Pansarbandvagn 401-familjen

Denna vagn är i grunden den ryska MT-LB vilken togs fram under 60-talet för att ersätta tidigare artilleritraktorer.

Under 1991 testade man i Sverige denna fordonstyp, som då fanns till salu i stor mängd i f.d. Östtyskland. Ett beslut om inköp togs hösten 1992 och denna typ av inköp blev kallade ”läglighetsköp”. Även Finland köpte samtidigt ett stort antal.

Det övergripande syftet med läglighetsköpet var att höja skyddsnivån vid infanteri- och norrlandsbrigaderna. Användningen i Sverige var huvudsakligen planerad som pansarskyddat trupptransportfordon för skyttegrupp och pansarvärnsgrupp inom infanteri- och norrlandsbrigader. 

Förbandstilldelning
Omorganisationen till den nya förbandstypen Norrlandsbrigad 2000 (NB 2000) kom aldrig att genomföras fullt ut och i vissa fall inte ens påbörjas. Planen var att tilldela norrlandsbrigaderna NB 5, NB 13 och NB 21 vardera 111 Pbv 401. Varje norrlandsbrigad hade därmed två skyttebataljoner med Pbv 401. SKULLE INTE NB 20 tilldelas Pbv 401???

Motsvarande omorganisation skulle ske till Infanteribrigad 2000 (IB 2000). Infanteribrigaden IB 2 skulle tilldelas 64 Pbv 401 samt IB 12 och IB 16 tilldelas 49 Pbv 401 till respektive brigad. Inom infanteribrigaderna, vilka hade Pbv 501 som huvudfordon, användes Pbv 401 för pansarvärnsrobotgrupper Rb 56 Bill, för bataljonstaben samt som bärgningsfordon. HUR VAR DET MED IB 4 och IB 15???

Även den mekaniserade brigaden MekB 19 tilldelades två Pbv 401 och två Radiolänkpbv 4014. Även tolv Bgbv 4012 användes för en reparationsgrupp per stridsvagns- och pansarskyttekompani.

Man beslutar 2005 att vagnstypen skall utgå ur svenska armén. De säljs därefter till civila kunder för användning som traktorer i skogsbruket. KÖPTE INTE FINLAND?

Alla kategorisidor för fordon
>> Huvudsida pansarfordon
>> Stridsvagn
>> Stridsfordon
>> Pansarbandvagn
     >> Pbv 301 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 302 (fordonsfamilj)
     >> Pbv 501 (fordonsfamilj)
>> Pansarbil
>> Brobandvagn
>> Bärgningsbandvagn
     >> Fastkörning och bärgning
>> Infanterikanonvagn
>> Pansrat artilleri (kommer snart)
>> Pansarvärnsfordon (kommer snart)
>> Luftvärnsfordon (kommer snart)
>> Ingenjörbandvagn
>> Försöksfordon (kommer snart)
>> Pansarfordon i utlandstjänst (kommer snart)
>> Utländska försöksfordon i Sverige

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pansarbandvagn 401 (Pbv 401)

Här behöver vi en beskrivande text om just denna typ av pansarfordon som rubriken ovan anger. Texten bör vara max 1000 tecken lång, precis som denna text är. Syftet med denna är bara att fylla ut utrymmet. Här behöver vi en beskrivande text om just denna typ av pansarfordon som rubriken ovan anger. Texten bör vara max 1000 tecken lång, precis som denna text är. Syftet med denna är bara att fylla ut utrymmet.

Här behöver vi en beskrivande text om just denna typ av pansarfordon som rubriken ovan anger. Texten bör vara max 1000 tecken lång, precis som denna text är. Syftet med denna är bara att fylla ut utrymmet.

Här behöver vi en beskrivande text om just denna typ av pansarfordon som rubriken ovan anger. Texten bör vara max 1000 tecken lång, precis som denna text är. Syftet med denna är bara att fylla ut utrymmet. Här behöver vi en beskrivande text om just denna typ av pansarfordon som rubriken ovan anger. Texten bör vara max 1000 tecken lång, precis som denna text är. Texten avslutas här.

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pbv 302A

Basfakta Pbv 302A
Besättning pers: 2 (förare, skytt) +
1 (vagnchefsplats) +
9 (transport)
Vikt ton: 13,5
Längd m: 5,35
Bredd m: 2,86
Höjd m: 2,5
Pansar mm: – 23
Motor: 6-cylindrig
Volvo PENTA THD 100B
Motoreffekt hk: 270
Drivmedel: Diesel
Maxfart km/h: 66 (8 i vatten)
Huvudbeväpning: 1 st 20 mm akan
m/47 D
Rökkastare: 6 st
Radio:1 eller 2 Ra 421,
senare Ra 480

I tjänst:
1966 - 2010
Ett större antal är fortfarande (2018) förrådsställda.

Levererade:
518 st Pbv 302A (trupptransportversion) levererade 1966-1972

Ombyggda och renoverade:
REMO 1984 - 1997

50 st Pbv 302A försågs 1993 med glassfiberliner på insidan som utökat skydd och blev då Pbv 302B.
50 st Pbv 302B försågs vid ett senare tillfälle 1993 (samma fordon som ovan) med yttre kerambaserat pansar och fick då benämning Pbv 302C.

8 st Pbv 302A omyggda till Ralänkpbv 3024
1 st Pbv 302A ombyggd till Pjrekpbv 3025
3 st Pbv 302A ombyggda till Sjuktppbv 3026
? st Pbv 302A ombyggda till Pbv 302 DSG

Tillverkare:
Hägglund & Söner

Ursprungsland:
Sverige

Övrigt:
Militärt registreringsnummer 4001 - 4518

Läs mer:
>> Artikelserie om Pbv 302
>> Ritning på Pbv 302

Pbv 302, Foto: Måns Thuresson

Pbv 302A

Stridsledningspbv 4011 (Stripbv 4011)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Bärgningsbandvagn 4012 (Bgbv 4012)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Radiolänkpbv 4014 (Ralänkpbv 4014)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Stridsledningspbv 4015 (Stripbv 4015)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Luftvärnsrobotpbv 4016 (Lvrbpbv 4016)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarvärnsrobotbv 452 (Pvrbbv 452)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Pansarbandvagn 4020 (Pbv 4020)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Stridsledningspbv 4021 (Stripbv 4021)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.

Sjuktransportpbv 4024 (Sjuktppbv 4024)

Information kommer. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev så vet du när information om ditt favoritfordon har publicerats.