Hem » Sommarenkät 2023

Mitt pansarintresse – enkät sommaren 2023

SPHF har sina rötter från mitten av 1970-talet och det är naturligt att en förening förändras och utvecklas under så pass lång tid.

Det har kommit till flera nya medlemmar på sista tiden, vilket är jättekul, och vi vill lära känna både dig som varit med ett tag eller är ny medlem (känn dig välkommen!).

Eller om du inte är medlem, men pansarintresserad, så vill vi lära känna dig med – och du är välkommen utan att vara medlem eller att bli det!

Enkäten är nu avslutad och vi tackar alla som tog sig tid att berätta om sitt pansarintresse.

Tre deltagare erhöll som tack för sin insats med att fylla i enkäten ett gratis år som medlem i SPHF. De tre lyckliga är meddelade.

Nedan kan man översiktligt se hur svaren fördelade sig. Vi jobbar nu vidare med hur vi bäst kan utveckla föreningen för framtiden.

Mitt pansarintresse omfattar

1 = inget intresse, 5 = mycket stort intresse

Historiskt svenskt pansar

Modernt svenskt pansar

Utländskt pansar

Organisation, taktik/stridsteknik

Fordonsrenovering

Modellbygge

Spel/simulering med stridsfordonsfokus (WoT, WarThunder, Steel Beasts…)

Snittintresset för respektiveintresseområde

SPHF:s tidskrift Pansar och hemsida

Hur intressant är tidskriften Pansar för dig?

Kostnaden för tryck och distribution av Pansar är en stor del föreningens kostnader. Hur ställer du dig till annonser?

Absolut inte annonser, hellre högre medlemsavgift.

Annonser är ok så länge det inte går ut över antalet sidor med redaktionellt innehåll.

Annonser är ok, även om det går ut över sidor med redaktionellt innehåll, så länge inte medlemsavgiften ökar.

Hur intressant är SPHF:s hemsida (sphf.se) för dig?

Min favorit bland pansarfordon är:

De vanligaste favoritfordonen är:

Tack till alla som deltog i enkäten, och till dig som läst hela vägen ner!