Hem » Svenskt pansar » Pbv 302-uppropet! » Pbv 302, artikelserie i Pansar, del 11

Pansarbandvagn 302, del 11 från Pansar 4:2019

Elfte artikeln går igenom det sista steget för många Pbv 302, utsorterinng och skrotning. Artikeln  visar även exempel på några  varianter av märkning på Pbv 302.