Svensk PansarHistorisk Förening


En ideell förening öppen för alla, med huvudsakligt syfte att främja intresset för pansarfordon och övriga militärfordon genom forskning, publicering av medlemstidning och böcker samt studiebesök och sammankomster.

Svensk PansarHistorisk Förening

En ideell förening öppen för alla, med huvudsakligt syfte att främja intresset för pansarfordon och övriga militärfordon genom forskning, publicering av medlemstidning och böcker samt studiebesök och sammankomster.

Svenska pansarfordon

Sverige har haft pansarfordon sedan 1922. Se översikten eller fördjupande kategorier. Utländska försöks- och lånefordon är också listade.

Pbv 302-uppropet!

Läs alla delarna i artikelserien om Pbv 302! Tag tillfället och kommentera artikeln, lämna dina erfarenheter och sprid Pbv 302-uppropet.

Bygg strv 121 i modell

Modellbygge Bygg om Italeri Leopard II-byggsatsen till en svensk strv 121. En utförlig steg för steg beskrivning med de svenska detaljerna.

Så här började det...

Historia En superspännande artikel om hur det svenska pansarvapnets vagga kom till. En insiktsfull dokumentation full med dokument från Krigsarkivet…

Nyheter!

Pansar nr 2:2018

Ur innehållet: - Pbv 302. Del 6 i artikelserien med fokus på Rlpbv 3024, Pjrekpbv 3025, Sjtppbv 3026 samt Pbv 302 B och C. - Taket på Pvkv m/43 - TOS-1A - Regementets dag P 7 - Svenska modellnyheter  

läs mer

Soldat & Teknik skriver om SPHF

I senaste numret av Soldat & Teknik (3:2018) finns en artikel om föreningen som berättar om vilka skatter som finns i arkivet. Föreningens önskan att kunna öppna för fler att forska med detta underlag och bidra till den svenska pansarhistorien får stor plats i...

läs mer

Pansar nr 1:2018 är ute nu!

Ur innehållet: - Pbv 302. Del 5 i artikelserien med fortsättning om UDES 08. - Universal Carrier i svensk FN-tjänst - Aurora 17 – Amerikanska gästerna, vilka var de och hur upplevde de Aurora samt hur skiljer sig amerikanska och svenska mekaniserade förband....

läs mer

Nya bilder på Pbv 302B/C i modell

Nu har det dykt upp nya bilder på Pbv 302B/C modellen i skala 1/35 från AFVCub & HobbyBoss. Läs mer på deras Facebook-sida eller kanske främst kolla in bilderna: https://goo.gl/sZsSvS

läs mer

Ny Strv 103-bok på gång

Uppdatering och komplettering av tidigare utgiven bok samt komplettering med ytterligare en volym i senare skede. Nytt bildmaterial och berättelser sökes. Läs mer...

läs mer

SPHF i korthet

PANSAR

Tidskriften PANSAR kommer ut fyra gånger om året till föreningens medlemmar. Innehållet är relaterat till pansar, men med stor variation.

Forskning

Inom föreningen är det många som forskar kring just sina nischer inom pansar. Ofta publiceras resultatet i PANSAR. Mycket material och källor finns i arkivet.

Arkivet

En outsinlig källa till kunskap och bakgrundsmaterial är föreningens arkiv. Nu mer lättåtkomligt efter flytten sommaren 2016.

Nyhetsbrev

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad av vad som händer i föreningen och kring pansar. Ett enkelt sätt att inte missa något viktigt.

Böcker & ritningar

Föreningen ger ut böcker och tar fram ritningar och planscher. Tillgängliga titlar kan beställas här! Nya böcker projekteras, men inga nya titlar är bestämda ännu.

Pansarträff

Varje år håller vi en pansaträff i samband med en intressant händelse eller pansarrelaterad plats. Vi håller föreningsens årsmöte samtidigt, varmt välkommen!

Bevara svensk pansarhistoria,
dela med dig av dina pansarminnen!

Stöd arbetet med svensk pansarhistoria,

läs vårt nyhetsbrev!

Tack för ditt stöd!

Send this to a friend