Hem » Svenskt pansar » Fordon » Pansarbandvagn

Pansarbandvagn

Behovet av att ge infanteriet så bra skydd som möjligt har alltid funnits. Detta blev naturligtvis ännu tydligare under första världskriget när stridsvagnar introducerades och skyddsbehovet kombinerades med ett behov av att öka infanteriets rörlighet under skydd.

I Sverige skulle det dröja fram till början av 1960-talet när Pbv 301 introducerades i pansarbrigad 63-organisationen (PB 63). Tidigare hade tillgången till begränsat skydd och rörlighet funnits i KP-bilen även om den initialt inte var framtagen som pansarskyttefordon. Med Pbv 301 kom möjligheten till rörlighet utanför vägnätet, men det var en interimslösning redan från början och snart därefter kom Pbv 302 och möjliggjorde en helt annan rörlighet av pansarskytte. Både Pbv 301 och 302 användes initialt främst för att ge pansarskydd under framryckning fram till anfallsmålet varefter avsittning skedde och striden genomfördes traditionellt till fots. Möjligheten till vagnsstrid användes mer och mer och kom efterhand att bli den dominerande stridsformen.

Nästa steg i den svenska utvecklingen kom i och med stridsfordon 90-familjen. Därmed kom bättre skydd, bättre rörlighet och avsevärt bättre beväpning. Stridsfordon 90-familjens olika vagnar kan man läsa mer om här.

En stor om än kortlivad fas bland pansarbandvagnar i Sverige skedde under slutet på 1990-talet genom de s.k. ”läglighetsköpen” av en större mängd fordon från f.d. Östtyskland, vilka fick beteckningen Pbv 401 och Pbv 501 i Försvarsmakten.

Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
>> Pansarbil (kommer snart)
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn (kommer snart)
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige

Pansarbandvagn 301 (pbv 301)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Stridsledningspansarbandvagn 3011 (Slpbv 3011)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Eldledningspansarbandvagn 3012 (Epbv 3012)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pansarbandvagn 302 (Pbv 302)

Innan seriebeställningen av Pbv 301 påbörjades studierna av vad som skulle bli Pbv 302. I januari 1963 beställdes första serien av Pbv 302, då ett mycket modernt fordon för sin klass. Snabbt och kostnadseffektivt utvecklingsarbete resulterade i bra och billig vagn genom bl a användning av färdigutvecklade civila delar.

Grundversionen används för transport av skyttegrupp med möjlighet till strid från vagnen. Bra beväpning (vid leverans), skydd bl a genom dubbelskrov, möjligheter till strid från vagn samt robust konstruktion med stor tillförlitlighet har gjort den till ett populärt fordon. Under många år grundstommen i pansarbrigaderna. Den har genomgått kontinuerliga renoveringar och modifieringar: sidoskydden förändrades, nytt luftvärnssikte, magsin ersatte bandmatare samt central bandspänningsjustering och -smörjning.

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pbv 302A

Basfakta Pbv 302A
Besättning pers: 2 (förare, skytt) +
1 (vagnchefsplats) +
9 (transport)
senare
8 (transport)
Vikt ton: 13,5
Längd m: 5,35
Bredd m: 2,86
Höjd m: 2,5
Pansar mm: ≤ 23
Motor: 6-cylindrig
Volvo PENTA THD 100B
Motoreffekt hk: 270
Drivmedel: Diesel
Maxfart km/h: 66 (8 i vatten)
Huvudbeväpning: 1 st 20 mm akan
m/47 D
Rökkastare: 6 st
Radio:1 eller 2 Ra 421,
senare Ra 480

I tjänst:
1966 - 2010
Ett antal är fortfarande (2018) förrådsställda.

Levererade:
518 st Pbv 302A (trupptransportversion) levererade 1966-1972

Ombyggda och renoverade:
REMO 1984 - 1997

50 st Pbv 302A försågs 1993 med glassfiberliner på insidan som utökat skydd och blev då Pbv 302B.
50 st Pbv 302B försågs vid ett senare tillfälle 1993 (samma fordon som ovan) med yttre kerambaserat pansar och fick då benämning Pbv 302C.

8 st Pbv 302A omyggda till Ralänkpbv 3024
1 st Pbv 302A ombyggd till Pjrekpbv 3025
3 st Pbv 302A ombyggda till Sjuktppbv 3026
? st Pbv 302A ombyggda till Pbv 302 DSG

Tillverkare:
Hägglund & Söner

Ursprungsland:
Sverige

Övrigt:
Militärt registreringsnummer 4001 - 4518

Läs mer:
>> Artikelserie om Pbv 302
>> Ritning på Pbv 302

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pbv 302A

Exempel på pansarskyttepluton med Pbv 302

Pansarskyttepluton med Pbv 302

Kalla krigets fordon 2 Del 2 - PBV 302

Stridsledningspbv 3021 (Stripbv 3021)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Eldledningspbv 3022 (Epbv 3022)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Batteriplatspbv 3023 (Bplpbv 3022)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Radiolänkpbv 3024 (Ralänkpbv 3024)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pjäsrekognoseringspbv 3025 (Pjäsrekpbv 3025)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Sjuktransportpbv 3026 (Sjuktppbv 3026)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbandvagn 302 DriftStödsGrupp (Pbv 302 DSG)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbandvagn 401 (Pbv 401)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Stridsledningspbv 4011 (Stripbv 4011)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Bärgningsbandvagn 4012 (Bgbv 4012)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Radiolänkpbv 4014 (Ralänkpbv 4014)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Stridsledningspbv 4015 (Stripbv 4015)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Luftvärnsrobotpbv 4016 (Lvrbpbv 4016)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarvärnsrobotbv 452 (Pvrbbv 452)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbandvagn 4020 (Pbv 4020)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Stridsledningspbv 4021 (Stripbv 4021)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Sjuktransportpbv 4024 (Sjuktppbv 4024)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbandvagn 501 (Pbv 501)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Stridsledningspbv 5011 (Stripbv 5011)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Stöd arbetet med svensk pansarhistoria,

läs vårt nyhetsbrev!

Tack för ditt stöd!

Send this to a friend