Svensk PansarHistorisk Förening


En ideell förening öppen för alla, med huvudsakligt syfte att främja intresset för pansarfordon och övriga militärfordon genom forskning, publicering av medlemstidning och böcker samt studiebesök och sammankomster.

Svensk
PansarHistorisk
Förening


En ideell förening öppen för alla, med huvudsakligt syfte att främja intresset för pansarfordon och övriga militärfordon genom forskning, publicering av medlemstidning och böcker samt studiebesök och sammankomster.

Svensk PansarHistorisk Förening

En ideell förening öppen för alla, med huvudsakligt syfte att främja intresset för pansarfordon och övriga militärfordon genom forskning, publicering av medlemstidning och böcker samt studiebesök och sammankomster.

Innehåll i fokus

Svenska pansarfordon

Sverige har haft pansarfordon sedan 1921. Se översikten eller fördjupande kategorier. Utländska försöks- och lånefordon är också listade.

Pbv 302-uppropet!

Läs alla delarna i artikelserien om Pbv 302! Tag tillfället och kommentera artikeln, lämna dina erfarenheter och sprid Pbv 302-uppropet.

Bygg strv 121 i modell

Modellbygge Bygg om Italeri Leopard II-byggsatsen till en svensk strv 121. En utförlig steg för steg beskrivning med de svenska detaljerna.

Så här började det...

Historia En superspännande artikel om hur det svenska pansarvapnets vagga kom till. En insiktsfull dokumentation full med dokument från Krigsarkivet…

Nyheter!

Nu finns Pionjärtiden, 1918–1936 för leverans

Nu finns Pionjärtiden, 1918–1936 för leverans

Boken som bygger på fem års forskning och är resultatet av mer än tusen timmars arbete med att sätta samman det till en behaglig läsupplevelse finns nu för leverans. Är du medlem i SPHF får du dessutom rabatt på köpet – också förhandsbokningen! Läs mer och beställ via...

Nu finns Pionjärtiden, 1918–1936 för leverans

Boken som bygger på fem års forskning och är resultatet av mer än tusen timmars arbete med att sätta samman det till en behaglig läsupplevelse finns nu för leverans. Är du medlem i SPHF får du dessutom rabatt på köpet – också förhandsbokningen! Läs mer och beställ via...

läs mer

Nyheter!

SPHF i korthet

PANSAR

Tidskriften PANSAR kommer ut fyra gånger om året till föreningens medlemmar. Innehållet är relaterat till pansar, men med stor variation.

Forskning

Inom föreningen är det många som forskar kring just sina nischer inom pansar. Ofta publiceras resultatet i PANSAR. Mycket material och källor finns i arkivet.

Arkivet

En outsinlig källa till kunskap och bakgrundsmaterial är föreningens arkiv. Nu mer lättåtkomligt efter flytten sommaren 2016.

Nyhetsbrev

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad av vad som händer i föreningen och kring pansar. Ett enkelt sätt att inte missa något viktigt.

Böcker & ritningar

Föreningen ger ut böcker och tar fram ritningar och planscher. Tillgängliga titlar kan beställas här! Nya böcker projekteras, men inga nya titlar är bestämda ännu.

Pansarträff

Varje år håller vi en pansaträff i samband med en intressant händelse eller pansarrelaterad plats. Vi håller föreningsens årsmöte samtidigt, varmt välkommen!