Renault FT 17 eller Strv m/21?

Hem » Svenskt pansar » Historia » Vilken var Sveriges första stridsvagn?

Vilken var Sveriges första stridsvagn?

Vilken var den första stridsvagnen i Sverige, Strv m/21 eller möjligen Renault FT 17? Ett intensivt och spännande arbete pågår för att med säkerhet kunna besvara den frågan.

Renault FT 17

Strv m/21 (fm/22) nr 10

Strv m/21

Stefan Karlsson, museichef på Arsenalen berättar: ”Den gängse uppfattningen är att Strv m/21 var Sveriges första stridsvagn när de 10 vagnarna kom till Sverige hösten 1921 och att man någon gång 1923 köpte in en Renault FT 17 för försök, men nu har det framkommit uppgifter som ställer detta helt på ända.”

Det främsta underlaget är ännu en rad tidiningsartiklar från 1921, där det i både text och bild omnämns en ”tank” eller ”pansarvagn”. Dessa artiklar är:

 

Aftonbladet 1921-07-19

Den första notisen som vi hittat så här lång är från Aftonbladet den 19:e juli där det beskrivs hur en FT 17 lastas av från ångaren Vega.

Aftonbladet 1921-06-19

Svenska dagbladet 1921-08-27

I augusti 1921 finns det en tidningsartikel i Svenska Dagbladet om en ”tank” som var med och visades upp under en övning på Malmslätt utanför Linköping.

SvD 1921-08-27 sid 1

Aftonbladet, Stockhols-Tidningen och Svenska Dagbladet oktober 1921

I flera artiklar beskrivs en större övning som genomförs i början av oktober utanför Stockholm. En ”tank” omnämns och den mest kända bilden på FT 17 i Sverige finns med i reportagen.

Aftonbladet 1921-10-03

Aftonbladet 1921-10-03

Foto i Aftonbladet 1921-10-03

Sthlm-Tidningen 1921-10-04

Del ur Sthlm-Tid. 1921-10-04

Bild ur Sthlm-Tid. 1921-10-04

Sthlm-Tidningen 1921-10-05

SvD 1921-10-04 sid 3

SvD 1921-10-04 forts sid 9

SvD 1921-10-04 forts sid 9 detalj

I samarbete med Arsenalen fortsätter vi att leta efter underlag och trovärdiga källor. Efterhand som denna spännande historia utvecklar sig så kommer vi att fortsätta uppdatera med mer information. Under tiden kan ju ett besök på Arsenalen – Sveriges Försvarsfordonsmuseum – vara ett utmärkt tillfälle att själv stifta bekantskap med Stridsvagn m/21 och hur vår pansarhistoria utvecklats efter dess ankomst.

Stöd arbetet med svensk pansarhistoria,

läs vårt nyhetsbrev!

Tack för ditt stöd!

Send this to a friend