Vår storsatsning på Pbv 302 – ”Pbv 302-uppropet!” har nu resulterat i första artikeln publicerad i Pansar nummer 1:2017. Vi gör artikeln tillgänglig på vår webbsida för att kunna få en livlig diskussion kring den. Mycket nöje med läsningen!

Stöd arbetet med svensk pansarhistoria,

läs vårt nyhetsbrev!

Tack för ditt stöd!

Send this to a friend