Hem » Om SPHF » Forskning och projekt

Pansarbandvagn 401-familjen

Denna vagn är i grunden den ryska MT-LB som togs fram under 60-talet för att ersätta tidigare artilleritraktorer.

Under 1991 testade man i Sverige denna fordonstyp, som då fanns till salu i stor mängd i f.d. Östtyskland. Ett beslut om inköp togs hösten 1992. Även Finland köpte samtidigt ett stort antal. LITE MER TEXT HÄR

Användningen i Sverige var som pansarskyddat trupptransportfordon och transportvagn för pansarvärnsrobotgrupper med Pvrb 56 Bill samt som bärgningsfordon inom infanteri- och norrlandsbrigader. LITE MER TEXT HÄR OM SYFTET MED MEKANISERINGEN MM

Med start 19?? skulle de olika Pbv 401-varianterna tilldelas norrlandsbrigaderna NB 5, NB 13 och NB 21 (111 st /brigad) samt infanteribrigaderna IB 2 (64 st) samt IB 12 och IB 16 (49 st/brigad).

Även tilldelad till den mekaniserade brigaden MB 19 i Boden med 12 st Bgbv 2012, 2 st Radiolänkpbv 2014 samt 2 st. Pbv 401, Varje norrlandsbrigad hade två skyttebataljoner med Pbv 401. Inom infanteribrigderna som hade Pbv 501 som huvudfordon, användes Pbv 401 för pansarvärnsrobotgrupper Rb 56 Bill, för bataljonstaben samt som bärgningsfordon. Inom MB 19 som fordon för en reparationsgrupp per stridsvagns- och pansarskyttekompani.

Man beslutar 2005 att vagnstypen skall utgå ur svenska armén. De säljs därefter till civila kunder för användning som traktorer i skogsbruket. KÖPTE INTE FINLAND?

Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
     >> Pbv 301 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 302 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 501 (fordonsfamilj)
>> Pansarbil
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
     >> Fastkörning och bärgning
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Sammanhangsmodellen

Vi arbetar aktivt med att hitta en modell för att lättare förmedla det sammanhang som vår svenska pansarfordon fungerat i. Oftast ligger fokus på det yttre av själva fordonet och alltför sällan sätts fordonet i relation till det system som krävs för att det ska fungera.

Det vi kallar för ”sammanhangsmodellen” bygger på att utifrån ett pansrat fordon sätta detta i ett större sammanhang. Ett sammanhang dels kring de delar fordonet består av som motor, drivlina, beväpning etc., men även det system av stödfunktioner som fordonet är huvuddel av. Till detta även ett sammanhang med organisation, stridstekniskt/taktiskt tänkande, personer, förband, övningar, industri mm.

Arbetet med sammanhangsmodellen är ett långsiktigt arbete med att strukturera upp informations som finns, tillföra ny information samt bygga bra modeller och system för att hantera detta. En utgångspunkt för innehållet är den över tiden pågående digitaliseringen av SPHF:s fysiska arkiv. Till detta möjligheterna att knyta information som finns tillgänglig på andra platser. SPHF:s hemsida utgör idag föraningen av möjligheten att tillgodogöra sig delar av vad som kan digitaliseras och presenteras.

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Ansvarig för projektet:
Måns Thuresson

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pionjärtidsprojektet

Forskningen om den s.k. Pionjärtiden inom svensk pansarhistoria, ca 1921 till 1938, utgör ett nytt arbetssätt för SPHF med fokus på och omfattande arkivforskning kring en specifik tidsperiod. Ett format som SPHF vill utveckla och sedan systematiskt använda för att på ett genomarbetat sätt tillgängliggöra hela den svenska pansarhistorian.

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pbv 302A

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pansarintervjuer

Forskningen om den s.k. Pionjärtiden inom svensk pansarhistoria, ca 1921 till 1938, utgör ett nytt arbetssätt för SPHF med fokus på och omfattande arkivforskning kring en specifik tidsperiod. Ett format som SPHF vill utveckla och sedan systematiskt använda för att på ett genomarbetat sätt tillgängliggöra hela den svenska pansarhistorian.

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pbv 302A

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pansarbilar

Forskningen om den s.k. Pionjärtiden inom svensk pansarhistoria, ca 1921 till 1938, utgör ett nytt arbetssätt för SPHF med fokus på och omfattande arkivforskning kring en specifik tidsperiod. Ett format som SPHF vill utveckla och sedan systematiskt använda för att på ett genomarbetat sätt tillgängliggöra hela den svenska pansarhistorian.

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pbv 302A

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Stridsvagn 103-böcker

Forskningen om den s.k. Pionjärtiden inom svensk pansarhistoria, ca 1921 till 1938, utgör ett nytt arbetssätt för SPHF med fokus på och omfattande arkivforskning kring en specifik tidsperiod. Ett format som SPHF vill utveckla och sedan systematiskt använda för att på ett genomarbetat sätt tillgängliggöra hela den svenska pansarhistorian.

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pbv 302A

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pbv 302-uppropet

Forskningen om den s.k. Pionjärtiden inom svensk pansarhistoria, ca 1921 till 1938, utgör ett nytt arbetssätt för SPHF med fokus på och omfattande arkivforskning kring en specifik tidsperiod. Ett format som SPHF vill utveckla och sedan systematiskt använda för att på ett genomarbetat sätt tillgängliggöra hela den svenska pansarhistorian.

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pbv 302A

Stöd arbetet med svensk pansarhistoria,

läs vårt nyhetsbrev!

Tack för ditt stöd!

Send this to a friend