Infanterikanonvagn

Infanteriet har för sin strid alltid varit i behov av olika former av understöd. Från häst- och fordonsdragna kanoner samt kulsprutebeväpnade lätta stridsvagnar så blev behoven tydligt i slutet på 40-talet och olika förslag togs fram. Både kulsprute- och kanonbeväpnade sådana. Det stod tidigt klart att understöd med spränggranat var att föredra framför kulspruta och även om strv m/42 efter att de hade blivit övertaliga inom pansartrupperna vid olika tillfällen under 40- och 50-talet och då överförda till infanteribrigaderna så togs beslut om att utveckla bandgående understöd till infanteriet.

Utgångespunkten vid utvecklingen av vad som skulle bli ikv 72 var bekämpning av mjuka mål med spränggranat. Uppgradering av beväpning följde och även om strv m/42 byggdes (med smärre förändringar) om till ikv 73 så kom behovet upp på nytt under 60-talet. Skillnaden mot tidigare var att fokus nu inte var på understöd med spränggranatseld utan främst bekämpning av fientliga stridsfordon. Ikv 91 togs fram med höga krav om terrängrfamkomlighet för att kunna följa infanteri- och norrlandsbrigadernas bandvagnar.

Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
     >> Pbv 301 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 302 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 501 (fordonsfamilj)
>> Pansarbil
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
     >> Fastkörning och bärgning
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige

Infanterikanonvagn 72 (ikv 72)

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:8
Längd m:4,95
Längd [inkl eldrör] m:5,79
Bredd m:2,23
Höjd m:1,67
Pansar mm: 5 – 18,5
Motor:Ford 8 ENN, vätskekyld
Motoreffekt hk:145
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:57
Huvudbeväpning: 1 st 7,5 cm strvkanon m/41

I tjänst: 1952 – 1956

Levererade:
10 st Ikv 72, 1952
26 st Ikv 72B, 1952 – 1954

Femsiffriga vagnsnummer med 80xxx

Ombyggda:
36 st Ikv 72 till ikv 102, 1956 – 1958

 

Ikv 72

Ikv 72

Ikv 72

Ikv 72

Ikv 72

Ikv 72

Ikv 72

Ikv 72

Infanterikanonvagn 102 (ikv 102)

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:8,8
Längd m:4,81
Längd [inkl eldrör] m:6
Bredd m:2,23
Höjd m:1,89
Pansar mm: 5 – 18,5
Motor:Ford 8 ENN, vätskekyld
Motoreffekt hk:145
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:57
Huvudbeväpning: 1 st 10,5 cm kanon

I tjänst: 1956 – 1976

Levererade:
36 st ombyggda Ikv 72, 1956 – 1958
Ny beväpning och pansartak

Femsiffriga vagnsnummer med 80xxx

Ombyggda:
32 st Ikv 102-chassie byggdes om till Pvrbv 551C, 1984 – 1986

 

Ikv 102

Ikv 102

Ikv 102

Ikv 102

Ikv 102

Ikv 102

Infanterikanonvagn 103 (ikv 103)

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:8,8
Längd m:4,81
Längd [inkl eldrör] m:6
Bredd m:2,23
Höjd m:1,89
Pansar mm: 5 – 18,5
Motor:SFA B42, luftkyld
Motoreffekt hk:150
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:53
Huvudbeväpning: 1 st 10,5 cm kanon

I tjänst: 1956 – 1976

Levererade:
81 st Ikv 103, 1956 – 1957 Tresiffriga vagnsnummer som börjar på 7xx, 8xx eller 9xx

Ombyggda:
48 st Ikv 103-chassie byggdes om till Lvrbv 701, 1984 – 1986
25 st Ikv 103-chassie byggdes om till Pvrbv 551C, 1984 – 1986

Ikv 103

Ikv 103

Ikv 103

Ikv 103

Infanterikanonvagn 73 (ikv 73)

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:22,5
Längd m:6,22
Längd [inkl eldrör] m:6,22
Bredd m:2,34
Höjd m:2,58
Pansar mm: – 55
Motor:Volvo A8B
Motoreffekt hk:380
Drivmedel:Bensin
Maxfart km/h:42
Huvudbeväpning: 1 st 7,5 cm strvkanon m/41
Sekundärbeväpning:3 st ksp m/39

I tjänst: 1958 – 1973

Levererade:
56 st ombyggda Strv m/42 EH, 1958

Ikv 73

Ikv 73

Ikv 73

Ikv 73

Ikv 73

Ikv 73

Ikv 73

Ikv 73

Infanterikanonvagn 91 (ikv 91)

Basfakta
Besättning pers:4
Vikt ton:16,3
Längd m:6,41
Längd [inkl eldrör] m:8,84
Bredd m:3
Höjd m:2,32 (2,40 inkl ksp)
Pansar mm: 4 – 8
Motor:Volvo Penta 6 cyl. Modell TD 120 A
Motoreffekt hk:330
Drivmedel:Diesel
Maxfart km/h:65 (6,5 i vatten)
Huvudbeväpning: 1 st 9 cm L/54 räfflad lågtryckskanon
Sekundärbeväpning:2 st ksp 7,62 mm m/39

I tjänst: 1976 – 2002

Levererade:
212 st Ikv 91, 1972 – 1978

>> Ritning på Ikv 91 kan beställas här.

Ikv 91

Ikv 91

Ikv 91, Foto: Tommy Nilsson

Ikv 91, Foto: Tommy Nilsson

Ikv 91, Foto: Måns Thuresson

Ikv 91, Foto: Måns Thuresson

Mer spännande läsning

Den svenska Kungstigern

För olika teständamål inköptes 1947 en Kungstiger-stridsvagn till Sverige från Frankrike. Läs om arbetet med att ta reda på vilken vagnsindivid det var som kom till Sverige.

Inköp och tillverkning av Stridsvagn m/21

De i delar inköpta LK II från Tyskland sattes samman i Sverige med början i slutet av 1921 till Stridsvagn m/21.

Håll dig informerad

Missa inte när vi publicerar nytt material på hemsidan eller har andra nyheter att berätta - prenumerera på vårt Nyhetsbrev!