation)
Pansar mm: -
Motor: MTU MB 873
Motoreffekt hk: 1500
Drivmedel: Diesel
Maxfart km/h: 68
Huvudbeväpning: Vapenstation med:
12,7 mm tung ksp,
alternativt
40 mm granatspruta
Rökkastare: 2 x 6 st
Radio: 2 st. Ra 180
Stridsledningssystem bataljon (SLB)
Utrustning: Schaktblad

Grävaggregat:
+ grävskopa
+ grip
+ universalsax

Vinschsystem
(2 x vinschar)

Tung minplog

I tjänst:
2011–

Levererade:
6 st Ingbv 120A

Tillverkare:
Chassi (fd Strv 121): Krauss-Maffei Wegmann (KMW)
Överbyggnad (besättningsmodul): Rheinmetall AG samt RUAG Land Systems

Ursprungsland:
Chassi (fd Strv 121): Tyskland
Överbyggnad (besättningsmodul): Schweiz

Ingbv 120 med minplog, Foto: Måns Thuresson

Ingbv 120 med minplog, Foto: Måns Thuresson

Ingbv 120 med schaktblad, Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Ingbv 120 med schaktblad, Foto: M Carlsson/FM

Ingbv 120 med schaktblad, Foto: Niklas Ehlén/FM

Ingbv 120 med schaktblad, Foto: Niklas Ehlén/FM

Ingbv 120, grävaggregat med grävskopa monterad, Foto: Stefan Söderberg

Ingbv 120, grävaggregat med grävskopa monterad, Foto: Stefan Söderberg

Ingbv 120. grävaggregat med grip monterad, Foto: Joel Thungren/FM

Ingbv 120. grävaggregat med grip monterad, Foto: Joel Thungren/FM

Ingbv 120, Foto: Martin Gustafsson/FM

Ingbv 120, Foto: Martin Gustafsson/FM