Bli medlem!

Svensk PansarHistorisk Förening är en ideell förening vars syfte är att främja intresset för svenska pansarfordon och andra militärfordon.

Föreningen är öppen för alla som har intresse för i första hand svenska pansarfordon, nya eller gamla, små eller stora.

Medlemskapet löper kalenderårsvis. Blir du medlem under innevarande år får du de i år tidigare utgivna numren av PANSAR och får sedan förnya ditt medlemskap vid kommande årsskifte.

Bli medlem:
• swisha in till 123 668 86 18
konto- eller kreditkort via länkar och knappar
   (vi använder Stripe för säker betalning)
Plusgiro 895711-0
PayPal till payment@sphf.se

Medlemskap inom Sverige: 300:-.
För medlemmar under 18 år inom Sverige: 75:-.
Internationellt medlemskap (oavsett ålder): 400 SEK

Välkommen som medlem!

Sign up today!

Swedish Armoured Historical Association is a non-profit organisation with the purpose to promote interest in Swedish armoured and other military vehicles.

The association is open to all who are interested in primarily Swedish armoured vehicles, new or old, small or large.

Membership runs per a calendar year. Do you sign up during the current year, you get that year’s previously released numbers of PANSAR and can then renew your membership at the beginning of next year.

Sign up:
use Swish to 123 668 86 18
• bank or credit card via links and buttons below
   (we use Stripe for secure payment)
• Plusgiro 895711-0
• PayPal
to payment@sphf.se

Membership within Sweden: 300 SEK
For members under 18 years of age within Sweden: 75 SEK
International membership (all ages): 400 SEK

Welcome as a member!

Medlemskap – välj det som passar dig.

Ungdom

Youth

Medlemskap för alla under 18 år i Sverige

Membership for everyone younger than 18 in Sweden

75 kr/år

75 SEK / year

 

Bli medlem direkt:

Säker betalning via Stripe

Standard

Standard

Medlemskap för alla 18 år eller äldre i Sverige

Membership for everyone at age 18 or older living in Sweden

300 kr/år

300 SEK / year

 

Bli medlem direkt:

Säker betalning via Stripe

Internationellt

International

Medlemskap för alla utanför Sverige

Membership for everyone outside Sweden

400 kr/år

400 SEK / year

 

Bli medlem direkt:

Säker betalning via Stripe

Swish: 123 668 86 18

Plusgiro: 895711-0

PayPal: payment@sphf.se

Välkommen!