Svensk PansarHistorisk Förening


En ideell förening öppen för alla, med huvudsakligt syfte att främja intresset för pansarfordon och övriga militärfordon genom forskning, publicering av medlemstidning och böcker samt studiebesök och sammankomster.

Svensk PansarHistorisk Förening

En ideell förening öppen för alla, med huvudsakligt syfte att främja intresset för pansarfordon och övriga militärfordon genom forskning, publicering av medlemstidning och böcker samt studiebesök och sammankomster.

Svenska pansarfordon

Sverige har haft pansarfordon sedan 1922. Se översikten eller fördjupande kategorier. Utländska försöks- och lånefordon är också listade.

Pbv 302-uppropet!

Läs alla delarna i artikelserien om Pbv 302! Tag tillfället och kommentera artikeln, lämna dina erfarenheter och sprid Pbv 302-uppropet.

Bygg strv 121 i modell

Modellbygge Bygg om Italeri Leopard II-byggsatsen till en svensk strv 121. En utförlig steg för steg beskrivning med de svenska detaljerna.

Så här började det...

Historia En superspännande artikel om hur det svenska pansarvapnets vagga kom till. En insiktsfull dokumentation full med dokument från Krigsarkivet…

Nyheter!

Sjunde artikeln om Pbv 302

Sjunde artikeln går igenom några ytterligare varianter av Pbv 302, några projekt baserade på Pbv 302 samt en del olika försök gjorda med Pbv 302 som bas. Läs artikeln här...

läs mer

Pansar nr 4:2018 är snart ute!

Ur innehållet: Sjunde artikeln om Pbv 302: Varianter och försök. Rysk försvarsmässa: Army 2018. Bilder! Historien om Ragnarök 1993 - 2018 Modellspalten Nyheter  

läs mer

Pansarträff 2018 med årsmöte blev en succé!

Svensk PansarHistorisk Förening valde i år att förlägga årets Pansarträff med tillhörande årsmöte i samband med Arsenalens uppvisningsdag i Strängnäs. Tack vare samarbetet mellan SPHF och Arsenalen kunde föreningens anmälda deltagare erhålla fri entré på museet under...

läs mer

Pansar nr 3:2018 är snart ute!

Ur innehållet: Fokus på Stridsvagn m/21 och strv m/21-29 där vi lyfter fram dessa händelser närmare: 1. Första världskrigets ställningskrig driver fram utvecklingen av stridsvagnar 2. Intresset för stridsvagnar vaknar, men införskaffning dröjer 3. Inköpet och...

läs mer

Pansar nr 2:2018

Ur innehållet: - Pbv 302. Del 6 i artikelserien med fokus på Rlpbv 3024, Pjrekpbv 3025, Sjtppbv 3026 samt Pbv 302 B och C. - Taket på Pvkv m/43 - TOS-1A - Regementets dag P 7 - Svenska modellnyheter  

läs mer

SPHF i korthet

PANSAR

Tidskriften PANSAR kommer ut fyra gånger om året till föreningens medlemmar. Innehållet är relaterat till pansar, men med stor variation.

Forskning

Inom föreningen är det många som forskar kring just sina nischer inom pansar. Ofta publiceras resultatet i PANSAR. Mycket material och källor finns i arkivet.

Arkivet

En outsinlig källa till kunskap och bakgrundsmaterial är föreningens arkiv. Nu mer lättåtkomligt efter flytten sommaren 2016.

Nyhetsbrev

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad av vad som händer i föreningen och kring pansar. Ett enkelt sätt att inte missa något viktigt.

Böcker & ritningar

Föreningen ger ut böcker och tar fram ritningar och planscher. Tillgängliga titlar kan beställas här! Nya böcker projekteras, men inga nya titlar är bestämda ännu.

Pansarträff

Varje år håller vi en pansaträff i samband med en intressant händelse eller pansarrelaterad plats. Vi håller föreningsens årsmöte samtidigt, varmt välkommen!

Bevara svensk pansarhistoria,
dela med dig av dina pansarminnen!

Stöd arbetet med svensk pansarhistoria,

läs vårt nyhetsbrev!

Tack för ditt stöd!

Send this to a friend