Anmälan Pansarträff 2022 – lördag 1 oktober, Pansartrupperna 80 år

 

Opublicerad form