Carden-Loyd MkV Star (främst) och MkVI.

Hem » Svenskt pansar » Fordon

Svenska pansarfordon

Sverige har haft pansarfordon sedan 1921. Den första stridsvagnen som togs hit för försök kan du läsa mer om här. Den första större anskaffningen av stridsvagnar gjordes genom inköp av delar från Tyskland, vilka sattes samman i Sverige. (Läs om anskaffningen här.) Inte bara stridsvagnar utan även andra fordonstyper som pansarbilar har spelat en viktig roll för att bygga upp ett svenskt pansarvapen. Pansarinfanteriets förmåga att följa stridsvagnar i terräng och under skydd har utvecklats i och med pansarbandvagnarna och stridsfordon 90. Pansrade fordon för mer speciella ändamål har funnits  med under lång tid så som bärgningsbandvagnar, broläggare och ingenjörsvagnar för att nämna några.

Nedan följer en uppräkning av stridsfordonstyper som använts och i vissa fall fortfarande används både i Sverige och vid olika utlandsmissioner. Främst är det de som använts organisatoriskt inom armén, men även utländska vagnar på försök samt andra försöksfordon är eller kommer snart med.

Listan kompletteras efterhand med kategorisidor för lite mer fördjupad information om respektive fordon.

Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
     >> Pbv 301 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 302 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 501 (fordonsfamilj)
>> Pansarbil
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
     >> Fastkörning och bärgning
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige

Stridsvagn

Stridsvagn är första fordonskategorin med egen sida för översiktlig information >> Stridsvagn

Strv Renault FT ”Putte”
>> Läs mer om Sveriges första stridsvagn
Strv m/21 (först benämnd Pansarvagn fm/22)
>> Läs mer om inköp och tillverkning av Strv m/21
Strv m/21-29
Strv fm/28 (Renault NC 27)
Lätt strv m/Carden-Loyd (MkV)
Lätt strv m/Carden-Loyd (MkVI)
Strv m/31
Strv fm/31
Strv m/37
Strv m/38
Strv m/39

 

Strv m/40 L
Strv m/40 K
Strv m/41 SI
Strv m/41 SII
Strv m/42 TM
Strv m/42 TH
Strv m/42 TV
Strv m/42 EH
Strv m/42 stril

Strv 74
Strv 74 H
Strv 74 V
Strv 742 V el H
Strv 743 V el H
Strv 81
Strv 101
Strv 101R
Strv 102
Strv 102R
Strv 103A
Strv 103B
Strv 103C
Strv 104

Strv 121
Strv 122
Strv 122B
Strv 122B int

 

Stridsfordon

Kategorisidan för stridsfordon (här stridsfordon 90-familjen) hittar du här: >> Stridsfordon 

Strf 9040A
Strf 9040B
Strf 9040C

 

Stripbv 90
Epbv 90
Bgbv 90
Lvkv 90

Strf 9040 DSG

Pansarbandvagn

Kategorisidan för respektive pansarbandvagnsfamilj, se nedan.

 

Pbv 301 (fordonsfamilj)
Pbv 301
Slpbv 3011
Epbv 3012

>> Pbv 301 (fordonsfamilj)

 

Pbv 302 (fordonsfamilj)
Pbv 302
Stripbv 3021
Epbv 3022
Bplpbv 3023
Ralänkpbv 3024
Pjäsrekpbv 3025
Sjuktppbv 3026
Pbv 302 DSG

>> Pbv 302 (fordonsfamilj)

Artikelserie i Pansar om Pbv 302
>> Pbv 302-uppropet

 

Pbv 401 (fordonsfamilj)
Pbv 401
Stripbv 4011
Bgbv 4012
Rlpbv 4014
Stripbv 4015
Lvrbpbv 4016
Pvrbbv 452

Pbv 4020
Stripbv 4021
Sjvtppbv 4024

Pbv 501 (fordonsfamilj)
Pbv 501
Stripbv 5011

>> Pbv 501 (fordonsfamilj)

 

Pansarbil

Pansarbil har en egen kategorisida: >>Pansarbil

 

Pansarbil m/25 och m/26
Pansarbil fm/29
Pansarbil m/31
Pansarbil m/31F

 

Pansarbil m/39
Pansarbil m/40
Pansarbil m/41

Pansarterrängbil samt pansrad terrängbil

Pansarterrängbil samt pansrad terrängbil kommer inom kort att få en egen översiktssida

 

Tgbil m/42 VKP
Tgbil m/42 SKP
Tgbil m/42 D SKP
Stabstgbil m/42 A
Tgbil m/42 E SKP
Sjtgb 9521 A

Patgb 180
Patgb 202
Patgb 203
Patgb 203B
Trptppatgb 360
Stripatgb 360
Reppatgb 360
Sjvtppatgb 360

Brobandvagn

Kategorisida för brobandvagnar hittar du här >> Brobandvagn

 

Brobv 941
Brobv 971
Brobv 120

Bärgningsbandvagn

Kategorisidan för bärgningsbandvagn finns här: >> Bärgningsbandvagn

Bgbv m/43
Churchill ARV
Bgbv 81 A
Bgbv 81 B
Bgbv 81 C
Bgbv 82
Bgbv 90
Bgbv 4012
Bgbv 120

Infanterikanonvagn

Kategorisida för infanterikanonvagnar hittar du här: >> Infanterikanonvagn

 

Ikv 72
Ikv 102
Ikv 103
Ikv 73
Ikv 91

 

Pansrat artilleri

Pansrat artilleri kommer inom kort att få en egen översiktssida

 

Sav m/43
Bkan 1
Archer

 

Pansarvärnsfordon

Pansarvärnsfordon kommer inom kort att få en egen kategorisida

Pvkv m/43
Pvrbv 551
Pvrbbv 452

>> Ritning på Pvkv m/43 finns här

 

Luftvärnsfordon

Luftvärnsfordon kommer inom kort att få en egen kategorisida

Lvkv fm/43
Lvrbv 701
Lvrbpbv 4016
Lvkv 90

 

Ingenjörbandvagn

Kategorisidan för ingenjörbandvagn finns här: >> Ingenjörbandvagn

Ingenjörbandvagn 120

 

Försöksfordon

Försöksfordon kommer att listas här och sen även ges en egen kategorisida.

 

Pansarfordon i utlandstjänst

Pansarfordon i utlandstjänst kommer inom kort att få en egen kategorisida

 

Utländska stridsfordon i Sverige

En lista på ett urval av utländska stridsfordon använda i Sverige som försöks- och lånevagnar: >> Utländska stridsfordon i Sverige

 

Mer spännande läsning

Sveriges första stridsvagn

Genom dokumentation från KrigsArkivet vet vi nu att den första stridsvagnen i Sverige var en fransk Renault FT.

Inköp och tillverkning av Stridsvagn m/21

De i delar inköpta LK II från Tyskland sattes samman i Sverige med början i slutet av 1921 till Stridsvagn m/21.

Håll dig informerad

Missa inte när vi publicerar nytt material på hemsidan eller har andra nyheter att berätta - prenumerera på vårt Nyhetsbrev!