Pansarträff och Tigerdag – lyckat arrangemang hos Arsenalen

Pansarträff och Tigerdag – lyckat arrangemang hos Arsenalen

Datum

2022-12-11

Författare

Inläggskategori

Fordonstyp

.

Årets pansarhelg gick av stapeln den 1–2 oktober. Helgen var ett samarbete mellan SPHF och Arsenalen, där SPHF stod för första dagen – Pansarträff 2022 – och Arsenalen stod för andra dagen – Tigerdagen.

SPHF uppmärksammade att det på dagen var 80 år sedan Pansartrupperna blev ett eget truppslag, den 1 oktober 1942.

Pansarträff 2022 inleddes med att dagens konferencier, Måns Thuresson, vice ordförande i SPHF hälsade det dryga 70-talet deltagare välkomna.

Den första föreläsningen var Pansarstrid – vinnande uppdragstaktik, med överstelöjtnant Ola Palmquist, tidigare lärare på Markstridsskolan.

Ola Palmquist tydliggör skillnaden mellan brittisk och tysk ledningsfilosofi under andra världskriget och effekten av denna blev uppenbar för åhörarna.

Åhörarna fick först ta del av bakgrunden till och filosofin bakom uppdragstaktik. En tydlig inblick följde i skillnaden mellan att fokusera på syftet med striden snarare än att mekaniskt exekvera en på förhand uppgjord plan. Hur strid kan vinnas genom att utmanövrera fienden med en kombination av eldkraft och snabb rörelse som sätter denne i en ohållbar situation, snarare än att nödvändigtvis förinta den fysiskt. Exemplifierades med tillfällen där chefer framgångsrikt agerat på ett uppkommit läge på slagfältet, men också exempel där möjligheter till framgångar gått förlorade.

Olika länders syn på uppdragstaktik beskrevs med fokus på den svenska utvecklingen. Det sistnämnda med exempel från fältövningar i närtid och vilka lärdomar man kan dra av dessa. Utmaningen i att inte bara teoretiskt vilja anamma uppdragstaktik utan även kunna, våga och främja en sådan kultur lyftes fram i en spännande föreläsning av en föreläsare som inte bara är kunnig utan verkligen brinner för ämnet.

Dagens andra föreläsning var på temat De svenska pansartruppernas utveckling. Håkan Andersson, SPHF:s sekreterare, tacklade den svåra uppgiften efter att två föredragshållare på grund av sjukdom blivit tvungna att lämna återbud.

Håkan Andersson berättade om när Pansartrupperna blev eget truppslag 1 oktober 1942.

Vi fick ta del av vad som föregick att Pansartrupperna blev eget truppslag den 1 oktober 1942. Vilken betydelse beslutet hade organisatoriskt, personalmässigt och utrustningsmässigt. En beskrivning fram till närtid följde, exempel på pansarfordon, organisationsframväxt blandades med nedslag i intressanta, men för många, okända detaljer.

Därefter lunch – en uppskattad sponsring av BAE Systems Hägglunds – och möjlighet till rundvandring i Arsenalens utställning. Alla deltagare tog tillfället i akt att bekanta sig med den fina samlingen av svenska och utländska fordon som finns på Arsenalen.

Christer Holm beskrev ingående de stridsvagnsvarianter som används i Ukraina.

Efter lunchen, som kortats något för att ge nästa presentatör mer tid, blev det dags för ett mycket aktuellt ämne där överstelöjtnant Christer Holm, pansar- och underrättelseofficer samt tidigare försvarsattaché i Ukraina, föreläste under rubriken Är detta stridsvagnens sista strid?

Ett hyperaktuellt ämne om striderna som utkämpas med moderna – och historiska – stridsvagnar och andra pansrade fordon. En både detaljerad och initierad genomgång av vad vi sett i form av fordonsmateriel, stridsteknik/taktik och uppträdande på slagfältet från båda sidor i konflikten. En givande genomgång där föreläsarens gedigna insikt i ämnet och medryckande stil gav åhörarna en både djupare kunskap i vilken materiel som används och en bredare förståelse för hur striderna förts i olika skeden av den pågående konflikten. Avslutningsvis kommenterades och förklarades exempel fångade på video. Svaret på föreläsningens fråga om detta var stridsvagnens sista strid var entydigt att så inte är fallet.

Michael Carlén beskrev sin brigads uppbyggnad och hur han avsåg att strida med dess olika delar.

Pansarträffen avslutades med en inblick i dagens och morgondagens arméförband. Överste Michael Carlén, chef för 2. Brigaden föreläste under temat Svenska pansarförband i morgondagens försvar.

Han redogjorde för dagens organisation av 2. Brigaden kombinerat med sin syn på hur de olika förbandstyperna samverkar för att nå framgång. Möjligheter till att ytterligare stärka förbandet, genom att ”vässa” befintliga förmågor och tillföra nya sådana på både kort och längre sikt beskrevs. Inte bara fick deltagarna en initierad beskrivning, levererad av en entusiastisk förbandschef, utan även möjlighet att ställa många frågor, vilka besvarades på ett rakt, ärligt och uppskattat sätt.

Pansarträffen avrundades och flera medlemmar stannade för att vara med på SPHF:s årsmöte. De mer formella punkterna klarades av och önskemål om att genomföra en liknande Pansarträff nästa år noterades och fördes in i budgeten för styrelsen att arbeta vidare med. Däremot medgav inte tiden att den traditionsenliga ”Panther-filmen” visades.

På kvällen avnjöts en trerättersmiddag i trevligt sällskap med fortsatt diskussion om allehanda ting, många givetvis pansarrelaterade.

Fokus för söndagen – Tigerdagen – var den från det brittiska pansarmuseet inlånade Kungstigern.

Efter välkomnande av Stefan Karlsson, Arsenalens museichef, fick deltagarna möjlighet att klättra upp på och titta in i Kungstigern. Tyvärr saknas i stort all inredning i vagnen, men det gav ändå en känsla för hur stor vagnen är. Detta förstärktes ytterligare då den stod uppställd bredvid en Panzer I, vilken i vanliga fall inte framstår som stor, och nu ännu mindre.

Stefan Karlsson redogjorde för arbetet från idé till att ha en Kungstiger på museet.

Tillbaka för en givande genomgång Projekt Kungstiger av Stefan Karlsson om både bakgrunden till ”den svenska Kungstigern” samt det gedigna och engagerande arbetet med att få den inlånade vagnen till Sverige. Detta följdes upp med en videouppkoppling där Herbert Ackermans gav en kort inblick i hur det gick till när det identifierades vilken vagnsindivid ”den svenska Kungstigern” var.

Söndagens höjdpunkt, förutom själva stridsvagnen, var en föreläsning av Hilary Doyle. En välkänd författare med över hundra titlar utgivna om pansrade fordon som gärna delade med sig av sin gedigna kunskap inom området på ett mycket uppskattat sätt.

Hilary Doyle är väl förtrogen med Tiger-stridsvagnar. Han har mer än 100 utgivna titlar om pansar på sin meritlista.

Det var en initierad genomgång av den tyska stridsvagnsutvecklingen som ledde fram till Kungstigern som åhörarna fick ta del av. Bilder och ritningar kompletterade och gav en så tydlig bild som det är möjligt att ge då mycket dokumentationen försvann i krigets slutskede.

En lång och intressant frågestund vid Kungstigern blev en bra avslutning på en uppskattad Tigerdag.

Efter lunch – även denna dag en uppskattad sponsring av BAE Systems Hägglunds – följde en frågestund med Hilary Doyle bredvid Kungstigern. Ett väl tilltaget tillfälle med intressanta och stundtals kluriga och mycket specifika frågor besvarade av en auktoritet på området blev en trevlig avslutning på Tigerdagen.

En trevlig och givande pansarhelg var över för denna gång.

Vi planerar att genomföra en Pansarträff till hösten 2023. Var och med vilket program är inte bestämt, men räkna med intressanta föreläsningar som spänner över pansarhistoria, pansar i dagens armé och en blick in i framtiden.

Stefan Karlsson, museichef Arsenalen, Hillar Doyle och SPHF:s Måns Thuresson, alla tre nöjda med den fullmatade pansarhelgen.