Pionjärtiden, 1918–1936 – ny bok om svenskt pansar! UPPDATERAD INFO!

Pionjärtiden, 1918–1936 – ny bok om svenskt pansar! UPPDATERAD INFO!

Datum

2022-09-29

Författare

.

Inläggskategori

Fordonstyp

.

Snart är den här – förhandsbokningsmöjlighet från den 19 december samt leverans i januari 2023. 

Femton fullmatade kapitel om svensk pansarhistoria. Resultatet av över fem års intensivt forskningsarbete, nu i bokform.
– Stort format: 27 x 19 cm, 320 sidor.
– Drygt 300 bilder och illustrationer.
– Unikt bildmaterial och kolorerade bilder.
– Fordonsprofiler med ritningsvyer.
– Person- och uniformsprofiler.

Pionjärtiden, 1918–1936
– en epok av svensk pansarhistoria då Sverige gick från ingen erfarenhet eller tillgång till stridsvagnar, till ett stridsvagnsvapen. Teknisk kunskap, stridsteknisk insikt och handhavande byggdes upp av en mindre krets officerare och manskap. De kämpade mot högre chefers okunskap, ointresse och misstro mot det nya vapnet.

Vi guidas i en detaljerad, aldrig tidigare samlad del av in- dustri- och militärhistoria. Den avfärdar felaktiga myter, och dokumenterar ny kunskap med tidigare hemliga dokument. Mångårig forskning ger en detaljerad beskrivning, väl illustrerad med omfattande och noga utvalt bildmaterial. Inte tidigare publicerade fotografier och kolorerade bilder skapar en närhet till det dagliga livet i Sveriges första stridsvagnsförband. Tydlig fordonsfakta, personporträtt och uniformsillustrationer ger förståelse för en svunnen tid.

Som läsare följer vi avgörande beslut, dagligt slit och otaliga försök. Från utvärdering av ny materiel, via fram- och motgångar på övningar, till nära kontakt med tyska officerare ges en känsla för tiden – som om man var på plats. Man känner bensinångorna, hör bandgnisslet och marken vibrerar när man vänder sidor i boken.

Den första boken av en författargrupp med lång erfarenhet inom militärhistorisk forskning, pansarofficerare, redaktörer för tidskriften Pansar, samt författare av otaliga artiklar, häften och böcker i ämnet. Som läsare guidas vi av en kunnig grupp kännare av svensk pansarhistoria.

Pionjärtiden, 1918–1936, publiceras av förlaget Milipress AB. Framtagen med stöd av Svensk PansarHistorisk Förening samt Arsenalen, Sveriges försvarsfordonsmuseum.

 

 

Datum

2022-09-29

Författare

.

Inläggskategori

Fordonstyp

.

Relaterade inlägg