.

Hem » Om SPHF » Pansarträff 2022

Pansarträff 2022 – årets pansarhändelse!

Pansarträff 2022 är ett samarrangemang mellan SPHF och Arsenalen.

SPHF är huvudarrangör för lördagen med fokus på att det är 80 år sedan Pansartrupperna blev eget truppslag.

Arsenalen är huvudarrangör för söndagen, där den gästande Kungstigern står i fokus

En hel pansarhelg för den som vill uppleva allt det intressanta, eller om bara en dag faller i smaken så går det bra med.

Välkommen till Pansarträff 2022!

Arsenalen, Strängnäs

Sista anmälningsdag var
söndagen den 11 september.

Fullsatt både lördag och söndag.

Vi hälsar anmälda välkomna till Pansarträff 2022
och andra hoppas vi se nästa år.

Program lördag 1 oktober – Pansartrupperna 80 år

09:30–10:00
Registrering

10:00–10:10
Välkomna
Dagens konferencier, Måns Thuresson, vice ordförande SPHF, hälsar välkommen. 

Välkomna till Pansarträff 2022

10:10–11:10
Pansarstrid – vinnande uppdragstaktik
Övlt Ola Palmquist, f d lärare MSS.

Endast genom anfall kan avgörande uppnås. Strid vinns genom att utmanövrera fienden med en kombination av eldkraft och snabb rörelse som sätter fienden i en ohållbar situation. Man kan besegra fienden utan att nödvändigtvis förinta dem fysiskt.

Pansar i dagens armé

11:20–12:20
De svenska pansartruppernas utveckling
Tommy Nilsson, pansarofficer, arkivansvarig och tidigare ordförande i SPHF.

Pansartrupperna blev eget truppslag 1 oktober 1942. Vilken var bakgrunden till detta ochvad hade föranlett det. Vad som hände efter beslutet och hur har utvecklingen fram till idag sett ut. En bredare blick än enbart vilka pansarfordon som varit i drift.

12:20–14:20

Lunch och tid för rundvandring i Arsenalens utställning
Ett utmärkt tillfälle att prata med andra pansarintresserade, ta del av Arsenalens utställning och givetvis bekanta sig med den inlånade Kungstigern.


14:20–15:20
Är detta stridsvagnens sista strid?
Övlt Christer Holm, pansar- och underrättelseofficer. Tjänstgjort med strv 74, strv 102 och strv 103. F d Försvarsattaché i Ukraina. 

Pansarstriderna i Ukraina. Ett hyperaktuellt ämne om striderna som utkämpas med moderna – och historiska – stridsvagnar och andra pansrade fordon. Vad vi ser i form av fordonsmateriel, stridsteknik/taktik och uppträdande på slagfältet. Vilka slutsatser vi kan dra av detta samt vilka svenska kopplingar som finns.

15:20–15:50 Eftermiddagsfika

15:50–16:50
Svenska pansarförband i morgondagens försvar
Öv Michael Carlén, Chef 2. Brigaden.

Med 80 år sedan Pansartrupperna blev eget truppslag och över 100 år sedan första stridsvagnen kom till Sverige, hur ser framtiden ut? Stridsvagnar och andra fordon, förbandsutveckling och uppträdande. Ta del av en initierad beskrivning av den kommande utvecklingen.

16:50-17:15
Summering och avslutning
Dagen summeras och avrundas.

Program lördag 1 oktober – Pansartrupperna 80 år

09:30–10:00
Registrering

Välkomna till Pansarträff 2022

10:00–10:10
Välkomna
Dagens konferencier, Måns Thuresson, vice ordförande SPHF, hälsar välkommen. 

Pansar i dagens armé

10:10–11:10
Pansarstrid – vinnande uppdragstaktik
Övlt Ola Palmquist, f d lärare MSS.

Endast genom anfall kan avgörande uppnås. Strid vinns genom att utmanövrera fienden med en kombination av eldkraft och snabb rörelse som sätter fienden i en ohållbar situation. Man kan besegra fienden utan att nödvändigtvis förinta dem fysiskt.

11:20–12:20
De svenska pansartruppernas utveckling
Tommy Nilsson, pansarofficer, arkivansvarig och tidigare ordförande i SPHF.

Pansartrupperna blev eget truppslag 1 oktober 1942. Vilken var bakgrunden till detta ochvad hade föranlett det. Vad som hände efter beslutet och hur har utvecklingen fram till idag sett ut. En bredare blick än enbart vilka pansarfordon som varit i drift.

12:20–14:20

Lunch och tid för rundvandring i Arsenalens utställning

14:20–15:20
Är detta stridsvagnens sista strid?
Övlt Christer Holm, pansar- och underrättelseofficer. Tjänstgjort med strv 74, strv 102 och strv 103. F d Försvarsattaché i Ukraina. 

Pansarstriderna i Ukraina. Ett hyperaktuellt ämne om striderna som utkämpas med moderna – och historiska – stridsvagnar och andra pansrade fordon. Vad vi ser i form av fordonsmateriel, stridsteknik/taktik och uppträdande på slagfältet. Vilka slutsatser vi kan dra av detta samt vilka svenska kopplingar som finns.

15:20–15:50 Eftermiddagsfika

15:50–16:50
Svenska pansarförband i morgondagens försvar
Öv Michael Carlén, Chef 2. Brigaden.

Med 80 år sedan Pansartrupperna blev eget truppslag och över 100 år sedan första stridsvagnen kom till Sverige, hur ser framtiden ut? Stridsvagnar och andra fordon, förbandsutveckling och uppträdande. Ta del av en initierad beskrivning av den kommande utvecklingen.

16:50-17:15
Summering och avslutning
Dagen summeras och avrundas.

Fortsatt program efter Pansarträffens första dag

17:30– ca 18:30
SPHF:s årsmöte
Ett formellt årsmöte där vi även pekar ut riktningen för det kommande året.
Årsmötet avslutas sedvanligt med ”Panther-filmen”. Platsen är fortsatt Arsenalen.

Att bara delta vid årsmötet är självfallet utan kostnad för medlemmar, men förutsätter föranmälan.

ca 19:45
Pansarmiddag på restaurang i Eskilstuna
För dem som vill fortsätta snacka pansar så äter vi middag, efter Pansarträffen och Årsmötet, tillsamman på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna.

Vill man övernatta på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna, finns ett specialpris ifall man anger Pansarträff 2022. Boende bokas separat och själv av deltagare.

Fortsatt program efter Pansarträffens första dag

17:30– ca 18:30
SPHF:s årsmöte
Ett formellt årsmöte där vi även pekar ut riktningen för det kommande året.
Årsmötet avslutas sedvanligt med ”Panther-filmen”. Platsen är fortsatt Arsenalen.

Att bara delta vid årsmötet är självfallet utan kostnad för medlemmar, men förutsätter föranmälan.

ca 19:45
Pansarmiddag på restaurang i Eskilstuna
För dem som vill fortsätta snacka pansar så äter vi middag, efter Pansarträffen och Årsmötet, tillsamman på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna.

Vill man övernatta på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna, finns ett specialpris ifall man anger Pansarträff 2022. Boende bokas separat och själv av deltagare.

Program söndag 2 oktober – Kungstiger

08:30–09:00
Registrering

09:00–09:10
Välkomna

09:10–10:10
En möjlighet att titta in i  Kungstigern

10:10–10:50
”Den svenska Kungstigern”

11:00–11:30
Hur ”den svenska Kungstigern” identifierades
(engelska)

11:40–12:40
Kungstigrar och den inlånade vagnen i synnerhet
(engelska)

12:40–13:30 Lunch

13:30–14:30
Guidad visning av Kungstigern (engelska)

14:30–15:00
Summering och avslutning
Dagen summeras och avrundas.

Program söndag 2 oktober – Kungstiger

08:30–09:00
Registrering

09:00–09:10
Välkomna

09:10–10:10
En möjlighet att titta in i  Kungstigern

10:10–10:50
”Den svenska Kungstigern”

11:00–11:30
Hur ”den svenska Kungstigern” identifierades
(engelska)

11:40–12:40
Kungstigrar och den inlånade vagnen i synnerhet
(engelska)

12:40–13:30 Lunch

13:30–14:30
Guidad visning av Kungstigern (engelska)

14:30–15:00
Summering och avslutning
Dagen summeras och avrundas.

Sista anmälningsdag var
söndagen den 11 september.

Fullsatt både lördag och söndag.

Vi hälsar anmälda välkomna till Pansarträff 2022
och andra hoppas vi se nästa år.

Alla deltagare under lördagen får ett eget exemplar av årets unika Pansarträffsmugg!

Pansarträff 2022 arrangeras i samarbete med:

Pansarträff 2022 genomförs med stöd av: