PANSARTRÄFF 2021 – en succé!

PANSARTRÄFF 2021 – en succé!

Datum

2021-12-05

Författare

Inläggskategori

Fordonstyp

.

Lördagen den 27 november samlades omkring 100 deltagare och föredragshållare vid Armémuseum för Pansarträff 2021.

Initiativtagare till Pansarträffen 2021 tillika dagens konferencier, SPHF:s Måns Thuresson, hälsade välkomna varpå Mikael Eivergård och Stefan Blomberg från Armémuseum presenterade historik och pågående inventering av fordonssamlingar – att tillgängliggöra mer och magasinera mindre. 

Måns Thuresson hälsar välkommen! 
Samtliga bilder, Foto: Thorleif Olsson.

Ordet lämnades över till överste Hans ”70” Nilsson med ett anförande om hur han avsåg slå en fiende med 13. Pansarfördelningen. Dessutom behandlades avsaknaden av kraftsamling av stridsvagnar för överlägsenhet i duellsituationer samt hur detta under lång tid påverkade stridsteknik i reglementen. Observationsförsök vid PS 1972 blev början på överstens tydliga uppfattning om stridsvagn 103:s tillkortakommande. Avrundade med slutsatsen: ”Vi fick ju inget krig – så vi löste uppgiften!”

Överste Hans ”70” Nilsson beskrev med inlevelse 13. Pansarfördelningens stridsplaner i Skåne.

Därefter presenterade SPHF:s Christer Baadstöe sitt intresse för och arbete med den första tiden i Sverige och hur det kom sig när historiken om Sveriges första stridsvagn plötsligt fick skrivas om.

Stefan Karlsson, museichef vid Arsenalen, presenterade episoder och anekdoter om pionjärtidens fordon bevarade på muséet.

Bokprojektet ”Pionjärtiden 1918–1936” presenterades, en bok i större format om cirka 260 sidor, 300 bilder, koloreringar samt olika sorters profiler, tillgänglig under första halvan 2022. Den första i raden av titlar om svenska pansarepoker. Även andra ”smalare” titlar planeras och är på gång.

Christer Baadstöe, SPHF.

Stefan Karlsson, museichef Arsenalen.

”Pionjärtidsboken” utkommer under första halvan 2022.

Efter ett lunchuppehåll presenterade Försvarsmaktens insatschef generallöjtnant Michael Claesson reflektioner kring stridsvagnen på det framtida slagfältet.

Här redogjordes för pågående processer, vilka alternativ och faror som finns samt ett särskilt konstaterade att teknikutvecklingen är en avgörande faktor.

Försvarsmaktens insatschef generallöjtnant Michael Claesson.

Bodil Gyllensvärd, arkivchef på Armé- Marin- och Flygfilm beskrev verksamheten och syfte som att öka kunskapen om svenskt försvar, stimulera forskningsinsatser samt förvalta och tillgängliggöra material.

Smakprov ur AMF:s unika filmarkiv, en film från Svea livgardes stridsvagnskompani 1927 med övergång av vattendrag med hjälp av faskiner.

Bodil Gyllensvärd, arkivchef AMF.

Stridsvagn fm/21 på väg upp ur vattendraget

Dan Lindell, BAE Systems höll ett föredrag kring arbetet med och utvecklingen av stridsfordon 90-familjen, såväl i Sverige som utomlands. Redogörelsen om i mångas ögon världens kanske bästa stridsfordon gav upphov till en spännande frågestund.

Dan Lindell, Director Combat Vehicles BAE Systems

Pansarträffen kryddades med beskedet att Arsenalen under 2022 får låna en tysk Kungstiger! Stridsvagnen tillhör Bovington Tank Museum i England.

Glada miner på Pansarträff 2021. Från vänster generallöjtnant Michael Claesson, överste Hans ”70” Nilsson samt Måns Thuresson, initiativtagare till Pansarträff 2021.

Därefter genomförde SPHF sitt årsmöte, vilket avslutades traditionsenligt med ”Panther-filmen”.

Sammanfattningsvis en mycket lyckad dag där deltagarna samstämmigt såg fram emot Pansarträff 2022.  Vi ses där!