Pansarbandvagn 302 (fordonsfamilj)

Med Pbv 301 kom möjligheten till rörlighet utanför vägnätet, men det var en interimslösning redan från början och snart därefter kom Pbv 302.

Innan seriebeställningen av Pbv 301 påbörjades studierna av vad som skulle bli Pbv 302. I januari 1963 beställdes första serien av Pbv 302, då ett mycket modernt fordon för sin klass. Snabbt och kostnadseffektivt utvecklingsarbete resulterade i bra och billig vagn genom bl a användning av färdigutvecklade civila delar.

Både Pbv 301 och 302 användes initialt främst för att ge pansarskydd under framryckning fram till anfallsmålet varefter avsittning skedde och striden genomfördes traditionellt till fots. Möjligheten till vagnsstrid användes mer och mer och kom efterhand att bli den dominerande stridsformen. Och därmed fanns förutsättningarna för ett moderna uppträdande och avsevärt högre anfallstempo inom hela pansarbrigaden. 

Med grunden i Pbv 302 kom möjligheten till splitterkydd och terrängrörlighet för ett antal specialområden, så som: stridsledning (inom bataljon, brigad och fördelning), eldledning, batteriplatstjänst, radiolänk för samband över långa avstånd, pjäsrekognosering samt sjuktransport och fler därtill.

Den har genomgått kontinuerliga renoveringar och modifieringar: sidoskydden förändrades, nytt luftvärnssikte, magasin ersatte bandmatare samt central bandspänningsjustering och -smörjning. Även tilläggsskydd på både in- och utsidan har tillförts vissa varianter under vagnens livslängd.

Pansarbandvagn 302 (Pbv 302)

Grundversionen av Pbv 302 används för transport av skyttegrupp med möjlighet till strid från vagnen och kan snabbt iordningsställas för splitterskyddad transport av skadade på bår.

Bra beväpning (vid leverans), bra skyddsnivå bl a genom dubbelskrov, möjligheter till strid från vagn, robust konstruktion samt möjlighet att på ett relativt enkelt sätt flytande ta sig över vattendrag tillsammans med stor tillförlitlighet har gjort den till ett populärt fordon.

Under många år grundstommen i pansarbrigaderna, men har organisatoriskt förekommit på andra ställen inom armén med. Även använd i utlandstjänst vid FN-bataljonen i Bosnien där den utsattes för beskjutning med pansarvärnsrobot samt minsprängning.

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pbv 302A

Basfakta Pbv 302A
Besättning pers: 2 (förare, skytt) +
1 (vagnchefsplats) +
9 (transport)
senare
8 (transport)
Vikt ton: 13,5
Längd m: 5,35
Bredd m: 2,86
Höjd m: 2,5
Pansar mm: ≤ 23
Motor: 6-cylindrig
Volvo PENTA THD 100B
Motoreffekt hk: 270
Drivmedel: Diesel
Maxfart km/h: 66 (8 i vatten)
Huvudbeväpning: 1 st 20 mm akan
m/47 D
Rökkastare: 6 st
Radio:1 eller 2 Ra 421,
senare Ra 480

I tjänst:
1966 - 2010
Ett antal är fortfarande (2018) förrådsställda.

Levererade:
518 st Pbv 302A (trupptransportversion) levererade 1966-1972

Ombyggda och renoverade:
REMO 1984 - 1997

50 st Pbv 302A försågs 1993 med glassfiberliner på insidan som utökat skydd och blev då Pbv 302B.
50 st Pbv 302B försågs vid ett senare tillfälle 1993 (samma fordon som ovan) med yttre kerambaserat pansar och fick då benämning Pbv 302C.

8 st Pbv 302A omyggda till Ralänkpbv 3024
1 st Pbv 302A ombyggd till Pjrekpbv 3025
3 st Pbv 302A ombyggda till Sjuktppbv 3026
? st Pbv 302A ombyggda till Pbv 302 DSG

Tillverkare:
Hägglund & Söner

Ursprungsland:
Sverige

Övrigt:
Militärt registreringsnummer 4001 - 4518

Läs mer:
>> Artikelserie om Pbv 302
>> Ritning på Pbv 302

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pbv 302A

Pbv 302 ”bollhavet” Foto: Måns Thuresson

Pbv 302 ”bollhavet”. Som det kunde (men inte borde) se ut.

Exempel på pansarskyttepluton med Pbv 302

Pansarskyttepluton med Pbv 302

Kalla krigets fordon 2 Del 2 - PBV 302

Stridsledningspbv 3021 (Stripbv 3021)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Eldledningspbv 3022 (Epbv 3022)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Batteriplatspbv 3023 (Bplpbv 3022)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Radiolänkpbv 3024 (Ralänkpbv 3024)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pjäsrekognoseringspbv 3025 (Pjäsrekpbv 3025)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Sjuktransportpbv 3026 (Sjuktppbv 3026)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbandvagn 302 DriftStödsGrupp (Pbv 302 DSG)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.